Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 151 - 162 2020-06-30

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi
Determination of Nutritistional Status in Children with Autism Spectrum Disorder

Ayşe Nur KAYNAR [1] , Hande ÖNGÜN YILMAZ [2]


Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal, iletişim, davranış ve bilişsel becerilerinde sorunlar ile erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve genelde etkilerini yaşam boyu sürdüren, nedeni ve tedavisi halen bilinmeyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu araştırmada amaç otizmli çocukların beslenme durumlarını, alışkanlıklarını ve yeme problemlerini belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bu araştırma, Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde eğitim gören, 7-14 yaş arası, 10 kız 48 erkek, toplam 58 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada çocuk ve aileye ilişkin genel bilgiler, üç günlük besin tüketim kaydı ve besin tüketim sıklığı anketleri uygulanmıştır. Veriler değerlendirildiğinde, çocuklarda sindirim sistemi problemlerinden kabızlık ile şişkinlik ve gaz problemlerinin sık görüldüğü, yeni yiyecek denemeyi reddetmenin de yaygın olduğu görülmüştür. Ayrıca otizmi olan çocukların yiyecekleri renk, tat ve koku özelliklerine göre de tercih ettiği belirlenmiştir. BKİ (Beden Kitle İndeksi) ile yiyecekleri renk, tat, koku özelliklerine göre tercih etme ve BKİ ile yeni yiyecek denemeyi reddetme arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (p<0,05). Besin tüketim sıklığı incelendiğinde süt, kefir, balık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler ve tam tahıllı ekmek gibi besinlerin hiç tüketilmediği görülmüştür. Üç günlük besin tüketim kayıtlarına göre günlük protein alımının fazla olduğu, posa, vitamin B1, B6, folat, kalsiyum ve potasyum alımlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonucuna göre risk altında olan otizmli çocukların beslenme durumları ile beslenme alışkanlıkları takip edilmeli, yaygın görülen gastrointestinal sorunlar tedavi edilmeli, vitamin ve mineral yetersizlikleri önlenmeli ve takıntılı yeme davranışları için çözüm yolları üretilmelidir.  

Autism Spectrum Disorder (ASD), is a neurodevelopmental disorder of early childhood occuring with problems in social, communication, behavioral and cognitive skills and its effects are still unknown throughout the life. The aim of this study is to determine the eating habits and eatings problems of children with autism. This descriptive study was carried out with 58 children, 10 girls and 48 boys, aged 7-14 years, who were educated at Bağcılar Lokman Hekim Special Education and Application Center. In this study, general information about the child and the family, theree day food consumption record and food consumption frequency surveys applied. When the data were evaluated, it was seen that constipation, swelling and gas problems were common in children and problems of trying new food were common.  In addition, it is determined that these children prefer foods according to their color, taste and smell characteristics. . There was a significant relationship between BMI (Body Mass Index) and food preference according a color, taste and smellcharacteristics (p<0,05). There was a significant relationship between BMI and refusal to try new food (p<0,05). When the frequency of food consumption is examined, it is seen that foods such as milk, kefir, fish, green leafy vegetables, dried fruits and whole-grain bread have never been consumed. It was observed that daily intake of protein was higher compared to three-day food consumption records, and that the intake of pulp, vitamin B1, B6, folate, calcium and potassium was insufficient. According to the results of this study, nutritional status and nutritional habits of these children at risk should be monitored, gastrointestinal problems should be treated, vitamin and mineral deficiencies should be prevented and solutions should be produced for obsessive eating behaviors.

