Mavi Atlas
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-5232 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gumushane University |


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232) is an open access and a refereed journal published on-line with the support of the Faculty of Letters at Gümüşhane University. The aim of journal is to provide an academic discussion forum streaming toward the future in order to rethink the actual problems of the current age with a deepening on essential problems and solution proposals considered and deliberated intellectually from past to present within the field of social sciences/humanities via internalizing historical background.

Mavi Atlas publishes two volumes in a year. Works accepted by the journal is to be in the field of social sciences/humanities, and can be classified in two different groups. The first group includes “Research Articles”. The second group papers includes “Translations”, “Book Reviews”, “Discussions,” “Conversations,” “Seminar Papers,” and “News.” All papers published by Mavi Atlas are made freely accessible on-line immediately upon publication, without subscription charges or registration barriers.

All the articles in Mavi Atlas that have completed related processes and entitled to be published gets “DOI” number.

For more information, please visit related sections of this site. For all questions, please use our e-mail “gu.maviatlas@gmail.com.”

Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Gumushane University |
Cover Image


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232) is an open access and a refereed journal published on-line with the support of the Faculty of Letters at Gümüşhane University. The aim of journal is to provide an academic discussion forum streaming toward the future in order to rethink the actual problems of the current age with a deepening on essential problems and solution proposals considered and deliberated intellectually from past to present within the field of social sciences/humanities via internalizing historical background.

Mavi Atlas publishes two volumes in a year. Works accepted by the journal is to be in the field of social sciences/humanities, and can be classified in two different groups. The first group includes “Research Articles”. The second group papers includes “Translations”, “Book Reviews”, “Discussions,” “Conversations,” “Seminar Papers,” and “News.” All papers published by Mavi Atlas are made freely accessible on-line immediately upon publication, without subscription charges or registration barriers.

All the articles in Mavi Atlas that have completed related processes and entitled to be published gets “DOI” number.

For more information, please visit related sections of this site. For all questions, please use our e-mail “gu.maviatlas@gmail.com.”

Volume 9 - Issue 1 - Apr 24, 2021
 1. Kâtib Çelebi Kalemiyle Mercator Atlası'nda Osmanlı Devleti ve Türkler
  Pages 1 - 27
  Ahmet ÜSTÜNER
 2. McDonaldlaştırma ve Simülasyon Teorileri Bağlamında Postmodernizm ve Spor
  Pages 28 - 41
  Ayhan DEVER, Sinem ATEŞOĞLU
 3. Bounds of Passion: Adultery, Gender and Modernization of Penal Practices in Ottoman Society From the Classical Age to 1915
  Pages 42 - 54
  Cem DOĞAN
 4. Atatürk’ün Ölümünün Türk Halkı Üzerindeki Tesirleri
  Pages 55 - 76
  Demet CANSIZ
 5. Sebk-i Hindî Tesiri Bağlamında Mahvî Dîvânı’nda Karamsarlık
  Pages 77 - 86
  Eda TOK
 6. Türk Sağı ve Türk Modernleşmesinin Sosyolojisi
  Pages 87 - 97
  Erdi AKSAKAL
 7. 19. Yüzyılın Sonunda Tokat Sancağı
  Pages 98 - 110
  Esat AKTAŞ
 8. Erken Rusların Din Değiştirerek Bizans Etkisine Girmelerinde Konstantinopolis’e Giden Vareg Ticaret Yolunun Rolü
  Pages 111 - 123
  Fatih ŞEN
 9. Necib Mahfuz’un Kahire Üçlemesi’nde Türk İmgeleri
  Pages 124 - 131
  Fatoş Işıl BRITTEN
 10. Kadınların Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 132 - 146
  Gülin YAZICI ÇELEBİ
 11. 17. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Bir Deftere Göre Muhallefattan Hazineye Aktarılan Eşyalar
  Pages 147 - 170
  Gülser YARDIM
 12. Platon Felsefesi’nde Sanat Eleştirisine Giden Yol ya da Gölgeye Gölge Diyebilme İmkânı
  Pages 171 - 177
  Hatice İrem EKER
 13. İnamat Defteri’ndeki Verilere Göre 16. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Osmanlı Eyalet ve Sancak Yöneticileri
  Pages 178 - 197
  İlhan GÖK
 14. IV. Murad Zamanında Timar Sisteminde Reform ve İhya Çabaları
  Pages 198 - 214
  Mehmet DOĞAN
 15. Demokrat Parti Dönemi Demiryolu Politikası (1950- 1960)
  Pages 215 - 231
  Mehmed Gökhan POLATOĞLU
 16. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri
  Pages 232 - 249
  Mete Yusuf USTABULUT
 17. Göçmenlikten Yerleşikliliğe: Gagauz Kadınların Evlilik Deneyimleri
  Pages 250 - 274
  Nesibe Ayşe SAĞLAM
 18. Atatürk Döneminde Kütahya’da Eğitim İstatistiklerinin Analizi
  Pages 275 - 294
  Nursal KUMAŞ
 19. Necip Fazıl Kısakürek’in Hatırat Kitaplarında Sosyal ve Siyasi Muhteva
  Pages 295 - 315
  Salman NARLI
 20. Yenilikçi Üretim Romanı Kızıl Tanker Bağlamında Stahanovizm
  Pages 316 - 325
  Yasemin GÜRSOY
 21. Nurettin Birol, 19. Yüzyılda Erzincan Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşına Kadar (1839-1914), Arı Sanat Yayınları, İstanbul 2020, 268 s., ISBN: 978-625-7018- 10-4
  Pages 326 - 332
  Kübra YANAK
Indexes and Platforms