Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Merlot üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli ile yaprak alma uygulamalarının sürgün özellikleri üzerine etkileri

Year 2022, Volume 26, Issue 1, 82 - 91, 25.03.2022
https://doi.org/10.29050/harranziraat.1060298

Abstract

Değişen dünya iklimi sürdürülebilir bağcılık yapmayı gerekli kılmaktadır. Ülkemizdeki birçok bağ alanı gibi Tekirdağ ili Şarköy ilçesi de su stresi görülen bölgeler arasında sayılabilir. Yıllık yağış rejimlerinin düzensizliği ve ortalama sıcaklıkların artışı nedeniyle özellikle şaraplık çeşitlerin yetiştiriciliğinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışma 2019/2020 ve 2020/2021 vejetasyon periyodunda ardışık iki yılda üretici bağında yürütülmüştür. Denemede dört farklı yaprak su potansiyeli uygulaması ve dört farklı şekilde yaprak alma Kontrol, Tam Pencere, Sağ Pencere ve Sol Pencere uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Merlot üzüm çeşidinde Tekirdağ ili koşullarında sürgün özellikleri bakımından hem stres uygulamaları hem de yaprak alma uygulamaları içerisinde düşük budama odunu ağırlığı ve bir yıllık dal ağırlığı değerlerine sahip olanlar S3 (YSP Ψşö <-0.7 MPa) uygulaması ve Tam Pencere uygulaması olmuştur. S3 uygulamasında görülen göreceli yüksek stres ve Tam Pencere uygulamasıyla fotosentez etkinliği yüksek (7. ve 13. boğum arasındaki) yaprakların çıkartılarak yaprak alanlarının azalması; karbonhidrat üretimini ve depolanan miktarı sınırlandırmıştır.

