Journal Boards

OWNER OF THE JOURNAL

on the behalf of

Gumushane University


Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

hizeybek@omu.edu.tr


Editor-in-Chief

Associate Editors

Assoc. Prof. Metin Aksoy                      metinaksoy@gumushane.edu.tr   
Asst. Prof. Yıldırım Beyazıt Çiçen             ybcicen@gumushane.edu.trYazım ve Dil Editörü

Arş. Gör. Dr. Onur İZMİR onurizmir@gumushane.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ergun KALAYCI ergunkalayci@gumushane.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bozkurt ÇELİK h.bozkurtcelik@gumushane.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şerife ÖRS serife@gumushane.edu.tr


Dergi Sekreteryası

Arş. Gör. Elif Dilara GERGİN elifdilarakaba@gumushane.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin Furkan MACAN huseyinfurkan.macan@gumushane.edu.tr

Arş. Gör. Furkan AKÇAY ffurkan.akcay@gumushane.edu.tr

Arş. Gör. Birol GÜVEN bguven@gumushane.edu.tr

BOARD

Prof. Dr. Hasan AYAYDIN, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nihat YILMAZ, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan ALACACIOĞLU, Münster University, Almanya
Prof. Dr. Ekrem CENGİZ, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İskender PEKER, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nuri BALTACI, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Pınar HAYALOĞLU, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Murat DONDURAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selay Giray YAKUT, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Reinhard MEYERS, Münster University, Almanya
Prof. Dr. Tevfik ERDEM, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Veli YILANCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye