Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MUSTAFA ÇİFTCİ ÖYKÜLERİNDE TEMATİK BİR VURGU: BABA EKSENLİ TAŞRA AİLESİ

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 33 - 45, 31.12.2020

Abstract

Taşranın tanımlanışı her ne kadar kentle olan coğrafi ve kültürel ilişkiye dayalı olsa da genel anlamda taşranın da kendisine has bazı mekanizmaları mevcuttur. Bu mekanizmalardan biri de ailedir. Taşra ailesi çoğu defa geleneksel bir biçimde işleyen, modern toplumun diğer aile tiplerinin uzağında varlığını çocukları ve samimi birliktelikleri üzerinden sürdürmektedir. Bu varlık çoğu defa taşranın dışına çıkarak bazı alanlara misafir olmaktadır. Bu alanlardan biri olan edebiyat, taşrayı ve taşranın izlerini yazılı türler aracılığıyla bizlere aktarmaktadır. Çalışmada bu yazın türlerinden biri olan Mustafa Çiftci öyküleri taşralı aile, baba- ötekiler(Eş, Oğul, Kız) ve baba-otorite temaları Çiftci’ nin yoğun bir biçimde işlediği temalardan oluşmaktadır. Bu çalışmanın başlıca amacı ise Çiftci’ yi besleyen taşranın ve içinde yer alan kurumlardan biri olan aile içinde ki ilişkilerin baba eksenli nasıl geliştiğini ve süreğen hale geldiğini ortaya koymaktır.

References

 • KAYNAKÇA Adak, N.(2017).” Türkiye’de Aile Kurumu ve Nüfusla İlgili Sorunlar”. Z. Sungur T.(Ed.). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı kitabı içinde (66-93). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Alver, K.(2006).” Edebiyat ve Kimlik”. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 32-42.
 • Alver, K. ,(2017).“Taşra Halleri”. K. Alver(Ed.). Taşra Halleri kitabı içinde(9- 25), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Barbarosoğlu, F, K.(2006), “Taşranın ve Büyük Kentin Endam Aynası: Köy” , Tanıl Bora (Ed.). Taşraya Bakmak kitabı içinde(245-258) , İstanbul: İletişim yayınları.
 • Canatan, K. ve Yıldırım, E. (2009). Aile Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Çiftci, M.(2017). Âdem’ in Kekliği ve Chopin(2. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları
 • Çiftci, M.(2018) Bozkırda Altmışaltı(6.Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çiftci, M.(2019), Ah Mercimeğim(6. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demir F. (2009). “Orhan Pamuk ‘un Masumiyet Müzesi Romanında Baba –Oğul İlişkisi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(18). 145-155
 • Doğan C. (1995). “Sosyolojik Açıdan Günümüzde Türk Ailesinin Fonksiyonları”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 7. 77-92. Eşsizoğlu, A.(2012). “Aile İle İlgili Temel Kavramlar”. Ç. Yenilmez(Ed.). Aile Yapısı ve İlişkileri kitabı içinde (3-19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Gökçen. A.(2016). “Aile Türleri ve Başlıca Aile Sınıflandırmaları”, M. Aydın (Ed.) Sistematik Aile Sosyolojisi kitabı içinde(93-119), Konya: Çizgi Kitabevi
 • Gökçe, B.(2018). “Türk Toplumunda Aile Yapısı”. A. Kasapoğlu ve N. Karkıner (Ed.). Aile Sosyolojisi kitabı içinde(51-83), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Gürbilek, N.(2020), İkinci Hayat: Kaçmak, Kovulmak, Dönmek Üzerine Denemeler. İstanbul: Metis Yayınları
 • Güreşçi, E.(2012). “Türkiye’de Kırsal Göçün Aile Üzerine Etkisi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(17). 150-161
 • Barbarosoğlu. F.(2006,12 Aralık). “Babam(ız)ın Bavulu”. Yeni Şafak. Erişim adresi: https://www.yenisafak.com/yazarlar/fatmabarbarosoglu/babamizin-bavulu-2887
 • Karagöz, M.(2006). Sosyolojik Bakımdan Genç-Ebeveyn İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kızıllaşan, N.(2006). “Kente Uzaklığın Kırsal Aile Yapısına Etkileri”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2(3). 142-162.
 • Kümbetoğlu, B.(2019). Sosyoloji ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık
 • Nacak, İ.(2017), “Taşra ve Ötekileştirme”. K. Alver(Ed.). Taşra Halleri kitabı içinde(43-80). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Ormanlı, O.(2009). 1980’den Günümüze Türk Sinemasında Baba Oğul İlişkisi, Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pakdemir, M.(2006). “Taşranın Taşı Toprağı Altın’da Ne Var?” T. Bora, Taşraya Bakmak kitabı içinde(68-77). İstanbul: İletişim yayınları.
 • Parla, J.(1993). Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sennet, R.(2005). Otorite. Kamil Durand (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Taylan, H. H. (2003). Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler: Selçuklu Köyü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Taylan H. H. (2009). “Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 22. 117-138.
 • Ulutaş, E.(2017). “Taşradan İnsan Manzaraları”. K. Alver (Ed.). Taşra Halleri kitabı içinde(209-250). Konya: Çizgi kitabevi.

