Harran Journal of Agricultural and Food Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |


10320

Harran Journal of Agricultural and Food Science

ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |
Cover Image


10320

Volume 24 - Issue 4 - Dec 16, 2020
 1. Population development and infestation rate of Tomato Leafminer [Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)] in tomato and eggplant greenhouses in Absheron region of Azerbaijan
  Pages 372 - 380
  Gulnar GAHRAMANOVA, Mehmet MAMAY
 2. Armut pisillidi [Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)]’ne karşı farklı dalga boylarındaki sarı yapışkan tuzakların çekim etkinliğinin araştırılması
  Pages 381 - 390
  Akif Emre KAVAK, İ̇nanç ÖZGEN, Yunus GÜRAL
 3. Quality and microbial inactivation of powdered Irvingia gabonensis using moringa and different storage materials
  Pages 391 - 400
  Musliu SUNMONU, Adeshina FADEYİBİ, Olawale OLABANJO
 4. Rehydration and drying kinetics of ultrasound pretreated microwave dried olive slices using peleg’s model
  Pages 401 - 408
  Alev Yüksel AYDAR
 5. Microbiological, physicochemical, textural and volatile characteristics of traditional kashar cheese produced in Muş
  Pages 409 - 419
  Sefa IŞIK, Fatih BOZKURT, Senem GUNER, Sümeyra IŞIK, Zeynal TOPALCENGİZ
 6. Quality characteristics of some durum wheat varieties grown in Southeastern Anatolia Region of Turkey (GAP)
  Pages 420 - 431
  Ali YILDIRIM, Ahmet ATASOY
 7. Bazı Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Kırşehir Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Performanslarının Değerlendirilmesi
  Pages 432 - 439
  İsmail DEMİR
 8. Şerbetçi otunun mısır ve yemlik soya ile karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi
  Pages 440 - 446
  Yasin Emre ÖZTÜRK, Erdem GÜLÜMSER, Hanife MUT, Uğur BAŞARAN, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ
 9. Farklı gama ışını dozları uygulanmış bazı nohut çeşitlerinin M2 generasyonunda morfo-agronomik özelliklerinin belirlenmesi
  Pages 447 - 457
  Kübra DEMİRCİOĞLU, Mehmet YAĞMUR
 10. Determination of fruit growth and fruit peel and aril colors in different pomegranate genotypes
  Pages 458 - 466
  Serdar TÜRKER
 11. Biber üreticilerinin iyi tarım uygulamaları hakkında farkındalık düzeylerinin belirlenmesi
  Pages 467 - 474
  Müzeyyen AKKOYUN, Remziye ÖZEL
 12. Zeytin (Olea europaea) meyvesindeki bitki besin maddelerinin değişimi
  Pages 475 - 483
  Tülin PEKCAN, Erol AYDOĞDU, Hatice Sevim TURAN
 13. Gaziantep ilinde keçi işletmelerinden toplanan çiğ süt örneklerinde somatik hücre sayısının AB kriterleri bakımından değerlendirilmesi
  Pages 484 - 489
  Ali KAYGISIZ
 14. Elma depolama tesislerinde yapı ve yalıtım malzemesi kullanımının değerlendirilmesi
  Pages 490 - 499
  Halil İ̇brahim YILMAZ, Sezgin ÇANKAYA
Indexes and Platforms
The first name of our journal

Journal of the Faculty of Agriculture

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi