PDF BibTex RIS Cite

Eskiçağ Anadolusu’nda Sedir Ağacının Önemi

Year 2013, Issue: 1, 21 - 27, 30.09.2013

Abstract

Eskiçağ toplumlarında yaşamın idame edilebilmesi için doğaya mecburi bir bağlılık durumu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. İşte bu konudan yola çıkarak, özellikle M.Ö. II. Bin Hitit çivi yazılı metinleri, Kuzey Suriye ve Mezopotamya’daki şehir devletlerinin kayıtları incelendiğinde, Akdeniz kıyılarındaki sedir ağaçlarının değeri açık şekilde göze çarpmaktadır. Gerek günlük ihtiyaçlar doğrultusunda gerekse bina yapımlarında kullanılan bu ağaçların, aşağıda daha detaylı şekilde anlatacağımız üzere, fazlasıyla sahip olunduğunda, krallar için bir övünç kaynağı ve bahsedeceğimiz devletlerin tanrılarını hoşnut etmek için sunulan hediyeler içerisinde ise fazlaca bulunan bir madde olduğunu göreceğiz.

References

 • BİRECİKLİ Fatma, (2010), “Ana Hatlarıyla Friglerde Din”, Akademik Bakış, C. 4, S.7, s. 215-232, Ankara.
 • BOYDAK Melih, ÇALIKOĞLU Mehmet, (2008), Toros Sediri’nin (Cedrus libani A. Rich.) Biyolojisi ve Silvikültürü, Ankara: Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayını.
 • BURNEY Charles, (2003), Historical Dictionary of the Hittites, Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras, Oxford.
 • COLLELO Thomas, (1987), Syria A Country Study, New York: Federal Research Division Library of Congress.
 • ERTEM Hayri, (1964), GIŠERİN “Sedir Ağacı” ve İdyogramın Hurrice Okunuşu Hakkında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXII, S. 3–4, s.129–134, Temmuz-Aralık 1964, Ankara.
 • HOFFNER Harry, (1990), Hittite Myths, Chicago.
 • İbnü’l-Esir, (1985), El-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, İslam Tarihi, C. 1, İstanbul.
 • KAYACIK Hayrettin, (1980), Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, C. 1, Gymnospermae, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını.
 • KINAL Füruzan, (1967), “Yamhad Krallığı” Tarih Araştırmaları Dergisi, V/8–9, 193–211, Ankara.
 • KLENGEL Horst, (1992), Syria 3000 to 300, Berlin: Akademie Verlag.
 • KURT Mehmet, (2008), “Que Ülkesi ve Yeni Asur Devleti’nin Anadolu Politikası Bakımından Önemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 10, S. 3, s. 118-133, Ankara.
 • MAYER Hans, SEVİM Mehmet, (1959), “Lübnan Sediri, Lübnan’daki 5000 Yıllık Tahribatı, Anadolu’da Bugünkü Yayılış Sahası ve Bu Ağaç Türünün Alplere Tekrar Getirilmesi Hakkında Düşünceler”, (Çev: Necmettin ÇEPEL), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, C. XI, S. II, s. 111–142, İstanbul.
 • MEMİŞ Ekrem, (1987), İskitler’in Tarihi, Konya.
 • MYERS Ched, (2007), “The Cedar has fallen!”, The Prophetic Word vs. Imperial Clear-Cutting, Published in Earth and Word: Classic Sermons on Saving the Planet, (Ed. by David Rhoads), Continuum, pp. 211–223, USA.
 • SEVER Erol, (2008), Asur Tarihi, İstanbul.
 • TUNÇDİLEK Necdet, (1971), Güneybatı Asya “Fiziki Ortam”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
 • ÜNAL Ahmet, (2003), Hititler Devrinde Anadolu 2, İstanbul.
 • WACHSMANN Shelley, (1986), “İs Cyprus Ancient Alashiya? New Evidence from an Egyptian Tablet”, BA 49/1, s.37–39, Boston.
 • WİSEMAN J. Donald, (1984), “Palace and Temple Gardens in the Near East”, Bulletin of Middle Eastern Culture Center, s. 37–43, Japan.
 • YALTIRIK Faik, (1993), Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnospermae, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını.
 • YİĞİT Turgut, (2000), “Akadlar Devrinde Anadolu’nun Siyasi Yapısı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 40, s. 13-28, Ankara.

