Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 184 - 200 2018-12-31

RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER

Kebire SALİ [1]


Özet

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Garip hareketi olarak bilinen akım, tanınan temsilcilerinden ziyade birçok kişinin de ilgi odağı haline gelir. Dönemin sosyal, siyasal özelliklerinin yanı sıra şiire getirilen bu yeni bakış duygu ve düşünceleri yalın bir dille ortaya koyar. Şiirlerde işlenen konu ve temada da yeniliğe gidilir. Şiire getirilen yeni bakışın pek tanınmayan isimlerinden biri de şair Rüştü Onur’dur. Şair dönemin sıkıntılarının yanında hastalıklı bir bedene sahiptir. Ruh hali onu yer yer umutsuzluğa sürüklese de yaşama olan bağlılığı devam eder. Hayata şiirle, sevgiyle tutunmaya çalışan şairin sesleri dizelerine yansır.  Bu çalışmada giriş bölümüyle şairin hayatı, şiiri ve sanatı anlatıldıktan sonra şiirlerinde belirgin olarak işlenen izlekler; çocuk ve Allah, yalnızlık, ötelerin çağrısı ve yolculuk, insan sevgisi, ölüm, aşk başlıkları adı altında değerlendirmelere yer verilecektir.

Rüştü Onur, biyografi, şiir, garip
  • Kaynakça Birsel, Salâh (1976), Şiirin İlkeleri, Koza Yayınları: İstanbul. Yalçın, I. (1972). Muzaffer Tayyip Ve Rüştü Onur. Soyut, Sayı 44. Birsel, Salâh (2013), Çelebi, A.H. (1998). Asaf Hâlet Çelebi Bütün Şiirleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Rüştü Onur, Sel Yayınları: İstanbul.Çolak, Veysel (2011), Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır, İkaros Yayınları: İstanbul.Kanık, Orhan Veli (2004). Bütün Şiirleri, YKY Yayınları: İstanbul.Kanık, Orhan Veli (2017). Garip, YKY Yayınları: İstanbul.Kılıç, Fatma, (2013), “Rüştü Onur’un Yalnızlığı”, Şehir, Y.9,nr.76 s. 14.Mumcu, Yasemin (2009). Türk Şiirinde Garip Hareketi. Turkish Studies Volume 4 /1-II Winter, s. 16. Sazyek, Hakan (2006), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Akçağ Yayınları: Ankara.Tanpınar, Ahmet Hamdi (2005), Edebiyat Üzerine Makaleler, (Yayına Haz.: Zeynep Kerman), (7. Baskı), Dergâh Yayınları: İstanbul.Tarancı, Cahit Sıtkı (2016), Otuz Beş Yaş, Can Yayınları: İstanbul. Tığ, İbrahim – Şahin, Zeynep (2013), Mektubun Avucumda, Kaynak Yayınları: İstanbul.Tığ, İbrahim, (2004), “Gitti”, Şehir, Y.1, nr.1, s1.Tığ, İbrahim, ( 2017), “Bir Şair Yaşamıştı Zonguldak’ta Adı Rüştü Onur’du”, Şehir, Y.14, nr. 111, s. 3.Tığ, İbrahim, (2013), “İsimsiz”, Şehir, Y.9 nr.76, s. 6.Tığ, İbrahim, (2011), Rüştü Onur, Yaşamı-Sanatı- Eserleri, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları: Ankara.Tuncer, Kadir (2013), Zonguldaklı Şair Rüştü Onur, İlkim Ozan Yayınları: Ankara.Yılmaz, Sibel (2017), “1940’ların Türk Şiirinde Küçük Adam ve Serüvenleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 2, s.3.https://www.youtube.com/watch?v=bgx0fe6qPQM[Erişim Tarihi: 01.11.2017]https://www.youtube.com/watch?v=MceacKEfv6s [Erişim Tarihi: 01.11.2017]
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kebire SALİ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @art and literature { hars467803, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {184 - 200}, doi = {}, title = {RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER}, key = {cite}, author = {SALİ, Kebire} }
APA SALİ, K . (2018). RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER. Hars Akademi , 1 (2) , 184-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hars/issue/39949/467803
MLA SALİ, K . "RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER". Hars Akademi 1 (2018 ): 184-200 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hars/issue/39949/467803>
Chicago SALİ, K . "RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER". Hars Akademi 1 (2018 ): 184-200
RIS TY - JOUR T1 - RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER AU - Kebire SALİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 200 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hars Akademi RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER %A Kebire SALİ %T RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER %D 2018 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD SALİ, Kebire . "RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER". Hars Akademi 1 / 2 (December 2019): 184-200 .
AMA SALİ K . RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER. hars. 2018; 1(2): 184-200.
Vancouver SALİ K . RÜŞTÜ ONUR’UN ŞİİRLERİNDE İZLEKLER. Hars Akademi. 2018; 1(2): 200-184.