Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MUHALİF SİNEMADA EĞİTİM ELEŞTİRİSİ -İki Dil Bir Bavul Örneği-

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 46 - 55, 31.12.2020

Abstract

The aim of this study is to analyze the criticism of the opposition cinema regarding the republican education in the example of the film İki Dil Bir Bavul. In the study, the main motivation of opposition cinema, which is a field of critical social sciences, while making educational films, was to break the spell that education produces with pedagogy and educational sciences and to decipher its politics. In this context, the documentary İki Dil Bir Bavul was worked and analyzed with the help of the concept of field. In the study, content analysis was conducted to determine the strategies behind the fiction of film directors from the opposition cinema school. Content analysis gathered in themes; deprivation and mission of teachers, capitals and benefits, language of education is Turkish but. The directors of the film İki Dil Bir Bavul critically express the mission of republican education, especially the mother tongue, and the fact that education as a right is not realized in the republican education practice, especially because of the mother tongue.

References

 • Akbulut, Hasan, Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Türkiye Belgesel Sinemasına Bir Bakış. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi,1.2: 119-124, 2010.
 • Althusser, Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları, 2003.
 • Arroio, Agnaldo, The Role of Cinema into Science Education, Problems of Education in the 21st Century, 1, 2007
 • Avar, Sıdıka, Dağ Çiçeklerim, Öğretmen Dünyası Yayınları, 1999.
 • Beltekin, Nurettin, Okul ve Öteki Yurttaşlar, Vate Yayınları, 2012Beyazperde, İki Dil Bir Bavul, http://www.beyazperde.com/filmler/film-186702/, 2008. Erişim 23.08.2020
 • Civaş, Gökçen, Yeni Politik Sinema: Yeşim Ustaoğlu Sinemasi Üzerine Bir İnceleme. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010
 • Doğan, Özgür, İki Dil Bir Bavul, http://www.bakiniz.com/2-dil-1-bavul-ozgur-dogan/, 2009. Erişim 23.08.2020
 • Eskiköy, Orhan, İki Dil Bir Bavul’un Ortaya Çıktığı Dönemde Barış İhtimali Vardı, https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema/2016/12/03/iki-dil-bir-bavulun-ortaya-ciktigi-donemde-baris-ihtimali-vardi/, 2016. Erişim 23.08.2020
 • Geray, Haluk, Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, (Siyasal Kitapevi, 2006
 • Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004.
 • Giroux, Henry. Theories of Reproduction and Resistance in The New Sociology Oof Education: A Critical Analysis, Harvard Educational Review, 53.3: 257-293, 1983.
 • Oruç, Şahin, and Deniz Sarıbudak. Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim İçerikli Filmlerin Eğitim Ortamlarına Etkisine İlişkin Görüşleri, Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 1.1, 2015.
 • Pazarbaşi, Betül, Televizyonda Yayinlanan ve Ana Temasi Şiddet Olan Çizgi Filmlerin İçerik Analizi. Intermedia International e-Journal, 5.8: 28-41, 2018.
 • Ünlü, İhsan, Örten, Hakan, Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 287-302, 2013.
 • Türk Sineması Araştırmaları, Hakkaride Bir mevsim, https://www.tsa.org.tr/tr/film/filmgoster/360/hakkari-de-bir-mevsim
 • Yetişkin, Ebru, Güncel Politik Sinemayı Yeniden Düşünmek. Akademik İncelemeler Dergisi, 5.2: 95-116, 2010.
 • Yurdigül, Aslı, Eğitim Olgusunun Sinematografik Anlatıdaki Yeri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi (Bal Filmi Örneği). Ekev Akademi Dergisi, 60.60: 487-502, 2014.
 • Weber, Eguene, Köylülerden Fransızlara-Fransa kırsalının Modernleşmesi, 1870-1914. Heretik Yayınları, 2017.

Year 2020, Volume 2, Issue 2, 46 - 55, 31.12.2020

Abstract

References

 • Akbulut, Hasan, Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Türkiye Belgesel Sinemasına Bir Bakış. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi,1.2: 119-124, 2010.
 • Althusser, Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Alp Tümertekin, İstanbul: İthaki Yayınları, 2003.
 • Arroio, Agnaldo, The Role of Cinema into Science Education, Problems of Education in the 21st Century, 1, 2007
 • Avar, Sıdıka, Dağ Çiçeklerim, Öğretmen Dünyası Yayınları, 1999.
 • Beltekin, Nurettin, Okul ve Öteki Yurttaşlar, Vate Yayınları, 2012Beyazperde, İki Dil Bir Bavul, http://www.beyazperde.com/filmler/film-186702/, 2008. Erişim 23.08.2020
 • Civaş, Gökçen, Yeni Politik Sinema: Yeşim Ustaoğlu Sinemasi Üzerine Bir İnceleme. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010
 • Doğan, Özgür, İki Dil Bir Bavul, http://www.bakiniz.com/2-dil-1-bavul-ozgur-dogan/, 2009. Erişim 23.08.2020
 • Eskiköy, Orhan, İki Dil Bir Bavul’un Ortaya Çıktığı Dönemde Barış İhtimali Vardı, https://www.gazeteduvar.com.tr/sinema/2016/12/03/iki-dil-bir-bavulun-ortaya-ciktigi-donemde-baris-ihtimali-vardi/, 2016. Erişim 23.08.2020
 • Geray, Haluk, Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, (Siyasal Kitapevi, 2006
 • Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004.
 • Giroux, Henry. Theories of Reproduction and Resistance in The New Sociology Oof Education: A Critical Analysis, Harvard Educational Review, 53.3: 257-293, 1983.
 • Oruç, Şahin, and Deniz Sarıbudak. Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim İçerikli Filmlerin Eğitim Ortamlarına Etkisine İlişkin Görüşleri, Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 1.1, 2015.
 • Pazarbaşi, Betül, Televizyonda Yayinlanan ve Ana Temasi Şiddet Olan Çizgi Filmlerin İçerik Analizi. Intermedia International e-Journal, 5.8: 28-41, 2018.
 • Ünlü, İhsan, Örten, Hakan, Öğretmen adaylarının çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 287-302, 2013.
 • Türk Sineması Araştırmaları, Hakkaride Bir mevsim, https://www.tsa.org.tr/tr/film/filmgoster/360/hakkari-de-bir-mevsim
 • Yetişkin, Ebru, Güncel Politik Sinemayı Yeniden Düşünmek. Akademik İncelemeler Dergisi, 5.2: 95-116, 2010.
 • Yurdigül, Aslı, Eğitim Olgusunun Sinematografik Anlatıdaki Yeri Üzerine Bir Yaklaşım Denemesi (Bal Filmi Örneği). Ekev Akademi Dergisi, 60.60: 487-502, 2014.
 • Weber, Eguene, Köylülerden Fransızlara-Fransa kırsalının Modernleşmesi, 1870-1914. Heretik Yayınları, 2017.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research, Film, Radio, Television
Journal Section Research Articles
Authors

Nurettin BELTEKİN> (Primary Author)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6121-2849
Türkiye


Felat BEGÜN>
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4314-4851
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Beltekin, N. & Begün, F. (2020). MUHALİF SİNEMADA EĞİTİM ELEŞTİRİSİ -İki Dil Bir Bavul Örneği- . HAFIZA , 2 (2) , 46-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hafizadergisi/issue/59410/828216