Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 133 - 141 2020-06-30

A Study for Developing an Achievement Test: Measuring Intramuscular Injection Skills of Nursing Students
Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme

Arife ŞANLIALP ZEYREK [1] , Nevin KUZU KURBAN [2] , Sümeyye ARSLAN [3]


The study aims to build up a valid, reliable information test that will enable to nursing students to assess their knowledge of intramuscular injection. The Intramuscular Injection Success Test is a methodological study and 50 multiple choice test items were prepared. The validity of the test was assessed by expert opinion. According to the expert suggestions, the test items were corrected and one item was taken from the test. The test was applied to 57 students attending a nursing department of a state university. For data analysis, The Statistical Package for the Social Sciences, 21,0  program was used. In the statistical analysis, items difficulty index, items discriminate index and Kuder Richardson-20 reliability coefficient were used. In consequence of the item analyzes, 28 items were removed from the test. The Intramuscular Injection Success Test consists of 21 items. The mean strength of the test was 0,59, the Kuder Richardson-20 reliability coefficient was 0,71. Intramuscular Injection Success Test developed as a result of this study; It was found to be a valid and reliable measurement tool.

Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon konusunda bilgi düzeylerini değerlendirmeyi sağlayacak geçerli, güvenilir bir başarı testi geliştirmektir. İntramüsküler Enjeksiyon Başarı Testi metodolojik bir çalışma olup 50 çoktan seçmeli soru hazırlanmıştır. Testin kapsam geçerliliği uzman görüşleri ile değerlendirilmiştir. Uzman önerilerine göre test maddelerinde düzeltme yapılmış ve bir madde çıkarılmıştır. Test, bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan 57 öğrenciye uygulanmıştır. Verileri değerlendirmek için Statistical Package for the Social Sciences, 21,0 programı kullanılmıştır. Test maddelerinin analizinde; madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik indeksi ve Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Madde analizleri sonucunda testten 28 soru maddesi çıkarılmıştır. İntramüsküler Enjeksiyon Başarı Testi 21 soru maddesinden oluşmuştur. Testin ortalama madde güçlüğü 0,59 ve Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısı 0,71 olarak bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda geliştirilen İntramüsküler Enjeksiyon Başarı Testi; geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak bulunmuştur.