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 33 - 45, 31.12.2020

Abstract

References

 • KAYNAKÇA Adak, N.(2017).” Türkiye’de Aile Kurumu ve Nüfusla İlgili Sorunlar”. Z. Sungur T.(Ed.). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı kitabı içinde (66-93). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Alver, K.(2006).” Edebiyat ve Kimlik”. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 32-42.
 • Alver, K. ,(2017).“Taşra Halleri”. K. Alver(Ed.). Taşra Halleri kitabı içinde(9- 25), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Barbarosoğlu, F, K.(2006), “Taşranın ve Büyük Kentin Endam Aynası: Köy” , Tanıl Bora (Ed.). Taşraya Bakmak kitabı içinde(245-258) , İstanbul: İletişim yayınları.
 • Canatan, K. ve Yıldırım, E. (2009). Aile Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Çiftci, M.(2017). Âdem’ in Kekliği ve Chopin(2. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları
 • Çiftci, M.(2018) Bozkırda Altmışaltı(6.Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çiftci, M.(2019), Ah Mercimeğim(6. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demir F. (2009). “Orhan Pamuk ‘un Masumiyet Müzesi Romanında Baba –Oğul İlişkisi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(18). 145-155
 • Doğan C. (1995). “Sosyolojik Açıdan Günümüzde Türk Ailesinin Fonksiyonları”. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 7. 77-92. Eşsizoğlu, A.(2012). “Aile İle İlgili Temel Kavramlar”. Ç. Yenilmez(Ed.). Aile Yapısı ve İlişkileri kitabı içinde (3-19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Gökçen. A.(2016). “Aile Türleri ve Başlıca Aile Sınıflandırmaları”, M. Aydın (Ed.) Sistematik Aile Sosyolojisi kitabı içinde(93-119), Konya: Çizgi Kitabevi
 • Gökçe, B.(2018). “Türk Toplumunda Aile Yapısı”. A. Kasapoğlu ve N. Karkıner (Ed.). Aile Sosyolojisi kitabı içinde(51-83), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Gürbilek, N.(2020), İkinci Hayat: Kaçmak, Kovulmak, Dönmek Üzerine Denemeler. İstanbul: Metis Yayınları
 • Güreşçi, E.(2012). “Türkiye’de Kırsal Göçün Aile Üzerine Etkisi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(17). 150-161
 • Barbarosoğlu. F.(2006,12 Aralık). “Babam(ız)ın Bavulu”. Yeni Şafak. Erişim adresi: https://www.yenisafak.com/yazarlar/fatmabarbarosoglu/babamizin-bavulu-2887
 • Karagöz, M.(2006). Sosyolojik Bakımdan Genç-Ebeveyn İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kızıllaşan, N.(2006). “Kente Uzaklığın Kırsal Aile Yapısına Etkileri”. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2(3). 142-162.
 • Kümbetoğlu, B.(2019). Sosyoloji ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık
 • Nacak, İ.(2017), “Taşra ve Ötekileştirme”. K. Alver(Ed.). Taşra Halleri kitabı içinde(43-80). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Ormanlı, O.(2009). 1980’den Günümüze Türk Sinemasında Baba Oğul İlişkisi, Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pakdemir, M.(2006). “Taşranın Taşı Toprağı Altın’da Ne Var?” T. Bora, Taşraya Bakmak kitabı içinde(68-77). İstanbul: İletişim yayınları.
 • Parla, J.(1993). Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sennet, R.(2005). Otorite. Kamil Durand (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Taylan, H. H. (2003). Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler: Selçuklu Köyü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Taylan H. H. (2009). “Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 22. 117-138.
 • Ulutaş, E.(2017). “Taşradan İnsan Manzaraları”. K. Alver (Ed.). Taşra Halleri kitabı içinde(209-250). Konya: Çizgi kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature, Sociology
Journal Section Research Articles
Authors

Murat DEMİR> (Primary Author)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-0804-8124
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Demir, M. (2020). MUSTAFA ÇİFTCİ ÖYKÜLERİNDE TEMATİK BİR VURGU: BABA EKSENLİ TAŞRA AİLESİ . HAFIZA , 2 (2) , 33-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hafizadergisi/issue/59410/793192