Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 209 - 215 2020-06-30

İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı
The Effect of Intestinal Stoma on Pregnancy Process and Nursing Care

Hatice Merve ALPTEKİN [1] , Eda ŞİMŞEK ŞAHİN [2]


      Stoma, hastanın hayatını kurtarmak, yaşam kalitesini arttırmak için sıklıkla uygulanan cerrahi girişimdir. Stomalı hastaların gebe kalamayacağı gebe kalsa bile terme ulaşamayacağı ya da vajinal doğum yapamayacağı ile ilgili, yanlış bir inanış vardır. Stoması olan kadınlar tekil ya da çoğul gebelik yaşayabilir, gebenin ve fetüsün durumuna göre vajinal ya da sezeryan doğum eylemini başarılı şekilde gerçekleştirebilir. Fakat gebeliğin terme yaklaşmasıyla birlikte stoma boyutundaki değişimler ve abdomenin konveks bir hal alması sonucu stoma torbasını değiştirmede sorun yaşanabilir. Bu nedenle stoması olan kadınların gebelik boyunca stoma boyutları ve stomaya ilişkin komplikasyonlar açısından da değerlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca kadınlara hem gebeliğinde hem de stomasında yaşayabileceği değişimler ile ilgili stoma bakım hemşiresi tarafından eğitim verilmesi gerekmektedir. Reprodüktif dönemdeki stomalı kadınların gebe kalıp kalamayacakları, gebe kaldıklarında bu süreci nasıl geçirecekleri ve sağlık profesyonellerinin bu konudaki deneyimleri ile ilgili literatürde sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu araştırmanın amacı reprodüktif dönemde olan stomalı kadınların karşılaşabilecekleri sorunlar ve hemşirelik bakımı ile ilgili bilgi sağlamaktır.

Stoma is a surgical intervention that is frequently applied to save the patient's life and improve the quality of life. There is a misconception that patients with stoma cannot become pregnant, even if they do, they cannot reach term or have vaginal delivery. Women with stoma may experience singleton or multiple pregnancies and may perform vaginal or caesarean section according to the condition of the pregnant and fetus. However, changes in stoma size and the convexity of the abdomen may cause problems in changing the stoma bag as the pregnancy approaches to term. Therefore, women with stoma should be evaluated in terms of stoma sizes and complications related to stoma during pregnancy. In addition, women should be trained by the stoma care nurse about the changes they may experience in both pregnancy and stoma. There are limited studies in the literature regarding whether women with stoma can become pregnant in the reproductive period, how to go through this process when they become pregnant, and the experiences of health professionals in this area. The aim of this study is to provide information about the pregnancy process and nursing care of women of reproductive age with intestinal stoma.

