Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmemektedir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem yapma ücreti ya da yayınlama ücreti alınmaz.