Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Veysel GÜRHAN Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Kent Tarihi, Osmanlı Tarihi

İngilizce Dil Editörü

İngilizce, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Adnan DEMİR MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY Türkiye
İngilizce
Doç. Dr. Akif AKTO Mardin Artuklu University Türkiye
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Psikolojisi, İlahiyat, Din Eğitimi
Doç. Dr. Aykut KÜÇÜKPARMAK İnönü Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Eyüp AKTÜRK VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Felsefe
Dr. Öğr. Üyesi Salim ORHAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, HUKUK PR. Türkiye
Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çağrı GÜZEL Gaziantep Üniversitesi Türkiye
Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Tahirhan AYDIN Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Filoloji, İlahiyat, Arap Dili ve Belâgati, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi, Kürt Dili ve Edebiyatı
Doç. Dr. Veysel GÜRHAN Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Kent Tarihi, Osmanlı Tarihi

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman Adak-Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin/TÜRKİYE


Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci-Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin/TÜRKİYE


Prof. Dr. Ahmet Erkol-Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin/TÜRKİYE


Prof. Dr. Cemal Tosun-Ankara Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE


Prof. Dr. Dilek Cindoğlu-Kadir Has Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE


Prof. Dr. Eyüp Şimşek-Atatürk Üniversitesi, Erzurum/TÜRKİYE


Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem-Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE


Prof. Dr. Halil Rahman Açar-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE


Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu-Ankara Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE


Prof. Dr. M. Ali Akıncı- Université de Rouen Normandie, Rouen/FRANSA


Prof. Dr. M. Edip Çağmar-Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE


Prof. Dr. M. Salih Akın- Université de Rouen Normandie, Rouen/FRANSA


Prof. Dr. Mehmet Bilen-Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE


Prof. Dr. Mehmet Demirtaş-Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis/TÜRKİYE


Prof. Dr. Metin Bozan-Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE


Prof. Dr. Mualla Selçuk-Ankara Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE


Prof. Dr. Nimet Beriker-Columbia University, New York/UNITED STATES


Prof. Dr. Recai Doğan-Ankara Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE


Prof. Dr. Refik Korkusuz-Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir /TÜRKİYE


Prof. Dr. Suavi Aydın-Bilkent Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE


Prof. Dr. Şakir Gözütok-Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van/TÜRKİYE


Prof. Dr. Vahap Özpolat-Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE


Prof. Dr. Zülküf Kara-Mardin Artuklu Üniversitesi-Mardin/TÜRKİYE


Doç. Dr. Davut Işıkdoğan-Dicle Üniversitesi, Diyarbakır/TÜRKİYE


Doç. Dr. Fuat Tanhan-Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van/TÜRKİYE


Doç. Dr. Hayrullah Acar-Mardin Artuklu Üniversitesi-Mardin/TÜRKİYE


Doç. Dr. İbrahim Bor-Mardin Artuklu Üniversitesi-Mardin/TÜRKİYE


Doç. Dr. Muhammet Cevat Yıldırım-Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van/TÜRKİYE


Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu-Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van/TÜRKİYE


Doç. Dr. Tuğrul Yürük-Çukurova Üniversitesi, Adana/TÜRKİYE


Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah-Ankara Üniversitesi, Ankara/TÜRKİYE


Doç. Dr. Nazife Gürhan-Mardin Artuklu Üniversitesi-Mardin/TÜRKİYE