Mavi Atlas
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-5232 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


DUYURU ! Mavi Atlas Dergisi'nin yazım kuralları değişmiştir. Ekim sayısı bu kurallara uygun olarak çıkacaktır. Yazarlarımıza duyurulur !


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki ilgili süreçlerin tamamlandığı tüm makaleler ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Mavi Atlas

e-ISSN 2148-5232 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


DUYURU ! Mavi Atlas Dergisi'nin yazım kuralları değişmiştir. Ekim sayısı bu kurallara uygun olarak çıkacaktır. Yazarlarımıza duyurulur !


Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5232), elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî bilimler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi” türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Çeviri”, “Kitap Değerlendirme”, “Tartışma”, “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur.

Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir. Mavi Atlas’taki ilgili süreçlerin tamamlandığı tüm makaleler ve basım kararı alan tüm hakemli yazılar “DOI” numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”.

Cilt 8 - Sayı 2 - 27 Eki 2020
 1. Türkiye’nin Sıhhî ve İçtimaî Coğrafyası Raporlarına Göre: Kırklareli
  Sayfalar 235 - 255
  Necdet AYSAL , Hasan DİNÇER
 2. 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Aksaray İli Örneği)
  Sayfalar 256 - 277
  Refik TURAN
 3. Zeynîzâde Hüseyin ve Münşe‘âtına Dair Bir Değerlendirme
  Sayfalar 278 - 297
  Damla BOSTANCI , Gülay Karadağ ÇINAR
 4. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Takip Fişine Alınma Uygulamasının Bir Örneği: Milis Yüzbaşısı Haydar Erkut’un Fişe Dâhil Edilmesi ve Hazırladığı Savunma Raporu
  Sayfalar 298 - 322
  Servet AVŞAR
 5. İstanbul, Kahire ve Beyrut Üçgeninde Firarî Bir Osmanlı Polisi
  Sayfalar 323 - 342
  Ahmet YÜKSEL
 6. Türkmen Türkçesinde Metafor Yoluyla Oluşturulan Birleşik Adlar
  Sayfalar 343 - 349
  Engin GÖKÇÜR
 7. A Study on Turkish EFL Teachers’ Motivations through In-service Trainings
  Sayfalar 350 - 361
  Hande YILMAZ , Fatih YAVUZ
 8. Tercüme Dergisinde Kadın Kimliğinin İnşası: Bir Yapısöküm Denemesi
  Sayfalar 362 - 388
  Ceyda POLATEL
 9. Siyasi Parti Bölünmeleri ve 1946 Sonrasında Gelişen Parti Bölünmelerine İlişkin Siyasi Süreçlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 389 - 411
  Fatma OKUR ÇAKICI , Özgür BAYRAKTAR
 10. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Örnek Bir İdareci; Vali İbrahim Ethem Aykut’un Hayatı ve İdari Faaliyetleri
  Sayfalar 412 - 426
  Ersoy ZENGİN
 11. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Evlilik Dışı Cinsel Yakınlığa Yönelik Tutumları
  Sayfalar 427 - 440
  Burcu YILDIRAY , Seher BALCI ÇELİK
 12. Leyla Hanım’ın Gözünden Şiir ve Şair
  Sayfalar 441 - 455
  Musa TILFARLIOĞLU
 13. Selâhaddîn Eyyûbî’nin Fâtımîlerle İmtihanı: Komplolar ve İsyanlar
  Sayfalar 456 - 472
  Serkan ÖZER
 14. Sağlığın Sosyolojik Boyutu
  Sayfalar 473 - 489
  Zülfikar ÖZKAN
 15. Salgurlular'da Naibe Türkan Hatun ve Atabeg Abiş Hatun'un İdaresi
  Sayfalar 490 - 506
  Yasemin AKTAŞ
 16. Orhan Kemal'in Bereketli topraklar Üzerinde ve Gurbet Kuşları Adlı Romanlarında Taşralı İnsanın Değişim Süreci
  Sayfalar 507 - 516
  Osman ORUÇ
 17. Yeni Edebiyat ve Nesiller
  Sayfalar 517 - 525
  Mustafa AYYILDIZ
 18. Karadere Çayı Taşkını (Araklı -Trabzon)
  Sayfalar 526 - 547
  Fatih IŞIK , Muhammet BAHADIR , Halil İ̇brahim ZEYBEK , Savaş ÇAĞLAK
 19. Altınordu (Ordu) İlçesindeki Jeosit ve Jeomorfositlerin Turizm Potansiyellerinin “Preliminary Geosite Assessment Model (GAM)” ile Ölçümü
  Sayfalar 548 - 564
  Şerif Can HATİPOĞLU , Muhammet BAHADIR
 20. Ahmet Mithat Efendi'nin Hokkabaz Kitabı
  Sayfalar 565 - 584
  Gül Nihal KUL
Dizinler