Research Article
BibTex RIS Cite

EURO’S FUTURE AND GREXIT

Year 2014, Volume: 3 Issue: 6, 32 - 38, 15.01.2015

Abstract

In this study the position of European Union common currency in world money market and the effects of
2008 European economic crisis to Euro examined. The financial crisis occurred in Greece, which is the one
of the most affected country from the economic crisis, searched with the causes and the possible effects of
the outflow of Greece from Eurozone analysed. As a result the outflow of Greece from Eurozone is not
possible because of the current law and even if the necessary legal arrangements are done the European
Union should help Greece until it passes the critical threshold.

References

 • AKHAN, Elif (2012), “Yunanistan’daki Ekonomik Krizin Nedenleri ve Genel Gidişatı”,www.tasam.org/trTR/Icerik/4641/yunanistandaki_ ekonomik_krizin _nedenleri_ve_genel_gidisati, ( 31 Mart 2012)
 • DAĞDELEN, İlhan (2011), “Avrupa Bütünleşme Sürecinde Yunanistan'ın Borç Krizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:10, No:2, s:1-26
 • DEĞERLI, Işıl ve Onur ÖRS (2011),“Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler:Euro Rekabet Paktı”, ABGS Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı:Ankara, Mayıs 2011.
 • EC-European Commission (2009), “Economic Crisis in Europe:Causes, Consequences and Responses, http://ec.Europa.eu/economy_finance/publications/publication15887_en.pdf, (erişim:5 Mayıs 2012)
 • ERSOY, Ömer (2010), “AB’nin Yunan Krizi”, http:/www.sde.org.tr/tr/haberler/977/abnin-yunan-krizi.aspx, ( 31 Mart 2012)
 • ENGIN, Ediz ve Ebru YEŞILTEPE, (2009), “ Global Ekonomik Krizin Gölgesinde Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine Uyumu”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s:15-23
 • HEKIM YILMAZ, Derya (2012), " Yunanistan Krizi ve Euro'dan Çıkış Tartışmaları", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 49, Sayı:564, s:37-46
 • KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray (2012a), “Pazartesi 14.Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Euro Word Dosyası”, http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartes14.doc, (erişim:28 Ekim 2012)
 • KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray (2012b), “Çarşamba 14.Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankasi ve Euro Word Dosyası”, http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba14.doc, (erişim:28 Ekim 2012)
 • KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray (2012c), “Cuma 14.Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankasi ve Euro Word Dosyası”, http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcuma14.doc, (erişim:28 Ekim 2012)
 • LENZ, Rainer (2011), " Crisis In The Eurozone", Friedrich-Ebert-Stiftung, International Policy Analysis, June 2011, http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08169.pdf, (erişim: 25 Ekim 2012)
 • MUMCU AKAN, Dilara (2010).”Uluslararası Döviz Kuru Sistemlerinin Geleceği: Bretton Woods'a Geri Dönülebilir Mi?”, Sosyal Bilimler Dergisi, No:2, s:108-115
 • ODABAŞ, Hakkı ve Ercan BAHTIYAR, (2011).”Euro Bölgesi Ve Mali İstikrarsızlik: Yeni Avrupa İstikrar Mekanizması Başarılı Olacak Mı?”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:3, No:2, s:101-110
 • ÖZBAY, Pınar (1997), “Avrupa Para Birliği ve Euro”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü,Tartışma Tebliği No: 9702
 • ÖZTÜRK, Mustafa ve Osman Nuri ARAS, (2011).”Euro ve Kriz Sonrası Dönemde Parasal İstikrar”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:3, No:2, s:143-155
 • T.C.Başbakanlık ABGS, (2011), “Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: “Euro Rekabet Paktı” ” ,Ankara, Mayıs 2011
 • THE ECONOMIST, (2010), "The future of the Euro, Don't do it", http://www.economist.com/node/17629661, (erişim: 22 Ekim 2012)
 • UÇAR, Özgür (2012), "Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden Ayrılmasının Olası Ekonomik Etkileri "T.C. AB Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Ankara, Temmuz 2012
 • WIKIPEDIA,(2012),“Grexit”, http://en.wikipedia.org/wiki/Grexit, (erişim: 20 Ekim 2012)

