PDF BibTex RIS Cite

-

Year 2013, Issue: 1, 78 - 90, 30.09.2013

Abstract

The most important feature of humanity is that he desires to know about himself. Therefore, the questions have happened to make him inquire into philosophy, which he encounters and wonders about when he lives. Philosophy, which includes a wide range of field, deals with problems concerning every part of life. Education, which dates back to about the same age as human history, also concerns philosophy. Socrates, the ancient philosopher, put his thoughts into words on this important issue as well

References

 • AKARSU Bedia, (1993), Ahlak Öğretileri, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • ARİSTOTELES, (1996), Metafizik, (Çev. Ahmet ARSLAN), İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • ARSLAN Ahmet, (2010), Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları.
 • AYTAÇ Kemal, (1972), Avrupa Eğitim Tarihi, Ankara: AÜ DTCF Yayınları.
 • BÜYÜKDÜVENCİ Sabri, (1987), Eğitim Felsefesi Yazıları, Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası.
 • CEVİZCİ Ahmet, (1998), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa: Asa Kitabevi.
 • CEVİZCİ Ahmet, (2010), Felsefeye Giriş, Ankara: Nobel Yayın.
 • ÇÜÇEN A.Kadir, (2001), Bilgi Felsefesi, Bursa: Asa Kitabevi.
 • DEMİREL Özcan, (2007), Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • ERDEN Münire, (2008), Eğitim Bilimlerine Giriş, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • GÖKBERK Macit, (1999), Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • GÜÇLÜ Abdülbaki, UZUN Erkan, UZUN Serkan, YOLSAL Ümit Hüsrev, (2003), Felsefe Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • GÜRSOY Kenan, (1994), “Şahsiyet Eğitimi”, Türkiye 1. Eğitim Felsefesi Kongresi, Van, 5-8 Ekim 1994, (Türkiye 1. Eğitim Felsefesi Kongresi Bildirileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, s. 257).
 • HÖFFE Otfried, (2008), Felsefenin Kısa Tarihi, (Çev. Okşan NEMLİOĞLU AYTOLU), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • KÜKEN Gülnihal, (2003), İlkçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • LAW Stephen, (2010), Görsel Rehberler-Felsefe, (Çev. Hülya YUVALI, E. Özlem GÜLTEKİN), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • MAGEE Bryan, (2004), Felsefenin Öyküsü, (Çev. Bahadır Sina ŞENER), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Theaitetos, (Çev. Macit GÖKBERK), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Menon, (Çev. Adnan CEMGİL), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Sofist, (Çev. Ömer Naci SOYKAN), İstanbul: Remzi Kitabevi
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Gorgias, (Çev. Melih Cevdet ANDAY), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Kharmides, (Çev. Tanju GÖKÇÜL), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Lakhes, (Çev. Tanju GÖKÇÜL), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • SÖNMEZ Veysel, (1998), Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • TOZLU Necmettin, (2003), İnsandan Devlete Eğitim, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • ÜLKEN Hilmi Ziya, (2001), Eğitim Felsefesi, İstanbul: Ülken Yayınları.

Sokrates ve Eğitim Felsefesi

Year 2013, Issue: 1, 78 - 90, 30.09.2013

Abstract

İnsanı insan yapan en önemli özellik bilmeyi istemesidir. Bu yüzden insanın yaşarken karşılaştığı ve merak ettiği sorular insanı felsefeyle tanıştırmıştır. Geniş bir yelpazeye sahip olan felsefe hayatın her alanına ilişkin soruları ele alır. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan eğitim de felsefenin ilgi alanına girer. Bu önemli konu üzerine İlkçağ filozoflarından Sokrates de düşüncelerini dile getirmiştir.

References

 • AKARSU Bedia, (1993), Ahlak Öğretileri, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • ARİSTOTELES, (1996), Metafizik, (Çev. Ahmet ARSLAN), İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • ARSLAN Ahmet, (2010), Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları.
 • AYTAÇ Kemal, (1972), Avrupa Eğitim Tarihi, Ankara: AÜ DTCF Yayınları.
 • BÜYÜKDÜVENCİ Sabri, (1987), Eğitim Felsefesi Yazıları, Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası.
 • CEVİZCİ Ahmet, (1998), İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa: Asa Kitabevi.
 • CEVİZCİ Ahmet, (2010), Felsefeye Giriş, Ankara: Nobel Yayın.
 • ÇÜÇEN A.Kadir, (2001), Bilgi Felsefesi, Bursa: Asa Kitabevi.
 • DEMİREL Özcan, (2007), Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • ERDEN Münire, (2008), Eğitim Bilimlerine Giriş, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • GÖKBERK Macit, (1999), Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • GÜÇLÜ Abdülbaki, UZUN Erkan, UZUN Serkan, YOLSAL Ümit Hüsrev, (2003), Felsefe Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • GÜRSOY Kenan, (1994), “Şahsiyet Eğitimi”, Türkiye 1. Eğitim Felsefesi Kongresi, Van, 5-8 Ekim 1994, (Türkiye 1. Eğitim Felsefesi Kongresi Bildirileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, s. 257).
 • HÖFFE Otfried, (2008), Felsefenin Kısa Tarihi, (Çev. Okşan NEMLİOĞLU AYTOLU), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • KÜKEN Gülnihal, (2003), İlkçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • LAW Stephen, (2010), Görsel Rehberler-Felsefe, (Çev. Hülya YUVALI, E. Özlem GÜLTEKİN), İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • MAGEE Bryan, (2004), Felsefenin Öyküsü, (Çev. Bahadır Sina ŞENER), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Theaitetos, (Çev. Macit GÖKBERK), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Menon, (Çev. Adnan CEMGİL), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Sofist, (Çev. Ömer Naci SOYKAN), İstanbul: Remzi Kitabevi
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Gorgias, (Çev. Melih Cevdet ANDAY), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Kharmides, (Çev. Tanju GÖKÇÜL), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • PLATON, (2009), Diyaloglar-Lakhes, (Çev. Tanju GÖKÇÜL), İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • SÖNMEZ Veysel, (1998), Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • TOZLU Necmettin, (2003), İnsandan Devlete Eğitim, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • ÜLKEN Hilmi Ziya, (2001), Eğitim Felsefesi, İstanbul: Ülken Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Zeynep KANTARCI

Publication Date September 30, 2013
Submission Date December 12, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2013 Issue: 1

Cite

APA Kantarcı, Z. (2013). Sokrates ve Eğitim Felsefesi . Mavi Atlas , (1) , 78-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusmaviatlas/issue/7496/98772

e-ISSN: 2148-5232