Harran Journal of Agricultural and Food Science
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |


10320

Harran Journal of Agricultural and Food Science

ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |
Cover Image


10320

Volume 23 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Aydın ilinde yetiştirilen ticari çilek çeşitlerinin fiziksel, kimyasal, biyoaktif ve aroma özellikleri
  Pages 131 - 141
  Ahmet GÖRGÜÇ, Aslı YILDIRIM, Dilara KONUK TAKMA, Edibe Seda ERTEN, Fatih Mehmet YILMAZ
 2. Rheological properties and biscuit production from flour blends prepared from cereal based by-products
  Pages 142 - 149
  Sibel YAĞCI
 3. Bifidogenic effect of salep powder
  Pages 150 - 158
  Buse USTA GORGUN, Lütfiye YILMAZ ERSAN
 4. Effect of pH-shifting method on solubility and emulsifying properties of soy protein concentrate
  Pages 159 - 166
  Gülçin YILDIZ
 5. Ankara koşullarında aspire uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri
  Pages 167 - 177
  Mehtap GÜRSOY, Dilek BAŞALMA, Farzad NOFOUZI
 6. Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi
  Pages 178 - 188
  Hasan DÖKÜLGEN, Süleyman TEMEL
 7. In silico analysis of drought responsive transposons and transcription factors in Solanum tuberosum L.
  Pages 189 - 195
  Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ, Behcet İNAL
 8. Bazı ekmeklik buğday yalın çeşit ve tarla paçallarının tarımsal özellikler, kalite ve karlılık bakımından incelenmesi
  Pages 196 - 205
  İrfan ÖZBERK, Mesude DİNÇ, Fethiye ÖZBERK
 9. Effects of dormancy-breaking treatments on seed germination of Pistacia species
  Pages 206 - 210
  Halil YAŞAR, İzzet AÇAR
 10. Kimyasal ve elle meyve seyreltme uygulamalarının bazı elma çeşitlerinde polifenol oksidaz aktivitesi üzerine etkisi
  Pages 211 - 217
  Ersin GÜLSOY, Ayşe TÜRKHAN, Elif Duygu KAYA
 11. Tescilli nohut çeşitlerinde Fusarium dayanıklılığının belirlenmesi
  Pages 218 - 225
  Ümran AKGÜN YILDIRIM, Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR
 12. Evaluation of biochemical and physiological responses of salsola spp at their natural habitats
  Pages 226 - 233
  Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ, Murat DİKİLİTAŞ, Mustafa ASLAN, Ayşe Nur GÜZEL
 13. Tarım işletmelerinde girişimcilik düzeyinin belirlenmesi
  Pages 234 - 246
  Zeki BAYRAMOĞLU, Kemalettin AĞIZHAN
 14. Hereford ırkı sığırlarda stearoyl-CoA desaturase (SCD) gen polimorfizmi
  Pages 247 - 253
  Hazniye NERGİS, Seyrani KONCAGÜL, Selahaddin KİRAZ
Indexes and Platforms
The first name of our journal

Journal of the Faculty of Agriculture

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları  TIKLAYINIZ