  • KAYNAKLAR
  • 1. Rakap S, Birkan B, Kalkan S. “Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Otizm”, Editör Rakap S. İstanbul, 2017.2. Wolff S. “The History of Autism”, Eur Child Adolesc Psychiatry, 2004,13; 201-2083. Cook KA, Willmerdinger AN. “The History of Autism”, 2015. 4. Baker JP. “Autism at 70-Redrawing the Boundaries”, N Engl J Med, 2013,369(12); 1089-10915. CDC. “Autism Spectrum Disorder”, 2018. https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html Erişim: 25 Mayıs 2018.6. Şener EF, Özkul Y. “Otizmin Genetik Temelleri”, Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 22(1); 86-92.7. Navarro F, Liu Y, Rhoads JM. “Can Probiotics Benefit Children with Autism Spectrum Disorders?”, World J Gastroenterol, 2016; 22(46); 10093-10102.8. Furuta GT, Williams K, Kooros K, Kaul A, Panzer R, Coury DL, Fuchs G. “Management of Constipation Children and Adolescent with Autism Spectrum Disorders”, Pediatrics, 2012; 130; 98-105.9. Aydın A, Kınacı C. “Otizme Çözüm Var!”. 5.baskı, Hayygrup Yayınevi, İstanbul, 2016.10. Fujiwara T, Morisaki N, Honda Y, Sampei M, Tani Y. “Chemicals Nutrition and Autism Spectrum Disorder: A Mini Review”, Neurosci, 2016; 10(174).11. Millward C, Ferriter M, Calve SJ, Connel-Jones GG. “Gluten anda Casein Free Diets for Autistic Spectrum Disorder”, Cochrane Database Syst Rev, 2008; 16(2).12. Bilgiç A, Cöngöloğlu A. “Otizm Spektrum Bozukluklarında Biyolojik Temelli Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2009; 16(3).13. Uçar K, Samur G. “Otizmin Tedavisinde Güncel Beslenme Tedavisi Yaklaşımları”, Bes Diy Derg, 2017; 45(1); 53-60.14. Ly V, Bottelier M, Hoekstra PJ, Vasquez AA, Buitelaar JK, Rommelse NN. “Elimination Diets’ Efficacy and Mechanisms in Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder”, Eur Child Adolesc Pscyhiatry, 2017; 26; 1067-1079.15. Elder JH, Kreider CM, Schaefer NM, Laosa MB. “A Review of Gluten and Casein Free Diets for Treatment of Autism: 2005-2015”, Nutr Diet Suppl, 2015; 7; 87-101.16. Bostock E, Kirkby KC, Taylor B. “The Current Status of the Ketogenic Diet in Psychiatry”, Front Psychiatry, 2017; 8; 43.17. Ünal G, Özenoğlu A. “Nörogelişimsel Bozukluklarda Beslenme”, Clin Exp Health Sci, 2016; 6(2); 80-85.18. Kurt E, Örün E. “Yeme Bozukluğu Olan Çocuğa Yaklaşım”, J Curr Pediatr, 2016, 14;129-35.19. Bilgiç A. “Otizm Spektrum Bozuklukları” Karabekiroğlu K. Bebek Ruh Sağlığı (0-4 yaş) Temel Kitabı, 1.baskı, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Yayınları, 2012: 459-480.20. Görmez A, Kırpınar İ. “Otizm Spektrum Bozuklukları: Erişkinlikte Değişim ve Psikiyatrik Eştanılar”, Yeni Symposium, 2015, 53(4); 27-32.21. MacDonald M, Esposito P, Ulrich D. “The Physical Activity Patterns of Children with Autism”, Research Notes, 2011; 4; 422.22. Curtin C, Bandini LG, Perrin EC, Taybor TJ, Must A. “Prevelance of Overweight in Children and Adolecents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorders: A Chart Rewiev”, Pediatrics, 2005; 5(48); 1471-2431.23. Criado KK, Sharp WG, McCracken CE ve ark. “Overweight and Obese Status in Children with Autism Spectrum Disorder and Distruptive Behavior”, Autism, 2018; 22(4); 450-459.24. Lee H, Kang HC, Kim SW, Kim YK, Chung HJ. “Characteristics of Late-onset Epilepsy and EEG Findings in Children with Autism Spectrum Disorders”, Korean J Pediatr, 2011; 54(1); 22-28.25. Canitano R, Luchetti A, Zappella M. “Epilepsy, Electroencephalographic Abnormalities and Regression in Children with Autism”, J Child Neurol, 2005; 20(1); 27-31.26. Graf-Myles J, Farmer C, Thurm A, Royster C, Kahn P, Soskey L, Rohtschild L, Swedo S. “Dietary Aduquacy of Children with Autism Compared to Controls and the Impact to Restiricted Diet”, J Dev Behav Pediatr, 2013; 34(7).27. Liu X, Liu J, Xiong X, Yang T, Hou N, Liang X, Chen J, Li T. “Correlation Between Nutrition and Symptoms: Nutritional Survey of Children with Autism Spectrum Disorder in Chongqing, China”, Nutrients, 2016; 8; 294.28. Sun C, Xia W, Zhao Y, Li N, Zhao D, Wu L. “Nutritional Status Survey of Children Autism and Typically Developing Children Aged 4-6 years in Heilongjiang Province, China”, Journal of Nutritional Science, 2013; 2(16); 1-8.29. Ferguson BJ, Marler S, Altstein LL ve ark. “Psychophysiological Associations with Gastrointestinal Symptomatology in Autism Spectrum Disorder”, Autism Res, 2017; 10(2); 276-288.30. Meral BF. “Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda beslenme problemleri ve bilimsel dayanıklı davranışsal müdahaleler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2017;18:1-16.31. Hubbard KL, Anderson SE, Curtin C, Must A, Bandini LG. “A Comparison of Food Refusal Related to Characteristics of Food in Children with Autism Spectrum Disorder and Typically Developing Children”, J Acad Nutr Diet, 2014; 114(12); 1981-87.32. Nadon G, Feldman DE, Dunn W, Gisel E. “Association of Sensory Processing and Eating Problems in Children with Autism Spectrum Disorder”, Autism Research and Tereatment, 2011.33. Meguid N, Anwar N, Zaki S, Kandeel W, Ahmed N, Tewfik I. “Dietary Patterns of Children with Autism Spectrum Disorder: A Study Based in Egypt”, Maced J Med Sci, 2015; 3(2); 262-267.34. Hyman SL, Stewart PA, Schmidt B ve ark. “Nutrient Intake From Food in Children with Autism”, Pediatrics, 2012; 130(2); 145-153.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5592-3935
Author: Ayşe Nur KAYNAR (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3497-567X
Author: Hande ÖNGÜN YILMAZ (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { gumussagbil544033, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {151 - 162}, doi = {10.37989/gumussagbil.544033}, title = {Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kaynar, Ayşe Nur and Öngün Yılmaz, Hande} }
APA Kaynar, A , Öngün Yılmaz, H . (2020). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 151-162 . DOI: 10.37989/gumussagbil.544033
MLA Kaynar, A , Öngün Yılmaz, H . "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 151-162 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/55123/544033>
Chicago Kaynar, A , Öngün Yılmaz, H . "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi AU - Ayşe Nur Kaynar , Hande Öngün Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.544033 DO - 10.37989/gumussagbil.544033 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.544033 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.544033 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi %A Ayşe Nur Kaynar , Hande Öngün Yılmaz %T Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 9 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.544033 %U 10.37989/gumussagbil.544033
ISNAD Kaynar, Ayşe Nur , Öngün Yılmaz, Hande . "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (June 2020): 151-162 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.544033
AMA Kaynar A , Öngün Yılmaz H . Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 151-162.
Vancouver Kaynar A , Öngün Yılmaz H . Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 151-162.