EURO’NUN GELECEĞİ VE GREXIT

Year 2014, Volume: 3 Issue: 6, 32 - 38, 15.01.2015

Abstract

Bu çalışmada Avrupa ortak para birimi Euro’nun dünya para piyasasındaki konumu ile 2008 Avrupa
ekonomik krizinin Euro’ya olan etkileri incelenmiş. Krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan
Yunanistan’da oluşan kamu kesimi mali krizi sebepleriyle araştırılarak, Yunanistan’ın Euro birliğinden
çıkmasının (Grexit) Euro bölgesinin geleceğine muhtemel etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak Grexit’in
mevcut AB hukukuna uygun olmadığı ve gerekli hukuki düzenlemeler yapılsa bile Avrupa Birliği’nin
kritik eşiği aşana kadar Yunanistan’a yardım etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 

References

 • AKHAN, Elif (2012), “Yunanistan’daki Ekonomik Krizin Nedenleri ve Genel Gidişatı”,www.tasam.org/trTR/Icerik/4641/yunanistandaki_ ekonomik_krizin _nedenleri_ve_genel_gidisati, ( 31 Mart 2012)
 • DAĞDELEN, İlhan (2011), “Avrupa Bütünleşme Sürecinde Yunanistan'ın Borç Krizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:10, No:2, s:1-26
 • DEĞERLI, Işıl ve Onur ÖRS (2011),“Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler:Euro Rekabet Paktı”, ABGS Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı:Ankara, Mayıs 2011.
 • EC-European Commission (2009), “Economic Crisis in Europe:Causes, Consequences and Responses, http://ec.Europa.eu/economy_finance/publications/publication15887_en.pdf, (erişim:5 Mayıs 2012)
 • ERSOY, Ömer (2010), “AB’nin Yunan Krizi”, http:/www.sde.org.tr/tr/haberler/977/abnin-yunan-krizi.aspx, ( 31 Mart 2012)
 • ENGIN, Ediz ve Ebru YEŞILTEPE, (2009), “ Global Ekonomik Krizin Gölgesinde Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine Uyumu”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s:15-23
 • HEKIM YILMAZ, Derya (2012), " Yunanistan Krizi ve Euro'dan Çıkış Tartışmaları", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 49, Sayı:564, s:37-46
 • KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray (2012a), “Pazartesi 14.Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Euro Word Dosyası”, http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazpazartes14.doc, (erişim:28 Ekim 2012)
 • KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray (2012b), “Çarşamba 14.Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankasi ve Euro Word Dosyası”, http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcarsamba14.doc, (erişim:28 Ekim 2012)
 • KÜÇÜKKOCAOĞLU, Güray (2012c), “Cuma 14.Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankasi ve Euro Word Dosyası”, http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcuma14.doc, (erişim:28 Ekim 2012)
 • LENZ, Rainer (2011), " Crisis In The Eurozone", Friedrich-Ebert-Stiftung, International Policy Analysis, June 2011, http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08169.pdf, (erişim: 25 Ekim 2012)
 • MUMCU AKAN, Dilara (2010).”Uluslararası Döviz Kuru Sistemlerinin Geleceği: Bretton Woods'a Geri Dönülebilir Mi?”, Sosyal Bilimler Dergisi, No:2, s:108-115
 • ODABAŞ, Hakkı ve Ercan BAHTIYAR, (2011).”Euro Bölgesi Ve Mali İstikrarsızlik: Yeni Avrupa İstikrar Mekanizması Başarılı Olacak Mı?”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:3, No:2, s:101-110
 • ÖZBAY, Pınar (1997), “Avrupa Para Birliği ve Euro”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü,Tartışma Tebliği No: 9702
 • ÖZTÜRK, Mustafa ve Osman Nuri ARAS, (2011).”Euro ve Kriz Sonrası Dönemde Parasal İstikrar”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:3, No:2, s:143-155
 • T.C.Başbakanlık ABGS, (2011), “Avrupa Birliği’nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: “Euro Rekabet Paktı” ” ,Ankara, Mayıs 2011
 • THE ECONOMIST, (2010), "The future of the Euro, Don't do it", http://www.economist.com/node/17629661, (erişim: 22 Ekim 2012)
 • UÇAR, Özgür (2012), "Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden Ayrılmasının Olası Ekonomik Etkileri "T.C. AB Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Ankara, Temmuz 2012
 • WIKIPEDIA,(2012),“Grexit”, http://en.wikipedia.org/wiki/Grexit, (erişim: 20 Ekim 2012)
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Engin Çenberci

Publication Date January 15, 2015
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 6

Cite

APA Çenberci, E. (2015). EURO’NUN GELECEĞİ VE GREXIT. Global Journal of Economics and Business Studies, 3(6), 32-38.