Mavi Atlas
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-5232 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


DUYURU ! Mavi Atlas Dergisi'nin yazım kuralları değişmiştir. Bahar dönemi sayısı bu kurallara uygun olarak çıkacaktır. Yazarlarımıza duyurulur !


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki ilgili süreçlerin tamamlandığı tüm makaleler ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


DUYURU ! Mavi Atlas Dergisi'nin yazım kuralları değişmiştir. Bahar dönemi sayısı bu kurallara uygun olarak çıkacaktır. Yazarlarımıza duyurulur !


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki ilgili süreçlerin tamamlandığı tüm makaleler ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Cilt 7 - Sayı 2 - 25 Eki 2019
 1. Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1 - 27
  Ali Murat KIRIK , Kenan BÖLÜKBAŞ , Gönül CENGİZ
 2. Murathan Mungan’ın Şairin Romanı İsimli Eserinin Yapısalcı Metodoloji Çerçevesinde İncelenmesi
  Sayfalar 28 - 53
  Zehra YAZBAHAR
 3. Çay İçme Kültürünün Kişilerarası İletişime Katkısı
  Sayfalar 54 - 87
  Gülsüm ÇALIŞIR , İhsan TÜRKAL , Burak TÜRTEN , Elif KÜTÜKOĞLU , Caner ÖZARSLAN
 4. “Hazal” ve “Sultan Gelin” Filmleri Üzerinden Evliliğe İlişkin Geleneklerin Halk Bilimi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 88 - 107
  Fatma YILDIRMIŞ
 5. Kant’ın Ebedi Barış Teorisinin Özgünlüğü
  Sayfalar 108 - 120
  Celal YEŞİLÇAYIR
 6. Kaymakam Mehmed Hüsnü Bey’in Raporuna Göre 19. Yüzyıl Sonunda Bayburt Kazasının Genel Durumu
  Sayfalar 121 - 140
  Yıldıray YILDIRIM
 7. Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Bazı Kelimelerin Kökeni Üzerine 2
  Sayfalar 141 - 149
  Ferdi GÜZEL
 8. Globalization and Civil Society or “Global Civil Society”
  Sayfalar 150 - 176
  Gamze AKSAN
 9. Keçecizâde İzzet Molla’nın Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr’ında Toplumsal Olaylar
  Sayfalar 177 - 200
  Gül Nihal KUL
 10. Sovyet Rusya’da “Öteki”nin Yeniden İnşası Sürecinde Olumsuz Adlandırmalar
  Sayfalar 201 - 219
  Hanife SARAÇ
 11. Kurumsal Sürdürülebilirliğin Dünyanın En Çok Konuşulan Dillerinde Çevrimiçi Görsel Algısı
  Sayfalar 220 - 242
  Mustafa Nuri URAL , Özlem TUNA
 12. Hüseyin Rauf (Orbay) Bey’in Hindistan Seyahati ve Faaliyetleri
  Sayfalar 243 - 264
  Recep ÇELİK
 13. Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Maliye Bakanı Gümüşhane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç’ın Mali Alandaki Faaliyetleri
  Sayfalar 265 - 274
  Mustafa ÖZYÜREK
 14. İngiliz Doğu Hindistan Şirketinin Kuruluş Aşamasında İngilizlerin Hindistan’a Yerleşme Çabaları
  Sayfalar 275 - 293
  Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ
 15. Siber Mobbing Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 294 - 320
  Oğuzhan EKİNCİ , Seda KAYAPALI YILDIRIM
 16. Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyeti’nin Kuruluşu Faaliyetleri ve Bu Kapsamda Ortaya Çıkan Bir Mahalle: Kalkınma Mahallesi
  Sayfalar 321 - 337
  Muzaffer BAŞKAYA
 17. Akif Paşa’nın Sürgün Mektupları
  Sayfalar 338 - 346
  M. Yasin TAŞKESENLİOĞLU
Dizinler