Year 2018, Volume 6 , Issue 1, Pages 90 - 130 2018-04-30

Against Deterrence Philosophy of Courage in Plato’s Dialogue Lakhes and in Aldous Huxley’s Brave New World
Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi

Metin BAL [1]


The aim of this article is to try to make a philosophical discussion about the subject of “courage” on the basis of the ideas of Plato’s dialogue Lakhes. This article tries to focus on two works: One is Lakhes by Plato and the other is the novel Brave New World by Aldous Huxley. In the Introduction, the answer of the question “What is courage?” is searched in our daily life.  In the first chapter the oldest philosophical discussion on courage in Plato’s dialogue Lakhes is tried to be explained. In the second chapter it is argued shortly that the philosophical background of Huxley’s novel Brave New World is based upon Nietzsche’s antinihilist ideas. In the third chapter the idea of courage in Huxley’s Brave New World is investigated. In the conclusion some suggestions against any act of deterrence are given.

Bu yazının amacı “cesaret” konusu hakkında, Platon’un Lakhes diyaloğunun düşünceleri temelinde felsefi bir tartışma yapmayı denemektir. Bu yazı iki yapıt üzerine odaklanmaya çalışır: Platon’un Lakhes’i ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya romanı. Giriş Bölümü’nde “cesaret”in günlük hayatımızda ne anlama geldiği tanıtılır. Birinci Bölüm’de Platon’un Lakhes diyaloğundaki cesaret hakkında felsefi ilk tartışma açıklanmaya çalışılır. İkinci bölümde, çok kısa bir şekilde, Huxley’in Cesur Yeni Dünya romanının felsefi arkaplanının Nietzsche’nin antinihilist düşüncelerine dayandığı söylenir. Üçüncü bölümde Huxley’in Cesur Yeni Dünya romanında “cesaret” incelenir. Sonuç bölümünde her türlü caydırma eylemine karşı birtakım öneriler yapılır.

 • ARISTOTELES (2008). Retorik, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: YKY.
 • CAMUS, Albert (2014). Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel. İstanbul: Can Yayınları.
 • COMTE-SPONVILLE, André (2015). Büyük Erdemler Risalesi, çev. Işık Ergüden, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ERHAT, Azra (2002). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • HOMEROS (2005). İlyada, çev. Azra Erhat & A. Kadir, İstanbul: Can Yayınları.
 • HOMEROS (2005a). Odysseia, çev. Azra Erhat & A. Kadir, İstanbul: Can Yayınları.
 • HUXLEY, Aldous (2017). Cesur Yeni Dünya, çev. Ümit Tosun, sunuş: Margaret Atwood, sonsöz: David Bradshaw, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • KANT, Immanuel (1984). Seçilmiş Yazılar, çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • NIETZSCHE, Friedrich (1968). The Will to Power, tr. by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, ed. By Walter Kaufmann, New York: Vintage Books.
 • ÖZTÜRK, Ümit (2017). “‘Parmenides Ontolojisi’ Hakkında: Bir Başlangıç”, Mavi Atlas, 5(2)/2017: 530-548.
 • PLATO (1952). Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus, tr. by W.R. M. Lamb, Cambridge: Harvard University Press.
 • PLATON (2001). Lysis, Lakhes, çev. Sabahattin Eyüboğlu & N. Şazi Kösemihal. İstanbul: Sosyal Yayınlar.
 • PLATON (2007). Devlet, çev. H. Demirhan, Ankara: Palme Yayıncılık.
 • PLATON (2011). Lakhes, çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları.
 • SHAKESPEARE, William (2015). Fırtına, çev. Özdemir Nutku, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-3448-3736
Author: Metin BAL (Primary Author)
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi | Dokuz Eylül University
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

Bibtex @research article { gumusmaviatlas405315, journal = {Mavi Atlas}, issn = {}, eissn = {2148-5232}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {90 - 130}, doi = {10.18795/gumusmaviatlas.405315}, title = {Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi}, key = {cite}, author = {BAL, Metin} }
APA BAL, M . (2018). Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi. Mavi Atlas , 6 (1) , 90-130 . DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.405315
MLA BAL, M . "Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi". Mavi Atlas 6 (2018 ): 90-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusmaviatlas/issue/36094/405315>
Chicago BAL, M . "Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi". Mavi Atlas 6 (2018 ): 90-130
RIS TY - JOUR T1 - Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi AU - Metin BAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.405315 DO - 10.18795/gumusmaviatlas.405315 T2 - Mavi Atlas JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 130 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-5232 M3 - doi: 10.18795/gumusmaviatlas.405315 UR - https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.405315 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mavi Atlas Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi %A Metin BAL %T Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi %D 2018 %J Mavi Atlas %P -2148-5232 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18795/gumusmaviatlas.405315 %U 10.18795/gumusmaviatlas.405315
ISNAD BAL, Metin . "Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi". Mavi Atlas 6 / 1 (April 2018): 90-130 . https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.405315
AMA BAL M . Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi. Mavi Atlas. 2018; 6(1): 90-130.
Vancouver BAL M . Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi. Mavi Atlas. 2018; 6(1): 130-90.