e-ISSN: 2687-6620
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: AKİF AKTO
Kapak Resmi
       

Bilimsel bilgi üretim ve paylaşımla ortaya çıkar, güçlenir. Farklı bilim dalları arasındaki paylaşım ve akademik üretim platformları, bilimsel bilgiyi daha nitelikli hale getirir. Hafıza Dergisi (H-IJSS) bilimsel bilginin ve paylaşımının niteliğinden hareketle, bilim dünyası ve akademik çalışmalar için nicel değil nitel bir yayın platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve araştırmacıların özgün çalışmalarını bir araya getirerek, bilimsel bilgiyi toplum ve dünya yararına sunmak için akademik bir yayın zemininin oluşturulması hedeflenmektedir. Farklı bilim dallarında güncel ve özgün akademik araştırmaların paylaşılacağı Hafıza Dergisi (H-IJSS) uluslararası düzeyde ve sosyal disiplinlerin bir diğerine katkısını önemseyerek bilim insanları ve araştırmacıların katılımına açık olacaktır.
Sosyal bilimler alanında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bu çalışmaların diğer araştırmacılar ve okuyucular ile paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bazı sayılarda belirlenecek olan tematik tartışmaları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak için sizlerle bir dergi çatısı altında bir araya gelmeyi hedefliyoruz. 

DUYURULAR

-Dergimizde yayınlanan makalelere DOİ numarası verilmektedir.

-Dergimizin 4. cilt 2. sayısı için makale kabulüne devam etmekteyiz.