Journal Boards

Head

Prof. Dr. Bayram NAZIR

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Editor in Chief

Dr. Öğr. Üyesi Merve KARAÇAY TÜRKAL
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-TurkeyManaging Editors

Dr. Öğr. Üyesi İlter Kutlu HATİPOĞLU

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Zehra YAZBAHAR
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

English Language Editor

Arş. Gör. Ayşenur KÖR

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Arş. Gör. Ahmet URUK
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Editorial Assistants

Dr. Öğr. Üyesi M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Arş. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Arş. Gör. Fatih IŞIK
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Arş. Gör. Gökhan DEMİRAL
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gümüşhane University, Gümüşhane-Turkey

Editorial Board (Members)

Prof. Dr. Ercan ALKAYA
Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye | Firat University, Elazig-Turkey

Prof. Dr. Ahmet BURAN
Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye | Firat University, Elazig-Turkey

Prof. Dr. Kemal ÇELİK
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat-Türkiye | Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat-Turkey

Prof. Dr. Önder DUMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun-Türkiye | Ondokuz Mayıs University, Samsun-Turkey

Prof. Dr. M. Ülkü ELİUZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon-Türkiye | Karadeniz Technical University, Trabzon-Turkey

Prof. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul-Türkiye | Istanbul Medeniyet University, Istanbul-Turkey

Prof. Dr. Mine KEHA
Atatürk Üniversitesi, Erzurum-Türkiye | Atatürk University, Erzurum-Turkey

Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum-Türkiye | Erzurum Technical University, Erzurum-Turkey

Prof. Dr. M. Hanifi MACİT
Atatürk Üniversitesi, Erzurum-Türkiye | Atatürk University, Erzurum-Turkey

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Atatürk Üniversitesi, Erzurum-Türkiye | Atatürk University, Erzurum-Turkey

Prof. Dr. Yunus ÖZGER
Bozok Üniversitesi, Yozgat-Türkiye | Bozok University, Yozgat-Turkey

Prof. Dr. M. Temel ÖZTÜRK
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon-Türkiye | Karadeniz Technical University, Trabzon-Turkey

Prof. Dr. Şaban SAĞLIK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun-Türkiye | Ondokuz Mayıs University, Samsun-Turkey

Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Prof. Dr. Haşim ŞAHİN
Sakarya Üniversitesi, Sakarya-Türkiye | Sakarya University, Sakarya-Turkey

Prof. Dr. Kamran TALATTOF
Arizona Üniversitesi, Arizona ABD | Arizona University, Arizona-ABD

Prof. Dr. Ufuk TAVKUL
Ankara Üniversitesi, Ankara-Türkiye | Ankara University, Ankara-Turkey

Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun-Türkiye | Ondokuz Mayıs University, Samsun-Turkey

Prof. Dr. Ali UTKU
Atatürk Üniversitesi, Erzurum-Türkiye | Ataturk University, Erzurum-Turkey

Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon-Türkiye | Karadeniz Technical University, Trabzon-Turkey

Prof. Dr. Müge YILMAZ
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara Üniversitesi, İstanbul-Türkiye | Marmara University, İstanbul-Turkey

Prof. Dr. Hacer TOPAKTAŞ ÜSTÜNER
İstanbul Üniversitesi, İstanbul-Türkiye | Istanbul University, Istanbul-Turkey

Prof. Dr. Mehmet TOPAL
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir-Türkiye | Anadolu University, Eskisehir-Turkey

Doç. Dr. S. Atakan ALTINÖRS
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul-Türkiye | Galatasaray University, Istanbul-Turkey

Doç. Dr. Serdar BULUT
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya-Türkiye | Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya-Turkey

Doç. Dr. Tetiana GRYGORİEVA
Kiev-Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesi, Kiev-Ukrayna | National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv-Ukraine

Doç. Dr. Gül KOÇSOY
Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye | Firat University, Elazig-Turkey

Doç. Dr. Kemal SAYLAN
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Doç. Dr. Sefer SOLMAZ
Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye | Selcuk University, Konya-Turkey

Doç. Dr. Taalay ŞARŞEMBİYEVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Manas-Kırgızistan | Kyrgyz-Turkish Manas University, Manas-Kyrgyzstan

Doç. Dr. Adilhan ADİLOĞLU
Akdeniz Üniversitesi, Antalya -Türkiye | Akdeniz University, Antalya -Turkey

Doç. Dr. Orhan BİNGÖL
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Doç. Dr. Sefa ERBAŞ
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Doç. Dr. Celal YEŞİLÇAYIR
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Doç. Dr. İlhan GÖK
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Doç. Dr. M. Fatih GÖKÇEK
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Gülin YAZICI ÇELEBİ
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜRCAN
Medeniyet Üniversitesi, İstanbul-Türkiye | Medeniyet University, Istanbul-Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Mümin HAKKIOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane-Türkiye | Gumushane University, Gumushane-Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN
Giresun Üniversitesi, Giresun -Türkiye | Giresun University, Giresun -Turkey

Dr. Michal WASIUCİONEK
Nicolae Lorga Tarih Enstitüsü, Bükreş-Romanya| Nicolae Lorga Institute of History, Bucharest-Romania

e-ISSN: 2148-5232