Amaç ve Kapsam

 Hafıza Dergisi bilimsel bilginin ve paylaşımının niteliğinden hareketle, bilim dünyası ve akademik çalışmalar için nicel değil nitel bir yayın platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve araştırmacıların özgün çalışmalarını bir araya getirerek, bilimsel bilgiyi toplum ve dünya yararına sunmak için akademik bir yayın zemininin oluşturulması hedeflenmektedir.  

Farklı bilim dallarında güncel ve özgün akademik araştırmaları paylaşmak, uluslararası düzeyde ve sosyal bilimler alanında disiplinler arası ilişkisel çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda sosyal bilimler alanındaki tüm çalışmaları kabul etmektedir.