 • 1. Aksoy G, Çavdar İ. ( 2015). Yara ve Stoma Bakımı, Sindirim Sistemi Stomalarında Bakım, Edt. Akyolcu N, Kanan N, Nobel Tıp Kitapevi, ss:62-85.
 • 2. Tuna PT, Uslu E, Kurşun Ş. (2017). İntestinal Stomanın Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2),113-121.
 • 3. Living with an Ostomy: FAQS,https://www.ostomy.org/living-with-an-ostomy/ Erişim Tarihi: 09.08.2019.
 • 4. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (T.C.). Kamu hastaneleri istatistik yıllığı 2017. Ankara; 2018. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/31096,turkcesiydijiv1pdf.pdf?0 Erişim Tarihi: 13.08.2019.
 • 5. Mitchell KA, Rawl SM, Schmidt CM et al. (2007). Demographic, Clinical and Quality of Life Variables Related to Embarrassment in Veterans Living with an Intestinal Stoma, J Wound Ostomy Continence Nurs. 34(5),524-532.
 • 6. Kılıç E, Taycan O, Belli AK ve ark. (2007). Kalıcı Ostomi Ameliyaƨnın Beden Algısı, Benlik Saygısı, Eş Uyumu ve Cinsel İşlevler Üzerine Etkisi, Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4),302-310.
 • 7. Weerakoon P. (2001). Sexuality and The Patient with a Stoma. Sexuality And Disability, 19(2),121-129.
 • 8. Silva MA, Ratnayake G, Deen KI. (2003). Quality of Life Stoma Patients: Temporary Ileostomy Versusu Colostomy. World Journal Of Surgery, 27(4),421-424.
 • 9. Ayaz S, Kubilay G. (2008). Effectiveness of The Plissit Model for Solving The Sexual Problems of Patients with Stoma. Journalof Clinical Nursing, 18(1),89–98.
 • 10. Robb BW, Raffertty JF. (2003.) Pregnancy an The Ostamate, Proquest Central, 40,3,60.
 • 11. Whiteley I ve Gullick J. (2018). The Embodied Experience of Pregnancy with an Ileostomy. Journal of Clinical Nursing, 27,3931-3944.
 • 12. Hundson CN. (1972). Ileostomy in Pregnancy, Journal of the Royal Society of Medicine, 65,281-283.
 • 13. Gopal KA, Amshel AL, Shonberg IL, Levinson BA, VanWert M,VanWert J. (1985). Ostomy and Pregnancy. Dis Colon Rectum, 28,912-916.
 • 14. Bookstaver PN, Bland CM, Griffin B, Stover KR, Eiland LS, McLaughlin M. (2015). A Review of Antibiotic Use in Pregnancy, The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 35,(11),1052-1062.
 • 15. Miral M, Beji NK. (2017). Gebelikte İlaç Kullanımı ve Danışmanlık, Journal of Health Science and Profession, 4(2),142-148.
 • 16. Takahashi K, Funayama Y, Fukushima K, Shibata C, Ogawa H, Kumagai E, Sasaki I. (2007). Pregnancy and Delivery in Patients with Enterostomy due to Anorectal Complications from Crohn’s Disease, Int J Colorectal Dis, 22,313-318.
 • 17. Akgün EZ, Yoldaş T. (2012). Intestinal Stoma, Kolon Rektum Hast Derg, 22,133-146.
 • 18. Aksoy G. (2012). Cerrahi Hemşireliği I, Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı, Edt. Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, Nobel Tıp Kitabevi, ss: 278-282.
 • 19. Krouse RS, Grant M, Rawl SM, et al. (2009). Coping and Acceptance: The Greatest Challenge for Veterans with Intestinal Stomas, Journal of Psychosomatic Research, 66,227-233.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Derlemeler
Authors

Orcid: 0000-0002-4544-7987
Author: Hatice Merve ALPTEKİN (Primary Author)
Institution: FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1614-9569
Author: Eda ŞİMŞEK ŞAHİN
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @review { gumussagbil635744, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gumushane University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {209 - 215}, doi = {10.37989/gumussagbil.635744}, title = {İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı}, key = {cite}, author = {Alpteki̇n, Hatice Merve and Şi̇mşek Şahi̇n, Eda} }
APA Alpteki̇n, H , Şi̇mşek Şahi̇n, E . (2020). İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 209-215 . DOI: 10.37989/gumussagbil.635744
MLA Alpteki̇n, H , Şi̇mşek Şahi̇n, E . "İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 209-215 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gumussagbil/issue/55123/635744>
Chicago Alpteki̇n, H , Şi̇mşek Şahi̇n, E . "İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2020 ): 209-215
RIS TY - JOUR T1 - İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı AU - Hatice Merve Alpteki̇n , Eda Şi̇mşek Şahi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.635744 DO - 10.37989/gumussagbil.635744 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 215 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.635744 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.635744 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı %A Hatice Merve Alpteki̇n , Eda Şi̇mşek Şahi̇n %T İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı %D 2020 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 9 %N 2 %R doi: 10.37989/gumussagbil.635744 %U 10.37989/gumussagbil.635744
ISNAD Alpteki̇n, Hatice Merve , Şi̇mşek Şahi̇n, Eda . "İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (June 2020): 209-215 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.635744
AMA Alpteki̇n H , Şi̇mşek Şahi̇n E . İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 209-215.
Vancouver Alpteki̇n H , Şi̇mşek Şahi̇n E . İntestinal Stomanın Gebelik Sürecine Etkisi ve Hemşirelik Bakımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 209-215.