Mavi Atlas
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-5232 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


DUYURU ! Mavi Atlas Dergisi'nin yazım kuralları değişmiştir. Ekim sayısı bu kurallara uygun olarak çıkacaktır. Yazarlarımıza duyurulur !


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki ilgili süreçlerin tamamlandığı tüm makaleler ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


DUYURU ! Mavi Atlas Dergisi'nin yazım kuralları değişmiştir. Ekim sayısı bu kurallara uygun olarak çıkacaktır. Yazarlarımıza duyurulur !


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki ilgili süreçlerin tamamlandığı tüm makaleler ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Cilt 9 - Sayı 1 - 24 Nis 2021
 1. Kâtib Çelebi Kalemiyle Mercator Atlası'nda Osmanlı Devleti ve Türkler
  Sayfalar 1 - 27
  Ahmet ÜSTÜNER
 2. McDonaldlaştırma ve Simülasyon Teorileri Bağlamında Postmodernizm ve Spor
  Sayfalar 28 - 41
  Ayhan DEVER, Sinem ATEŞOĞLU
 3. Bounds of Passion: Adultery, Gender and Modernization of Penal Practices in Ottoman Society From the Classical Age to 1915
  Sayfalar 42 - 54
  Cem DOĞAN
 4. Atatürk’ün Ölümünün Türk Halkı Üzerindeki Tesirleri
  Sayfalar 55 - 76
  Demet CANSIZ
 5. Sebk-i Hindî Tesiri Bağlamında Mahvî Dîvânı’nda Karamsarlık
  Sayfalar 77 - 86
  Eda TOK
 6. Türk Sağı ve Türk Modernleşmesinin Sosyolojisi
  Sayfalar 87 - 97
  Erdi AKSAKAL
 7. 19. Yüzyılın Sonunda Tokat Sancağı
  Sayfalar 98 - 110
  Esat AKTAŞ
 8. Erken Rusların Din Değiştirerek Bizans Etkisine Girmelerinde Konstantinopolis’e Giden Vareg Ticaret Yolunun Rolü
  Sayfalar 111 - 123
  Fatih ŞEN
 9. Necib Mahfuz’un Kahire Üçlemesi’nde Türk İmgeleri
  Sayfalar 124 - 131
  Fatoş Işıl BRITTEN
 10. Kadınların Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 132 - 146
  Gülin YAZICI ÇELEBİ
 11. 17. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Bir Deftere Göre Muhallefattan Hazineye Aktarılan Eşyalar
  Sayfalar 147 - 170
  Gülser YARDIM
 12. Platon Felsefesi’nde Sanat Eleştirisine Giden Yol ya da Gölgeye Gölge Diyebilme İmkânı
  Sayfalar 171 - 177
  Hatice İrem EKER
 13. İnamat Defteri’ndeki Verilere Göre 16. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Osmanlı Eyalet ve Sancak Yöneticileri
  Sayfalar 178 - 197
  İlhan GÖK
 14. IV. Murad Zamanında Timar Sisteminde Reform ve İhya Çabaları
  Sayfalar 198 - 214
  Mehmet DOĞAN
 15. Demokrat Parti Dönemi Demiryolu Politikası (1950- 1960)
  Sayfalar 215 - 231
  Mehmed Gökhan POLATOĞLU
 16. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okul Dışı Öğrenme İle İlgili Görüşleri
  Sayfalar 232 - 249
  Mete Yusuf USTABULUT
 17. Göçmenlikten Yerleşikliliğe: Gagauz Kadınların Evlilik Deneyimleri
  Sayfalar 250 - 274
  Nesibe Ayşe SAĞLAM
 18. Atatürk Döneminde Kütahya’da Eğitim İstatistiklerinin Analizi
  Sayfalar 275 - 294
  Nursal KUMAŞ
 19. Necip Fazıl Kısakürek’in Hatırat Kitaplarında Sosyal ve Siyasi Muhteva
  Sayfalar 295 - 315
  Salman NARLI
 20. Yenilikçi Üretim Romanı Kızıl Tanker Bağlamında Stahanovizm
  Sayfalar 316 - 325
  Yasemin GÜRSOY
 21. Nurettin Birol, 19. Yüzyılda Erzincan Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşına Kadar (1839-1914), Arı Sanat Yayınları, İstanbul 2020, 268 s., ISBN: 978-625-7018- 10-4
  Sayfalar 326 - 332
  Kübra YANAK
Dizinler