-

Year 2013, Issue: 1, 21 - 27, 30.09.2013

Abstract

İn order to sustain life in ancient societies universally accepted fact dependency status of a mandatory nature. Here based on this topic, especially BC II. Thousands of Hittite cuneiform texts, records of citystates in northern Syria and Mesopotamia, the Mediterranean coast of the value of cedar trees stand out clearly. Daily necessities according to the need and the trees used in construction of buildings for that will be described in more detail below with more kings for when there is a source of pride and we will cover in the states of the gifts presented to please the gods is a substance that we can often see

References

 • BİRECİKLİ Fatma, (2010), “Ana Hatlarıyla Friglerde Din”, Akademik Bakış, C. 4, S.7, s. 215-232, Ankara.
 • BOYDAK Melih, ÇALIKOĞLU Mehmet, (2008), Toros Sediri’nin (Cedrus libani A. Rich.) Biyolojisi ve Silvikültürü, Ankara: Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayını.
 • BURNEY Charles, (2003), Historical Dictionary of the Hittites, Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras, Oxford.
 • COLLELO Thomas, (1987), Syria A Country Study, New York: Federal Research Division Library of Congress.
 • ERTEM Hayri, (1964), GIŠERİN “Sedir Ağacı” ve İdyogramın Hurrice Okunuşu Hakkında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXII, S. 3–4, s.129–134, Temmuz-Aralık 1964, Ankara.
 • HOFFNER Harry, (1990), Hittite Myths, Chicago.
 • İbnü’l-Esir, (1985), El-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, İslam Tarihi, C. 1, İstanbul.
 • KAYACIK Hayrettin, (1980), Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, C. 1, Gymnospermae, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını.
 • KINAL Füruzan, (1967), “Yamhad Krallığı” Tarih Araştırmaları Dergisi, V/8–9, 193–211, Ankara.
 • KLENGEL Horst, (1992), Syria 3000 to 300, Berlin: Akademie Verlag.
 • KURT Mehmet, (2008), “Que Ülkesi ve Yeni Asur Devleti’nin Anadolu Politikası Bakımından Önemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 10, S. 3, s. 118-133, Ankara.
 • MAYER Hans, SEVİM Mehmet, (1959), “Lübnan Sediri, Lübnan’daki 5000 Yıllık Tahribatı, Anadolu’da Bugünkü Yayılış Sahası ve Bu Ağaç Türünün Alplere Tekrar Getirilmesi Hakkında Düşünceler”, (Çev: Necmettin ÇEPEL), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, C. XI, S. II, s. 111–142, İstanbul.
 • MEMİŞ Ekrem, (1987), İskitler’in Tarihi, Konya.
 • MYERS Ched, (2007), “The Cedar has fallen!”, The Prophetic Word vs. Imperial Clear-Cutting, Published in Earth and Word: Classic Sermons on Saving the Planet, (Ed. by David Rhoads), Continuum, pp. 211–223, USA.
 • SEVER Erol, (2008), Asur Tarihi, İstanbul.
 • TUNÇDİLEK Necdet, (1971), Güneybatı Asya “Fiziki Ortam”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
 • ÜNAL Ahmet, (2003), Hititler Devrinde Anadolu 2, İstanbul.
 • WACHSMANN Shelley, (1986), “İs Cyprus Ancient Alashiya? New Evidence from an Egyptian Tablet”, BA 49/1, s.37–39, Boston.
 • WİSEMAN J. Donald, (1984), “Palace and Temple Gardens in the Near East”, Bulletin of Middle Eastern Culture Center, s. 37–43, Japan.
 • YALTIRIK Faik, (1993), Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnospermae, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını.
 • YİĞİT Turgut, (2000), “Akadlar Devrinde Anadolu’nun Siyasi Yapısı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 40, s. 13-28, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet AKREP This is me

Publication Date September 30, 2013
Submission Date December 12, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013 Issue: 1

Cite

APA Akrep, M. (2013). Eskiçağ Anadolusu’nda Sedir Ağacının Önemi . Mavi Atlas , (1) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusmaviatlas/issue/7496/98768

e-ISSN: 2148-5232