References

 • Alço, T. (2019). Gamay üzüm çeşidinde farklı dönemlerde yapılan yaprak alma uygulamalarının önolojik olgunluğa etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Bahar, E., Korkutal, İ., & Kök, D. (2008). Hidroponik kültür ve fidanlık koşullarında yetiştirilen aşılı asma fidanlarının Karbonhidrat ve Azot içerikleri ile bağdaki tutma performansları üzerine araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(1), 15-26.
 • Bahar, E., Korkutal, İ., & Boz, Y. (2010). Tekirdağ ili Şarköy ilçesinin terroir açısından değerlendirmesi. Tekirdağ ili Şarköy Değerleri Sempozyumu 14 Ekim 2010, (pp. 156-177). Şarköy, Tekirdağ.
 • Bahar, E., Korkutal, İ., & Kabataş, İ. E. (2017). Sangiovese üzüm çeşidinde dönemsel yaprak su potansiyeli (Ψyaprak) değişimleri ve salkım seyreltme uygulamalarına bağlı olarak düzenlenen sulama oranlarının verim, sürgün ve gelişme özellikleri üzerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences 30(2), 85-90.
 • Bowen, P. (2009). Foundations of canopy management: the contributions of Dr. Mark Kliewer. In: Recent Advances in Canopy Management. Proc. W.M. Kliewer Symposium 16, (pp. 1-6). Davis, CA, USA.
 • Buesa, I., Pérez, D., Castel, J., Intrigliolo, D., & Castel, J. (2017). Effect of deficit irrigation on vine performance and grape composition of Vitis vinifera L. cv. Muscat of Alexandria: Effect of seasonal vine water stress on water use. Australian Journal of Grape and Wine Research 23(2), 251-259. DOI: 10.1111/ajgw.12280.
 • Candar, S., Yaşasın, A. S., Alço, T., Bahar, E., & Korkutal, İ. (2017). Interactions of abiotic environmental factors on physiological parameters in cv. Merlot (Vitis vinifera L.). 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017 (pp. 626-635).
 • Carbonneau, A. (1998). Aspects Qualitatifs. In: Tiercelin. JR (Ed.). Traite d’irrigation. Tec&Doc. Lavosier Ed., Paris. France.
 • Carbonneau, A., Deloire, A., & Jaillard, B. (2007). La Vigne Physiologie. Terroir. Culture. Dunod Publishing. Paris, France.
 • Copper, A. W., Koundouras, S., Bastian, S. E. P., Johnson, T., & Collins, C. (2022). Assessing the growth response of Vitis vinifera L. cv. Xynisteri, Maratheftiko, Shiraz and Sauvignon Blanc to different irrigation regimes. Research Square (Preprint). DOI: 10.21203/rs.3.rs-1229873/v1.
 • Deloire, A., Vaudour, E., Carey, V., Bonnador, V., & Van Leeuwen, C. (2005). Grapevine Responses to Terroir: A Global Approach. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin 39(4), 149-162. DOI: 10.20870/oeno-one.2005.39.4.888.
 • Deloire, A., Pellegrino, A., & Rogiers, S. (2020). A few words on grapevine leaf water potential. Ives Technical Reviews Vine and Wine. DOI: 10.20870/IVES-TR.2019.3620.
 • Demirkeser, O. K., & Kamiloglu, O. (2020). Identification of phenological periods and yield, quality and vegetative characteristics of some wine grapes grown in the eastern Mediterranean region of Turkey. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 19(6), 47-57. DOI: 10.24326/asphc.2020.6.4.
 • Ferlito, F., Allegra, M., Torrisi, B., Pappalardo, H., Gentile, A., La Malfa, S., Continella, A., Stagno, F., & Nicolosi, E. (2020). Early defoliation effects on water status, fruit yield and must quality of Nerello mascalese grapes. Scientia Agricola 77(6), e20190025. DOI: 10.1590/1678-992X-2019-0025.
