ISSN: 2147-3668
e-ISSN: 2587-103X
Başlangıç: 2012
Yayıncı: Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Kapak Resmi

Çalışma hayatını temel alarak toplumsal sorunları anlama ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla yayın hayatını sürdüren HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi Nisan, Ağustos, Aralık olmak üzere yılda üç sayı çıkmaktadır. Derginin her sayısında; Emek Kavramı ve Toplum, Emeğin Tarihi, Emek Teorilerinde Yeni Yaklaşımlar, Sendikal Mücadelenin Tarihi, Sendikal Sorunlar ve Çözüm Yolları, Çalışma İlişkileri ve Çalışma Ekonomisi, Siyaset ve Çalışma Hayatı İlişkileri, Çalışma Sosyolojisi, Çalışma Hukuku, İşçi ve İşveren İlişkileri, İstihdam ve Emek Piyasası, Gelir Dağılımı, Adalet ve Eşitlik Tartışmaları, Siyaset ve Gelir Dağılımı İlişkisi, Toplumsal Eşitlik ve Refah Modelleri, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Modelleri, Sosyal Politika Yaklaşımları ve Tarihi, Sosyal Yardım Politikaları, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sosyal Güvenlik Teorileri ve Modelleri, Sosyal Güvenlik Hukuku, Çalışma Hayatı, Ücret Politikaları ve Verimlilik temalarını ele alan makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.