Research Article
BibTex RIS Cite

KENTSEL SİT ALANLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROBLEMATİĞİ: ADANA TEPEBAĞ KAYALIBAĞ MEVKİİ

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 420 - 437, 28.12.2022

Abstract

Kentsel sit alanlarında yürütülmeye çalışılan kentsel dönüşüm projelerinde bütüncül olmayan, salt bina ölçeğinde hazırlanan çalışmaların bölgede problemlere sebep olması günümüzün yaygın problemlerindendir. Çalışma kapsamında yeni bir yöntem önerilerek bu problemlere çözüm getirmek, kentsel sit alanlarındaki Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne bir alt yapı oluşturmak hedeflenmiştir. Yöntem önerisinden önce kavram araştırması yapılacaktır. Kavram araştırması incelendikten sonra kentsel dönüşüm çalışmaları için genel bir şema oluşturularak yöntem kurgulanacaktır. Adana tarihi kent merkezini oluşturan Tepebağ-Kayalıbağ mahalleleri örneklem alanı üzerinde yöntem test edilecektir. Yöntem doğrultusunda; bölgenin kendine özgü dokusunu koruyarak önceki kullanıcısını tekrardan kazanması planlanmaktadır. Bu çerçevede bölgenin fiziki, sosyoekonomik ve idari yapısında tahminler yapılacaktır. Tahminlerin birleştirilmesi ile Adana tarihi kent merkezini oluşturan Tepebağ-Kayalıbağ mahallelerinde başarılı bir Kentsel Dönüşüm Projesi elde edilmiş olacaktır.

References

 • Adana Seyhan Belediyesi, Kudeb, 2017.
 • Akkar Z. M. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Odtü Planlama Dergisi, (http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/2aee86157b4a40b_ek.pdf, [Erişim Tarihi:14.02.2019]).
 • Buckingham-Hatfield, S.; Evans, B. (1996). Achieving Sustainability Through Environmental Planning, in Environmental Planning and Sustainability, (Eds., Buckingham-Hatfield, S.; Evans, B.; John Wiley and Sons,), England, s. 1-15.
 • Büyüköztürk, E. (2020). Kentsel Sit Alanlarında Sürdürülebilir Koruma-Geliştirme İçin Bir Model Önerisi: Adana Tepebağ-Kayalıbağ Mevkii, Konya: Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Castells, M. (2000). Urban Sustainability in the Information Age, Debates, pp. 118-122.
 • Dayıoğlu, O. (2006). Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projeleri: Süreç ve Aktörlerin Tanımlanması, Zeytinburnu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erşen, A. E. (2015). Tarihi Kentlerin Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Getirdiği Sınırlamalar ve Uygulama Sorunlarının Kırklareli Örneğinde İrdelenmesi, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne.
 • Öner, S. (2007). Kentsel Yenileme Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İstanbul Küçükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinde İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Z. K.U. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özüdoğru, İ. (2010). Türkiye’de Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Reel, N. B. (2006). Adana Tepebağ Höyüğü ve Çevresinin Tarihsel Süreç İçindeki Gelişiminin İncelenmesi ve Bölgesinin Günümüze Tekrar Kazandırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Roberts, P. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration: A Handlebook. London: Sage Publications.
 • Sarpkaya, A. (2011). Bir Kentsel Dönüşüm İronisi: Osmaniye’de Yapılan Yeni Toplu Konut Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tiryaki, V. (2014). Kentsel Sit Alanlarında Koruma Çalışmalarının Finansal, Yasal ve Yönetsel Boyutları ile Değerlendirilmesi: Ankara İli Altındağ İlçesi Hacettepe ve Sakarya Mahalleleri Örneği. Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldız, S.; Kıvrak, S.; Gültekin, B. (2015). “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm”, 2. International Sustainable Building Symposium, Ankara.
Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 420 - 437, 28.12.2022