 • Güner, N. (2005). Sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinde sürme performansının anaç ve terbiye budama şekli ile ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kacar, B., Katkat, V., & Öztürk, Ş. (2006). Bitki Fizyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
 • Kurtural, S. K., Wessner, L. F., & Dervishian, G. (2013). Vegetative compensation response of a procumbent grapevine (Vitis vinifera cv. Syrah) cultivar under mechanical canopy management. HortScience 48(5), 576-583. DOI: 10.21273/HORTSCI.48.5.576.
 • Korkutal, İ., Bahar, E., & Carbonneau, A. (2011). Growth and yield responses of cv. Merlot (Vitis vinifera L.) to early water stress. African Journal of Agricultural Research 6(29), 6281-6288. DOI: 10.5897/AJAR11.1893.
 • Kok, D., Bal, E., & Celik, S. (2013). Influences of various canopy management techniques on wine grape quality of V. vinifera L. cv. Kalecik Karası. Bulgarian Journal of Agricultural Science 19(6), 1247-1252.
 • Lorenz, D. E. K., Bleiholder, H., Klose, R., Meier, U., & Weber, E. (1995). Phenological growth stages of the grapevine (Vitis vinifera L. ssp. vinifera) codes and descriptions according to the extended BBCH scale. Australian Journal of Grape and Wine Research 1, 100-110. DOI: 10.1111/j.1755-0238.1995.tb00085.x
 • Maccarrone, G., Bogoni, M., & Scienza, A. (1996). Assessment of Source-Sink Relationships With Simple Indices in Grapevines. Acta Horticulturae 427, 177-186. DOI: 10.17660/ActaHortic.1996.427.22
 • Medrano, H., Tomás, M., Martorell, S., Escalona, J. M., Pou, A., & Fuentes, S. (2015). Improving water use efficiency of vineyards in semi-arid regions. A review. Agronomy for Sustainable Development 35, 499-517. DOI: 10.1007/s13593-014-0280-z
 • Özkaplan, M., & Balkaya, A. (2021). Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde değişen sıcaklık ve ışık koşulları ile verim parametreleri arasındaki ilişkinin modellenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(4), 438-447. DOI:10.29050/harranziraat.910583
 • Ravaz, L. (1903). Sur la brunissure de la vigne. C.R. Acad. Sci. 136, 1276-1278.
 • Rienth, M., & Scholasch, T. (2019). State-of-the-art of tools and methods to assess vine water status. Oeno One 4, 619-637. DOI:10.20870/oeno-one.2019.53.4.2403
 • Scholander, P. F., Hammel, H. T., Bradstreet, E. D., & Hemmingsen, E. A. (1965). Sap pressure in vascular plants. Science 148, 339-346. DOI: 10.1126/science.148.3668.339
 • Smart, R. E. (1985). Principles of grapevine canopy microclimate manipulation with implications for yield and quality. A review. American Journal of Enology and Viticulture 36(3), 230-239.
 • Smart, R. E., Dick, J. K., Gravett, I. M., & Fisher, B. M. (1990). Canopy management to improve grape yield and wine quality-principles and practices. South African Enology and Viticulture 11(1), 3-17. DOI: 10.21548/11-1-2232
 • Silva, L. R., & Queiroz, M. (2016). Bioactive compounds of red grapes from Dão region (Portugal): Evaluation of phenolic and organic profile. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 6(4), 315-321. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.12.015
 • TMM. (2020). Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü 2019 ve 2020 yılı iklim kayıtları. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=TEKIRDAG Erişim tarihi: 12.09.2021
 • Walker, H. V., Jones, J. E., Swarts, N. D., & Kerslake, F. (2022). Manipulating nitrogen and water resources for improved cool climate vine to wine quality. American Journal of Enology and Viticulture 73, 11-25. DOI: 10.5344/ajev.2021.21004.

