Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

POPULİST LİDERLİK ANALİZİ : AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANININ ANA KARAKTERİ HALİT AYARCI’NIN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 56 - 65, 31.12.2020

Abstract

Bu çalışmada, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı, ve romanın ana karakterleri Hayri İrdal ile Halid Ayarcı tarafından kurulan Saatleri Ayarlama Enstitüsü üzerinde gelişen harikulade olaylar üzerinden Halid Ayarcı karakterinin, her türlü tehdidi fırsata çeviren, insanı dönüştüren ve toplumu şekillendiren olagandışı yaratıcı ve kendine has liderlik özelliklerinin ve olmayacak işleri var edebilmenin verdiği özgüven ve etrafındaki müzahir ve muhalif tüm kitleyi kendine yandaş ve işbirlikçi hale evirebilme yeteneğinin liderlik bileşenleri incelenerek, sahip olduğu liderlik özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Romanda Halid Bey’in proaktif bir kişiliktir olarak, etrafındaki gelişen sıra dışı olayları ve tehditleri fırsatlara çevirmesindeki kişisel özellikleri populist liderlik yaklaşımı bağlamında ele alınmaktadır.

References

  • Albertazzi, D. & McDonnell, D. (2015). Populists in Power. London: Routledge. Albertazzi, D. & McDonnell, D. (2008). "Introduction: The Sceptre and the Spectre". Twenty-First Century Populism. Houdmills and New York: Palgrave MacMillan. Bourdeau, M. (2018). "4.2 The classification of the sciences and philosophy of science".Auguste Comte.Stanford Encyclopedia of Philosophy. Chartered Management Institute (2019). Retrieved June 4, 2020. De la Torre, C. (2017). "Populism in Latin America". In Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford and New York: Oxford University Press. Gardner, W.L., Cogliser, C.C., Davis, K.M., & Dickens, M.P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. Leadership Quarterly, 22, 1120-1145. Gomez, M., Luis R.; David, B., Balkin C. & Robert L. C. (2008). Management: People, Performance, Change, 3rd edition. New York: McGraw-Hill. p.19. Jean, L. P. (2015). Henri Fayol, the Manager. Routledge. pp.55 Joosse, P. (2014) "Becoming a God: Max Weber and the Social Construction of Charisma. Journal of Classical Sociology 14(3) 266–283. Klein, E. (2014). Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimi, Say Yayınları, İstanbul. Kotter, J. P. (2001). What leaders really do. Harvard Business School Pub. Corp. Kul, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve iş doyumu arasındaki ilişki. Örgütsel Bağlılıkları ve İş Doyumu Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Martin, S. (2007). "George Bernard Shaw". The Order of Merit. London: Taurus. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396. Mevlana (1264). Mesnevi. Mudde, C. (2004). "The Populist Zeitgeist". Government and Opposition. 39 (4): 541–63. Öğüt, A. (2007). Bilgi Çağında Yönetim. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Popper, K. (1963).Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (2012 ed.). London: Routledge Saruhan, Ş.C. & Müge, L. Y. (2018). Çağdaş Yönetim Bilimi, İstanbul, Beta Yayınevi. Stanley, B. (2008). "The Thin Ideology of Populism". Journal of Political Ideologies. 13 (1): 95–110. Şengöz, M. (2019). Leadership Challenges in the Current Security Environment (ed. Murat Şengöz), Ankara: Astana Yayınları. Şengöz, M. (2020). The Framework of Military Leadership, Cambridge Scholars Publishing. Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Tekin, A. & Zorba, E. (2001). Spor ve rekreasyon organizasyonlarında etkili liderlik. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 28-36. Yıldırım, C. (2008). Bilim Felsefesi, Yargı Yayınları, Ankara. Yukl, G. (1999). An evaluative essay on current conceptions of effective leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8 (1), 33-48. Zaleznik, A. (1977). Leaders and managers: Are they different? Harvard Business Review, May–June, 67–78.

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 56 - 65, 31.12.2020

Abstract

References

  • Albertazzi, D. & McDonnell, D. (2015). Populists in Power. London: Routledge. Albertazzi, D. & McDonnell, D. (2008). "Introduction: The Sceptre and the Spectre". Twenty-First Century Populism. Houdmills and New York: Palgrave MacMillan. Bourdeau, M. (2018). "4.2 The classification of the sciences and philosophy of science".Auguste Comte.Stanford Encyclopedia of Philosophy. Chartered Management Institute (2019). Retrieved June 4, 2020. De la Torre, C. (2017). "Populism in Latin America". In Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford and New York: Oxford University Press. Gardner, W.L., Cogliser, C.C., Davis, K.M., & Dickens, M.P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. Leadership Quarterly, 22, 1120-1145. Gomez, M., Luis R.; David, B., Balkin C. & Robert L. C. (2008). Management: People, Performance, Change, 3rd edition. New York: McGraw-Hill. p.19. Jean, L. P. (2015). Henri Fayol, the Manager. Routledge. pp.55 Joosse, P. (2014) "Becoming a God: Max Weber and the Social Construction of Charisma. Journal of Classical Sociology 14(3) 266–283. Klein, E. (2014). Dünyayı Değiştiren Fizik Devrimi, Say Yayınları, İstanbul. Kotter, J. P. (2001). What leaders really do. Harvard Business School Pub. Corp. Kul, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve iş doyumu arasındaki ilişki. Örgütsel Bağlılıkları ve İş Doyumu Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Martin, S. (2007). "George Bernard Shaw". The Order of Merit. London: Taurus. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396. Mevlana (1264). Mesnevi. Mudde, C. (2004). "The Populist Zeitgeist". Government and Opposition. 39 (4): 541–63. Öğüt, A. (2007). Bilgi Çağında Yönetim. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Popper, K. (1963).Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (2012 ed.). London: Routledge Saruhan, Ş.C. & Müge, L. Y. (2018). Çağdaş Yönetim Bilimi, İstanbul, Beta Yayınevi. Stanley, B. (2008). "The Thin Ideology of Populism". Journal of Political Ideologies. 13 (1): 95–110. Şengöz, M. (2019). Leadership Challenges in the Current Security Environment (ed. Murat Şengöz), Ankara: Astana Yayınları. Şengöz, M. (2020). The Framework of Military Leadership, Cambridge Scholars Publishing. Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Tekin, A. & Zorba, E. (2001). Spor ve rekreasyon organizasyonlarında etkili liderlik. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 28-36. Yıldırım, C. (2008). Bilim Felsefesi, Yargı Yayınları, Ankara. Yukl, G. (1999). An evaluative essay on current conceptions of effective leadership. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8 (1), 33-48. Zaleznik, A. (1977). Leaders and managers: Are they different? Harvard Business Review, May–June, 67–78.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Murat ŞENGÖZ> (Primary Author)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
0000-0001-6597-0161
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Şengöz, M. (2020). POPULİST LİDERLİK ANALİZİ : AHMET HAMDİ TANPINAR’IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ ROMANININ ANA KARAKTERİ HALİT AYARCI’NIN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ . HAFIZA , 2 (2) , 56-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hafizadergisi/issue/59410/748712