Abstract

References

 • Adana Seyhan Belediyesi, Kudeb, 2017.
 • Akkar Z. M. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Odtü Planlama Dergisi, (http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/2aee86157b4a40b_ek.pdf, [Erişim Tarihi:14.02.2019]).
 • Buckingham-Hatfield, S.; Evans, B. (1996). Achieving Sustainability Through Environmental Planning, in Environmental Planning and Sustainability, (Eds., Buckingham-Hatfield, S.; Evans, B.; John Wiley and Sons,), England, s. 1-15.
 • Büyüköztürk, E. (2020). Kentsel Sit Alanlarında Sürdürülebilir Koruma-Geliştirme İçin Bir Model Önerisi: Adana Tepebağ-Kayalıbağ Mevkii, Konya: Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Castells, M. (2000). Urban Sustainability in the Information Age, Debates, pp. 118-122.
 • Dayıoğlu, O. (2006). Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projeleri: Süreç ve Aktörlerin Tanımlanması, Zeytinburnu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erşen, A. E. (2015). Tarihi Kentlerin Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Getirdiği Sınırlamalar ve Uygulama Sorunlarının Kırklareli Örneğinde İrdelenmesi, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne.
 • Öner, S. (2007). Kentsel Yenileme Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İstanbul Küçükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinde İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Z. K.U. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özüdoğru, İ. (2010). Türkiye’de Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Reel, N. B. (2006). Adana Tepebağ Höyüğü ve Çevresinin Tarihsel Süreç İçindeki Gelişiminin İncelenmesi ve Bölgesinin Günümüze Tekrar Kazandırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Roberts, P. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration: A Handlebook. London: Sage Publications.
 • Sarpkaya, A. (2011). Bir Kentsel Dönüşüm İronisi: Osmaniye’de Yapılan Yeni Toplu Konut Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tiryaki, V. (2014). Kentsel Sit Alanlarında Koruma Çalışmalarının Finansal, Yasal ve Yönetsel Boyutları ile Değerlendirilmesi: Ankara İli Altındağ İlçesi Hacettepe ve Sakarya Mahalleleri Örneği. Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldız, S.; Kıvrak, S.; Gültekin, B. (2015). “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm”, 2. International Sustainable Building Symposium, Ankara.

URBAN TRANSFORMATION PROBLEMATICS IN URBAN SITE: ADANA TEPEBAĞ KAYALIBAĞ LOCATION

Year 2022, Volume: 5 Issue: 2, 420 - 437, 28.12.2022

Abstract

In the urban transformation projects that are tried to be carried out in the Urban Protected Areas; It is one of the common problems of today that non-holistic, only building-scale studies cause problems in the region. Within the scope of the study, it is aimed to solve these problems by proposing a new method and to create an infrastructure for the Urban Transformation Projects in the urban protected areas. A concept research will be conducted before the method proposal. After examining the concept research, a general scheme for urban transformation studies will be created and the method will be constructed. The method will be tested on the sample area of Tepebağ-Kayalıbağ neighborhoods, which constitute the historical city center of Adana. In line with the method; It is planned to regain the previous user by preserving the unique texture of the region. In this framework, estimations will be made on the physical, socio-economic and administrative structure of the region. By combining the estimates, a successful Urban Transformation Project will be obtained in the Tepebağ-Kayalıbağ neighborhoods that form the historical city center of Adana.

References

 • Adana Seyhan Belediyesi, Kudeb, 2017.
 • Akkar Z. M. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Odtü Planlama Dergisi, (http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/2aee86157b4a40b_ek.pdf, [Erişim Tarihi:14.02.2019]).
 • Buckingham-Hatfield, S.; Evans, B. (1996). Achieving Sustainability Through Environmental Planning, in Environmental Planning and Sustainability, (Eds., Buckingham-Hatfield, S.; Evans, B.; John Wiley and Sons,), England, s. 1-15.
 • Büyüköztürk, E. (2020). Kentsel Sit Alanlarında Sürdürülebilir Koruma-Geliştirme İçin Bir Model Önerisi: Adana Tepebağ-Kayalıbağ Mevkii, Konya: Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Castells, M. (2000). Urban Sustainability in the Information Age, Debates, pp. 118-122.
 • Dayıoğlu, O. (2006). Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projeleri: Süreç ve Aktörlerin Tanımlanması, Zeytinburnu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Erşen, A. E. (2015). Tarihi Kentlerin Korunmasında, Koruma Amaçlı İmar Planlarının Getirdiği Sınırlamalar ve Uygulama Sorunlarının Kırklareli Örneğinde İrdelenmesi, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne.
 • Öner, S. (2007). Kentsel Yenileme Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İstanbul Küçükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinde İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Z. K.U. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özüdoğru, İ. (2010). Türkiye’de Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Reel, N. B. (2006). Adana Tepebağ Höyüğü ve Çevresinin Tarihsel Süreç İçindeki Gelişiminin İncelenmesi ve Bölgesinin Günümüze Tekrar Kazandırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Roberts, P. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration: A Handlebook. London: Sage Publications.
 • Sarpkaya, A. (2011). Bir Kentsel Dönüşüm İronisi: Osmaniye’de Yapılan Yeni Toplu Konut Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tiryaki, V. (2014). Kentsel Sit Alanlarında Koruma Çalışmalarının Finansal, Yasal ve Yönetsel Boyutları ile Değerlendirilmesi: Ankara İli Altındağ İlçesi Hacettepe ve Sakarya Mahalleleri Örneği. Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldız, S.; Kıvrak, S.; Gültekin, B. (2015). “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm”, 2. International Sustainable Building Symposium, Ankara.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Elife Büyüköztürk 0000-0001-8616-3641

Murat Oral 0000-0002-1246-3278

Publication Date December 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Büyüköztürk, E., & Oral, M. (2022). KENTSEL SİT ALANLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROBLEMATİĞİ: ADANA TEPEBAĞ KAYALIBAĞ MEVKİİ. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, 5(2), 420-437.