The effects of leaf water potential and leaf removal treatments on shoot characteristics in cv. Merlot

Year 2022, Volume 26, Issue 1, 82 - 91, 25.03.2022
https://doi.org/10.29050/harranziraat.1060298

Abstract

The changing world climate necessitates sustainable viticulture. Like many vineyard areas in our country, Sarkoy district of Tekirdag province can be counted among the regions where water stress is observed. Due to the irregularity of the annual precipitation and the increase in temperatures, there are problems especially in the cultivation of wine grape varieties. This study was carried out in the vigneron’s vineyard in two consecutive years in the vegetation period of 2019/2020 and 2020/2021. Four different leaf water potential range and four different leaf removal applications were done; Control, Full Window, Right Window and Left Window in this research. As a result, S3 (YSP Ψşö <-0.7 MPa) and Full Window applications were with low pruning weight and vigor values in terms of shoot characteristics in Tekirdag province conditions in Merlot grape cultivar, both in stress applications and leaf removal applications. Relative high stress seen in S3 application and reduction of leaf area by removing leaves with high photosynthesis capability (between 7th and 13th node) with Full Window application; limited carbohydrate production and stored amount.

References

 • Alço, T. (2019). Gamay üzüm çeşidinde farklı dönemlerde yapılan yaprak alma uygulamalarının önolojik olgunluğa etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Bahar, E., Korkutal, İ., & Kök, D. (2008). Hidroponik kültür ve fidanlık koşullarında yetiştirilen aşılı asma fidanlarının Karbonhidrat ve Azot içerikleri ile bağdaki tutma performansları üzerine araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(1), 15-26.
 • Bahar, E., Korkutal, İ., & Boz, Y. (2010). Tekirdağ ili Şarköy ilçesinin terroir açısından değerlendirmesi. Tekirdağ ili Şarköy Değerleri Sempozyumu 14 Ekim 2010, (pp. 156-177). Şarköy, Tekirdağ.
 • Bahar, E., Korkutal, İ., & Kabataş, İ. E. (2017). Sangiovese üzüm çeşidinde dönemsel yaprak su potansiyeli (Ψyaprak) değişimleri ve salkım seyreltme uygulamalarına bağlı olarak düzenlenen sulama oranlarının verim, sürgün ve gelişme özellikleri üzerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences 30(2), 85-90.
 • Bowen, P. (2009). Foundations of canopy management: the contributions of Dr. Mark Kliewer. In: Recent Advances in Canopy Management. Proc. W.M. Kliewer Symposium 16, (pp. 1-6). Davis, CA, USA.
 • Buesa, I., Pérez, D., Castel, J., Intrigliolo, D., & Castel, J. (2017). Effect of deficit irrigation on vine performance and grape composition of Vitis vinifera L. cv. Muscat of Alexandria: Effect of seasonal vine water stress on water use. Australian Journal of Grape and Wine Research 23(2), 251-259. DOI: 10.1111/ajgw.12280.
 • Candar, S., Yaşasın, A. S., Alço, T., Bahar, E., & Korkutal, İ. (2017). Interactions of abiotic environmental factors on physiological parameters in cv. Merlot (Vitis vinifera L.). 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017 (pp. 626-635).
 • Carbonneau, A. (1998). Aspects Qualitatifs. In: Tiercelin. JR (Ed.). Traite d’irrigation. Tec&Doc. Lavosier Ed., Paris. France.
 • Carbonneau, A., Deloire, A., & Jaillard, B. (2007). La Vigne Physiologie. Terroir. Culture. Dunod Publishing. Paris, France.
 • Copper, A. W., Koundouras, S., Bastian, S. E. P., Johnson, T., & Collins, C. (2022). Assessing the growth response of Vitis vinifera L. cv. Xynisteri, Maratheftiko, Shiraz and Sauvignon Blanc to different irrigation regimes. Research Square (Preprint). DOI: 10.21203/rs.3.rs-1229873/v1.
 • Deloire, A., Vaudour, E., Carey, V., Bonnador, V., & Van Leeuwen, C. (2005). Grapevine Responses to Terroir: A Global Approach. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin 39(4), 149-162. DOI: 10.20870/oeno-one.2005.39.4.888.
 • Deloire, A., Pellegrino, A., & Rogiers, S. (2020). A few words on grapevine leaf water potential. Ives Technical Reviews Vine and Wine. DOI: 10.20870/IVES-TR.2019.3620.
 • Demirkeser, O. K., & Kamiloglu, O. (2020). Identification of phenological periods and yield, quality and vegetative characteristics of some wine grapes grown in the eastern Mediterranean region of Turkey. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 19(6), 47-57. DOI: 10.24326/asphc.2020.6.4.
 • Ferlito, F., Allegra, M., Torrisi, B., Pappalardo, H., Gentile, A., La Malfa, S., Continella, A., Stagno, F., & Nicolosi, E. (2020). Early defoliation effects on water status, fruit yield and must quality of Nerello mascalese grapes. Scientia Agricola 77(6), e20190025. DOI: 10.1590/1678-992X-2019-0025.
