Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 1 - 33 2018-12-31

Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana

Songül CANSIZ [1]


Arif Nihat Asya; Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına hizmet etmiş öğretmen bir şairdir. Millî ve manevi değerlere önem veren bir Türk milliyetçisidir. 1928- 1948 yılları arasında Adana’da çeşitli okullarda Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan şair, gerek burada görev yaptığı sürede gerekse sonraki yıllarda Adana’nın çeşitli yönlerini memleketçi bir anlayışla şiirlerinde dile getirmiştir. Bu şiirlerin merkezinde 5 Ocak Kurtuluş Bayramı vardır. Onun şiirlerinde Adana, 5 Ocak Kurtuluş Bayramı, Seyhan Nehri, seli,  sıcağı, Toros Dağları, tabiatı ve sorunları gibi pek çok yönüyle işlenir. Bu çalışmada, Arif Nihat’ın Adana ve çevresine olan sevgisinin şiirine nasıl yansıdığının ve özellikle de şiirinin hayatı ve yaşadığı yerle olan bağlantısının vurgulanması amaçlanmaktadır.

Adana, Arif Nihat Asya, Adana Erkek Lisesi, öğretmen, şair, 5 Ocak, Seyhan, lirik, epik
  • Artun, Erman (1997), “Adana Âşıklık Geleneği Ve Âşık Fasılları, 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 1.Cilt, Ankara, s. 41. Asya, Arif Nihat ( 2013 ), Top Sesleri, Ötüken Yay. İstanbul Asya, Arif Nihat (1976 ), Rubaiyat-ı Arif I , Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (1976 b), Rubaiyat-ı Arif II, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (1990), Dualar ve Aminler, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (2005 b), Ses ve Toprak, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (2005 c), Ayın Aynasında, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (2005), Kubbeler, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (2006), Kökler ve Dallar, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (2007), Aramak ve Söyleyememek, Ötüken Yay.,İstanbul. Asya, Arif Nihat (2009), Kanatlarını Arayanlar, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat (1982), Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Ötüken Yay. İstanbul. Asya, Arif Nihat ( 13-14 Aralık 1938- Ocak1939) Görüşler dergisi, , s.67 Bakiler,Yavuz Bülent(Ocak 1982), “Arif Nihat Asya Şeb-i Arusu”,Türk Edebiyatı D.,s.99 Bakiler,Yavuz Bülent(Şubat 1977), “Arif Nihat Asya’dan Dinlediklerim”,Töre D., Sayı.69,s.31 Bakiler,Yavuz Bülent(Şubat 1975), “Arif Nihat Asya ile Son Konuşma”,Töre D., Sayı.46, s.50 Bakiler,Yavuz Bülent(2008), Arif Nihat Asya’nın İhtişamı Size Dergisi Yay.-14, İstanbul Cansever, Edip (2008), Sonrası Kalır I, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Işınsu Emine (Ocak 1976), “Vefatından Bir Yıl Sonra” Töre, S. 56, s. 21. Kaplan, Mehmet (1980), Şiir Tahlilleri 2, Dergâh Yayınları, İstanbul. Karapınar, Mustafa (Ekim 1972), “Arif Nihat Asya İle Bir Konuşma”Töre , Sayı.17, sayfa.28 Kavukçuoğlu, Nuşin (Şubat 1975), “Arif Nihat İçin Ne Dediler- Tahir Kutsi Makal”, Eflatun, s.74, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 28 , Erzurum 145 Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Özel S. Tural, Sadık Kemâl (Ocak 1976) “Ölümünün Birinci Yılında Arif Nihat Asya'nın Düşündürdükleri”, Töre, S. 56, s. 13. Yıldız, Saadettin (1997), Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul. Yıldız, Saadettin (Kasım 2013), Eskişehir “Yûnus Diyarında Bir Mevlevî: Arif Nihat Asya”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (Özel Sayı), s. 31-44. Yıldız, Saadettin (2006), Arif Nihat Asya’nın Hayatı ve Şahsiyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul. Şairin yaşamıyla, eserleriyle ilgili bilgiler, hakkında ayrıntılı çalışmalar yapmış olan Saadettin Yıldız’dan özetlenerek alınmıştır.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Songül CANSIZ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @art and literature { hars445162, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 33}, doi = {}, title = {Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana}, key = {cite}, author = {CANSIZ, Songül} }
APA CANSIZ, S . (2018). Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana. Hars Akademi , 1 (2) , 1-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hars/issue/39949/445162
MLA CANSIZ, S . "Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana". Hars Akademi 1 (2018 ): 1-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hars/issue/39949/445162>
Chicago CANSIZ, S . "Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana". Hars Akademi 1 (2018 ): 1-33
RIS TY - JOUR T1 - Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana AU - Songül CANSIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 33 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana %A Songül CANSIZ %T Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana %D 2018 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD CANSIZ, Songül . "Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana". Hars Akademi 1 / 2 (December 2019): 1-33 .
AMA CANSIZ S . Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana. hars. 2018; 1(2): 1-33.
Vancouver CANSIZ S . Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Adana. Hars Akademi. 2018; 1(2): 33-1.