 • 1. Ferguson, A. Delaney, B. and Hardy, G. (2014). ‘Teaching medication administration through innovative simulation.’ Teaching and Learning in Nursing, 9, 64–68.
 • 2. Meechan, R. Jones, H. and Valler-Jones, T. (2011). ‘Do medicines OSCEs improve drug administration ability?’ British Journal of Nursing, 20 (13), 817-822.
 • 3. Çırpı, F. Merih, YD. Kocabey, MY. (2009). ‘Hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi.’ Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2, 26-34.
 • 4. Hemşirelik Yönetmeliği. (2010). Resmi Gazete, 27515 8.3.2010.
 • 5. Malkin, B. (2008). ‘Are techniques used for intramuscular injection based on research evidence?’ Nursing Times, 104, 48–51.
 • 6. Kara, D. Uzelli, D. ve Karaman, D. (2015). ‘Using Ventrogluteal site in intramuscular injections is a priority or an alternative?’ Internation Journal Of Caring Sciences, 8 (2), 507.
 • 7. Nicoll, L. H. and Hesby, A. (2002). ‘Intramuscular injection: an integrative research review and guideline for evidence-based practice.’ Applied Nursing Research, 16 (2),149-162.
 • 8. Greenway, K. (2004). ‘Using the ventrogluteal site for intramuscular injection.’ Nursing Standard, 18 (25), 39–42.
 • 9. Perry, A.G. Potter, P.A. Ostendorf, W.R. (2014). Clinical nursing skills & techniques (8th ed.). St. Louis: Mosby.
 • 10. Floyd, S. and Meyer, A. (2007). ‘Intramuscular injections—what's best practice?’ Nursing New Zealand, 13 (6), 20–22.
 • 11. Cocoman, A. and Murray, J. (2010). ‘Recognizing the evidence and changing practice on injection site. British Journal of Nursing, 19 (18), 1170–1174.
 • 12. Gülnar, E. and Çalışkan, N. (2014). ‘Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi.’ Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7 (2), 70–77.
 • 13. Tuğrul, E. ve Denat, Y. (2014). ‘Hemşirelerin Ventrogluteal Alana Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Bilgi, Görüş ve Uygulamaları.’ Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7 (4), 275–284.
 • 14. Gülnar, E. ve Özveren, H. (2016). ‘An evaluation of the effectiveness of a planned training program for nurses on administering intramuscular injections into the ventrogluteal site.’ Nurse Education Today, 36, 360–363.
 • 15. Demir, N. Kızılay, E. Bektaş, O. (2016). ‘7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.’ Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10 (1), 0-0.
 • 16. Can Şen, H. ve Eryılmaz, A. (2011). ‘Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması.’ Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • 17. Gönen, S. Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). ‘Dinamik Konusunda Geçerliği ve Güvenirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması.’ Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • 18. Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). ‘Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: ilköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi.’ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • 19. Çalık, M. ve Ayas, A. (2003). ‘Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama.’ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 1-17.
 • 20. Atabek Aştı, T. ve Karadağ, A. (2011) ‘Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri.’Adana:Nobel Kitabevi.
 • 21. Lynn, P. (2011) Taylor's Clinical Nursing Skills, Lippincott Williams & Wilkins, 3.Edition.
 • 22. Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • 23. Özçelik, D. A. (2010). Test Hazırlama Kılavuzu. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • 24. Atılgan, H. Doğan, N. ve Kan, A. (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ed.Hakan Atılgan). Ankara: Anı Yayıncılık
 • 25. Yılmaz, H. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Çizgi Kitabevi.
 • 26. Çepni, S. Bayrakçeken, S. Yılmaz, A. Yücel, C. Semerci, Ç. Köse, E. Sezgin, F. Demircioğlu, G. ve Gündoğdu, K. (2008). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • 27. Bademci, V. (2006). ‘Tartışmayı Sonlandırmak: Cronbach'ın Alfa Katsayısı, İki Değerli (0, 1) Ölçümlenmiş Maddeler İle Kullanılabilir.’ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 438-446.
 • 28. Çakır, M. ve Aldemir, B. (2011). ‘İki Aşamalı Genetik Kavramlar Tanı Testi Geliştirme ve Geçerlik Çalışması.’ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 16, 335-353.
 • 29. Pilten, P. (2008). ‘Matematiksel Muhakemeyi Değerlendirme Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.’ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 297-316.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5456-7393
Author: Arife ŞANLIALP ZEYREK (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8562-969X
Author: Nevin KUZU KURBAN
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9432-6893
Author: Sümeyye ARSLAN
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { gumussagbil423414, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {133 - 141}, doi = {10.37989/gumussagbil.423414}, title = {Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme}, key = {cite}, author = {Şanlıalp Zeyrek, Arife and Kuzu Kurban, Nevin and Arslan, Sümeyye} }
APA Şanlıalp Zeyrek, A , Kuzu Kurban, N , Arslan, S . (2020). Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 133-141 . DOI: 10.37989/gumussagbil.423414
MLA Şanlıalp Zeyrek, A , Kuzu Kurban, N , Arslan, S . "Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 133-141 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/55123/423414>
Chicago Şanlıalp Zeyrek, A , Kuzu Kurban, N , Arslan, S . "Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 133-141
RIS TY - JOUR T1 - Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme AU - Arife Şanlıalp Zeyrek , Nevin Kuzu Kurban , Sümeyye Arslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.423414 DO - 10.37989/gumussagbil.423414 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 141 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.423414 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.423414 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme %A Arife Şanlıalp Zeyrek , Nevin Kuzu Kurban , Sümeyye Arslan %T Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 9 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.423414 %U 10.37989/gumussagbil.423414
ISNAD Şanlıalp Zeyrek, Arife , Kuzu Kurban, Nevin , Arslan, Sümeyye . "Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (June 2020): 133-141 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.423414
AMA Şanlıalp Zeyrek A , Kuzu Kurban N , Arslan S . Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 133-141.
Vancouver Şanlıalp Zeyrek A , Kuzu Kurban N , Arslan S . Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyon Becerilerini Ölçme. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 133-141.