 • Güner, N. (2005). Sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinde sürme performansının anaç ve terbiye budama şekli ile ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kacar, B., Katkat, V., & Öztürk, Ş. (2006). Bitki Fizyolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
 • Kurtural, S. K., Wessner, L. F., & Dervishian, G. (2013). Vegetative compensation response of a procumbent grapevine (Vitis vinifera cv. Syrah) cultivar under mechanical canopy management. HortScience 48(5), 576-583. DOI: 10.21273/HORTSCI.48.5.576.
 • Korkutal, İ., Bahar, E., & Carbonneau, A. (2011). Growth and yield responses of cv. Merlot (Vitis vinifera L.) to early water stress. African Journal of Agricultural Research 6(29), 6281-6288. DOI: 10.5897/AJAR11.1893.
 • Kok, D., Bal, E., & Celik, S. (2013). Influences of various canopy management techniques on wine grape quality of V. vinifera L. cv. Kalecik Karası. Bulgarian Journal of Agricultural Science 19(6), 1247-1252.
 • Lorenz, D. E. K., Bleiholder, H., Klose, R., Meier, U., & Weber, E. (1995). Phenological growth stages of the grapevine (Vitis vinifera L. ssp. vinifera) codes and descriptions according to the extended BBCH scale. Australian Journal of Grape and Wine Research 1, 100-110. DOI: 10.1111/j.1755-0238.1995.tb00085.x
 • Maccarrone, G., Bogoni, M., & Scienza, A. (1996). Assessment of Source-Sink Relationships With Simple Indices in Grapevines. Acta Horticulturae 427, 177-186. DOI: 10.17660/ActaHortic.1996.427.22
 • Medrano, H., Tomás, M., Martorell, S., Escalona, J. M., Pou, A., & Fuentes, S. (2015). Improving water use efficiency of vineyards in semi-arid regions. A review. Agronomy for Sustainable Development 35, 499-517. DOI: 10.1007/s13593-014-0280-z
 • Özkaplan, M., & Balkaya, A. (2021). Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde değişen sıcaklık ve ışık koşulları ile verim parametreleri arasındaki ilişkinin modellenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(4), 438-447. DOI:10.29050/harranziraat.910583
 • Ravaz, L. (1903). Sur la brunissure de la vigne. C.R. Acad. Sci. 136, 1276-1278.
 • Rienth, M., & Scholasch, T. (2019). State-of-the-art of tools and methods to assess vine water status. Oeno One 4, 619-637. DOI:10.20870/oeno-one.2019.53.4.2403
 • Scholander, P. F., Hammel, H. T., Bradstreet, E. D., & Hemmingsen, E. A. (1965). Sap pressure in vascular plants. Science 148, 339-346. DOI: 10.1126/science.148.3668.339
 • Smart, R. E. (1985). Principles of grapevine canopy microclimate manipulation with implications for yield and quality. A review. American Journal of Enology and Viticulture 36(3), 230-239.
 • Smart, R. E., Dick, J. K., Gravett, I. M., & Fisher, B. M. (1990). Canopy management to improve grape yield and wine quality-principles and practices. South African Enology and Viticulture 11(1), 3-17. DOI: 10.21548/11-1-2232
 • Silva, L. R., & Queiroz, M. (2016). Bioactive compounds of red grapes from Dão region (Portugal): Evaluation of phenolic and organic profile. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 6(4), 315-321. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.12.015
 • TMM. (2020). Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü 2019 ve 2020 yılı iklim kayıtları. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=TEKIRDAG Erişim tarihi: 12.09.2021
 • Walker, H. V., Jones, J. E., Swarts, N. D., & Kerslake, F. (2022). Manipulating nitrogen and water resources for improved cool climate vine to wine quality. American Journal of Enology and Viticulture 73, 11-25. DOI: 10.5344/ajev.2021.21004.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Horticulture
Published Date Mart 2022
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Elman BAHAR
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-8842-7695
Türkiye


İlknur KORKUTAL (Primary Author)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
0000-0002-8016-9804
Türkiye


Fatma Betül AKTAŞ This is me
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-6507-1905
Türkiye

Thanks Yazarlar bağında 2 yıl boyunca araştırma yapılmasına olanak sağlayan Kalpak Tarım Ürünleri Ltd. Şti. sahibi Sayın Bülent Kalpaklıoğlu’na teşekkür ederler.
Publication Date March 25, 2022
Application Date January 19, 2022
Acceptance Date February 16, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 26, Issue 1

Cite

APA Bahar, E. , Korkutal, İ. & Aktaş, F. B. (2022). Merlot üzüm çeşidinde yaprak su potansiyeli ile yaprak alma uygulamalarının sürgün özellikleri üzerine etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 26 (1) , 82-91 . DOI: 10.29050/harranziraat.1060298

Indexing and Abstracting 

13435  19617 13436 13440 13441 13442 13443

13445 13447 13449 13464 13466


10749  Harran Journal of Agricultural and Food Science is licensed under Creative Commons 4.0 International License.