Harran Journal of Agricultural and Food Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |


10320

Harran Journal of Agricultural and Food Science

ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Period Quarterly | Founded: 1997 | Publisher Harran University |
Cover Image


10320

Volume 24 - Issue 1 - Mar 20, 2020
 1. Possibility of using 'chickpea aquafaba' as egg replacer in traditional cake formulation
  Pages 1 - 8
  Mine ASLAN , Nilgün ERTAŞ
 2. The effect of turmeric on microbial quality in meatballs
  Pages 9 - 16
  Burak DEMİRHAN
 3. Nane (Mentha piperita L.) distilasyonundan arta kalan hidrosolün kek üretiminde değerlendirilmesi
  Pages 17 - 25
  Serap BERKTAŞ , Mustafa ÇAM
 4. Determination of antioxidant migration levels from polyethylene films into legumes
  Pages 26 - 32
  Şana SUNGUR , Çetin TUNUR
 5. Şanlıurfa ili buğday ekim alanlarında bulunan yabancı ot türlerinin, yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi
  Pages 33 - 43
  Erdal ATEŞ , İlhan ÜREMİŞ
 6. Tunceli dağ sarımsağı (Allium tuncelianum) farklı eksraksiyonlarında LC-MS/MS ile fenolik bileşik miktarlarının karşılaştırılması
  Pages 44 - 52
  Kasım TAKIM
 7. Tarla Küsküt’ünün (Cuscuta campestris Yunck.) Dila biberi (Capsicum annum L.)’nin fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi
  Pages 53 - 63
  Tamer ÜSTÜNER
 8. Elmada mavi küfe neden olan Penicillium expansum’a karşı borik asitin antifungal etkisi
  Pages 64 - 72
  Elif YILDIRIM , Kübra KARATOPRAK , İsmail ERPER , Muharrem TÜRKKAN
 9. Sivas bölgesinde buğday üretiminde yakıt enerji verimliliğine etki eden faktörlerin araştırılması
  Pages 73 - 84
  Ferhat KÜP , Abdullah TURGUD
 10. Oltu Anzav Bağları Havzasında arazi kullanımı ve bazı fizyografik karakteristikler ile toprak özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılması
  Pages 85 - 95
  Adnan BİLGİLİ , Turgay DİNDAROĞLU , Metin DEMİR , Mehmet ÖNAL
 11. Zamansal ve mekansal değişimlerin eski göl tabanlarındaki toprak oluşumu, gelişimi ve morfolojisi üzerine etkisi
  Pages 96 - 110
  Gafur GÖZÜKARA , Sevda ALTUNBAŞ , Mustafa SARI
 12. Mısır fasulye karışık ekim sistemlerinde farklı ekim şekillerinin verim ve verim unsurları üzerine etkisi
  Pages 111 - 125
  Engin TAKIL , Nihal KAYAN , Yasin ALTAY
Indexes and Platforms
The first name of our journal

Journal of the Faculty of Agriculture

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları  TIKLAYINIZ