Year 2014, Volume 3 , Issue 6, Pages 90 - 109 2015-11-09

TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) UYGULAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KOCAELİ GÖLCÜK İLÇESİ

Muharrem ES [1] , Tolga ORAL [2]


Harms of the devastating earthquake in Gölcük in Kocaeli are tried to be rehabilitated by foundations and organizations facilitate both in public and private sector and this activity is going on. Also, internal migration movements in Kocaeli where the industrilization is intensive, cause rapid growth of population and thus, there occurs a need for durable and reliable housing. To compensate for the need for housing, the production and presentation of housing are done in different production forms. The most important of these forms is unduobtedly Housing Development Administration (TOKI)

Sanayileşmenin yoğun olarak yaşandığı Kocaeli ilinde yaşanan içgöç hareketleri, kent nüfusunun artmasına neden olmakta, dolayısıyla sağlam ve güvenilir konut ihtiyacı her geçen gün hissedilmektedir. Ayrıca Gölcük’te yaşanan yıkıcı depremin zararları da zaman içerisinde gerek kamu gerekse özel sektör adına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından sarılmaya çalışılmakta ve bu eylem devam etmektedir. Konut ihtiyacının karşılanması amacıyla, konut üretimi ve sunumu farklı üretim biçimlerine göre yapılmaktadır. Bu üretim biçimlerinden kuşkusuz en önemlisi Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’dir.

 

Bu makalede, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından geliştirilen Kocaeli Gölcük İlçesi TOKİ uygulamasında, konut ve çevresinde bulunan sosyal donatıların konut kullanıcılarının beklentilerini karşılamadaki etkisi incelenmektedir. Çalışma sonunda kullanıcıların sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarının beklentilerini karşılamadaki etkenleri arasındaki sonuçlar değerlendirilecektir.

 

Anahtar kelimeler: Toplu Konut, Sosyal Donatı, Memnuniyet

 • KAYNAKLAR
 • AKSOY, U.Teoman, ŞİRANLI, Yusuf Tuğrul, SANAÇ, Kazım; (2010), "Farklı Konut Üretim Biçimlerinde Kullanıcı Memnuniyetinin Karşılaştırılması: Elazığ Örneği", E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), Cilt 5, Sayı:2, s.273-282.
 • ALAMAN, Ergül; (2011), "Nüfus Artışı", http://alamankale.blogspot.com/ 2011/01/nufus-arts.html adresinden alındı, 01.19.2014.
 • AYDIN, Saadettin; (2003), Türkiye’de Konut Sorununun Ekonomik Boyutları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAYRAKTAR, Erdoğan; (2012), "TOKİ Memnuniyet Oranı", TBMM 7/778 Esas Sayılı Soru Önergesine Cevap, TBMM.
 • EMLAKKULİSİ;(2012), "2023'e kadar 7.5 milyon konut ihtiyacı doğacak!" http://emlakkulisi.com/2023e-kadar-75-milyon-konut-ihtiyaci-dogacak/ 20312, 24.02.2014
 • EŞKİNAT, Rana; (2012), "Türk İnşaat Sektöründe TOKİ'nin Yeri ve Etkisi", DPUJSS, Cilt:32,Sayı:2, s.159-172.
 • GÖZLER, Kemal; (2010), "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası", http:// www.anayasa.gen.tr/ 1982ay.htm, 02.08.2014
 • GÜLTEK, Göktürk (2008), "Toplu Konut Üzerine", http://www.e-kutuphane. imo.org.tr/pdf/1050.pdf, 02.06.2014
 • KANDIR, Ediz Deniz; (2013), Gelişmekte Olan Ülkelerde Demografik Geçiş Ve Yoksulluk İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Çukurova Üniversitesi KARAMAN, Yavuz; (2012), "TOKİ'den memnuniyet oranı %65 çıktı", http://www.emlaktasondakika.com/TOKİ/TOKİden-memnuniyet-orani-yuzde-65-cikti/haber-26916.aspx, 22.02.2014.
 • KELEŞ, Ruşen; (1983), Türkiye'de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • KELEŞ, Ruşen; (2012), Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara.
 • KOCAELİ HABER; (2010, Mayıs 11), "Gölcük TOKİ Evleri 15 Temmuzda Bitiyor", Kocaeli Haber, Kocaeli.
 • KÖMÜRLÜ, Rüveyda; (2006), Ülkemizde Toplu Konut Üretimine Yönelik Kaynak Oluşturma Model Yaklaşımları, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • NEDİR?, (2014), Nüfus Nedir? Nüfus Anlamı ve Hakkında Bilgi, www.nufus.nedir.com/‎, 19.01.2014.
 • ÖZGÜR KOCAELİ GAZETESİ; (2007), "Gölcük'teki TOKİ Konutlarını Özyapı Bitirecek", Özgür Kocaeli Gazetesi, Kocaeli.
 • T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI; (2012), "Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in Yazılı Soru Önergesi", TBMM 7/7842 Sayılı Soru Önergesi . ,T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Bakanlığı, Ankara.
 • TEKELİ, İlhan; (2010); Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • UTKU, Meriç; (2006), "Nüfus Türkiye", www.baskent.edu.tr/~matemel/ courses/nufus_population.pdf, 19.01.2014.
 • ÜÇIŞIK, Hasan Fehim; (2006), Konut Sorunu ve Çözüm Önerileri, Ötüken Neşriyat A.Ş, İstanbul.
 • YILDIRIM, Hatice; (2012), TOKİ’nin Sosyal Konut Ve Lüks Konut Projelerinin Değerlendirilmesi: Ankara Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • YILDIRIM, Kemal, UZUN, Oğuzhan, KAHRAMAN, Necmi; (2009), "İki Farklı Kültürel Bölgede Bulunan Apartman Konut Yaşama Mekânlarının Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi", Politeknik Dergisi , Cilt:12, Sayı:9, s.113-120.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Muharrem ES

Author: Tolga ORAL

Dates

Publication Date : November 9, 2015

APA Es, M , Oral, T . (2015). TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) UYGULAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KOCAELİ GÖLCÜK İLÇESİ . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 3 (6) , 90-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hakisderg/issue/7580/99512