Last Issue

Volume: 13 - Issue: 2

Year: 2021

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD),  Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Sadece Türkçe makaleler  yayın için kabul edilmektedir.


Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi'nin amacı  Hukuk ve İktisat Yaklaşımı (Law and Economics Approach) alanındaki çalışmaların ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmektir. Hukuk ve İktisat Yaklaşımı genel olarak iktisat bilimindeki temel araçları, varsayımları ve metodolojiyi  kullanarak formel ve informel kuralları ve kurumları inceleyen bir inter-disipliner (multi-disipliner) araştırma alanıdır.


Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) içerisinde Ekonomik Kamu Hukuku, Regülasyon İktisadı, Mülkiyet Hakları İktisadı, Kurumsal İktisat, Kamu Tercihi, Anayasal İktisat, Sosyal Sermaye, Vergi Hukuku, Suç Ekonomisi, Yolsuzluğun Politik İktisadı, Çevre Ekonomisi ve Çevre Hukuku, vb. alanlarında yazılmış makalelere yer verilir.

Lütfen makalenizi MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız.  Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve hakemlik sürecine dahil edilmeden iade edilecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplandırılması ve kesinlikle sayfa ebatları dışına taşmaması gerekir.

 ÇOK ÖNEMLİ NOT. İlave yazışmalarla zaman kaybına sebebiyet vermemek için aşağıdaki yazım kurallarına ve örnek şablona uymanızı SAYGI İLE RİCA EDİYORUZ. 

-Metin punto büyüklüğü 12 dur.

-Sayfa ebatı A4 değildir. Özel boyut seçilmeli ve boyut 17X24 olarak işaretlenmelidir.

-Tablo ve şekillerin ve tüm formüllerin aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gruplandırılması gerekmektedir.

 

Sayfa Yapısı ve Yazı Biçimi

Yazı Tipi ve Boyutu

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: 12 (metin);

                     10 (tablo ve şekiller

Sayfa Yapısı

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm

Sol: 1,5 cm; Sağ: 1,5 cm

Cilt Payı:0; Cilt payı yeri: sol

Kağıt Boyutu

Özel Boyut

Genişlik: 17 cm

Yükseklik: 24 cm

Paragraf Yapısı

Hizalama: Soldan

Girinti: Yok

Aralık: Tek; Önce: 6 nk; Sonra: 6 nk

 

 

Başlık sayfası

TÜRKÇE BAŞLIK (TAMAMI BÜYÜK HARFLE YAZILACAK)

Birinci Yazarın Adı ( İsim ve Soyad ilk harfler dışında tamamı küçük harf)

Bağlı Olduğu Kurum

Unvan (Prof/Doç/Yrd.Doç./Dr./Doktora Öğrencisi) 

Posta Adresi

E-posta:: <e-posta adresiniz>

ORCID NO: (Mutlaka yazınız)

İkinci Yazarın Adı

Bağlı Olduğu Kurum

Posta Adresi

E-posta:: <e-posta adresiniz>

ORCID NO: (Mutlaka yazınız)

Yazının kısa ve açıklayıcı başlığını, yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), açık adreslerini, telefon ve faks numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir. Yazarların bir açık araştırmacı ve katılımcı kimliği (ORCID) sağlaması ve belirtmesi önerilmektedir. ORCID'e sahip olmak için, yazarlar ORCID web sitesine kaydolmalıdır: http://orcid.org. Kayıt dünyadaki her araştırmacı için ücretsizdir.

Özet ve Anahtar Sözcükler

Türkçe Özet    Özet italik olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3

Alan Tanımı:  (Mutlaka yazınız)


İNGİLİZCE BAŞLIK (TAMAMI BÜYÜK HARFLE YAZILACAK)

İngilizce Özet     Özenle yazılmış İngilizce özet MUTLAKA eklenmelidir Makalenin İngilizce başlığının eklenmiş olmasına DİKKAT edilmelidir..

Keywords: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3

JEL Code:  

JEL kodunu şu sayfadan bakarak yazabilirsiniz. Mutlaka yazılmalıdır.

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php


Metin

Makaleleri giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçları içerecek şekilde beş ana başlık altında düzenlenmelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır.


Atıflar

Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. Metinde yer alan kaynaklara parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

  • North, Gordon ile anılarını şu şekilde aktarmıştır (North, 2009: 164).
  • Avusturya İktisat Okulu'nun  diğer önemli ilkeleridir (Yay, 2004; Yılmaz, 2004).

Kaynaklar

Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:


Kaynaklar listesi makalenin sonunda "Kaynakça" başlığı altında sıralanmalı ve sadece metinde atıf yapılan ve yayımlanmış veya yayımlanmak için kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Kaynakça listesi her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.
Tüm kaynaklar ayrı ayrı değil tek bir liste olarak sunulmalıdır. Aşağıda bazı örnekler verilmektedir:

<Kitap için kaynakça>

Andrews, Dorine & Susan K. Stalick, Business Reengineering: The Survival Guide.Englewood Cliffs, NJ: Yourdon Press, 1994.

Hammer, Michael  ve James Champy, Değişim Mühendisliği: İş İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto.  İstanbul: Sabah Kitapları, 1993.

 

<Makale için kaynakça>

Danies, Howard & Paul Ellis. “Porter’s Competitive Advantage of Nations: Time for The Final Judgement?”, Journal of Management Studies. 37:8, December 2000, 1189-1213.

 

<Kitap içindeki bir makale için kaynakça>

Burton,  Daniel F. “Competitiveness: Here to Stay”,  in: Brad Roberts,  (Ed), New Forces in the World Economy. Cambridge: The MIT Press, 1996 , ss.95-105.

Dileyici, Dilek.  “Vergileme, Algılama ve Mali Aldanma”, içinde: Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, (Editörler: Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici,), Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara, 2006.  ss.173-188.

 

<İnternet kaynakları için kaynakça>

World Bank (2005). Private Participation in Infrastructure Project Database, http://ppi.worldbank.org/reports/customQueryAggregate.asp, [İndirme Tarihi: 7.12.2002]

 

Tablolar, Resimler, Şekiller ve Grafikler


ÖNEMLİ NOT:

< Tablolar işlevsel olmalıdır. Tablolarda kesme, kopyalama, yapıştırma gibi fonksiyonların yanı sıra şeklin büyüklüğünün ya da küçüklüğünün ayarlanabilmesi de mümkün olmalıdır. >


ÖNEMLİ NOT:

<Tüm şekiller dikkatlice çizilmelidir. Şekillerde kesme, kopyalama, yapıştırma gibi fonksiyonların yanı sıra şeklin büyüklüğünün ya da küçüklüğünün ayarlanabilmesi de mümkün olmalıdır. >


Yayın Etiği

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)', 2009 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde sosyal bilimleri alanının önemli bir dergisi olarak görevini sürdürmektedir.Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu üyeleri, sosyal bilimlerin bilim dalları gözetilerek görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenebilir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan alanında uzman kişilere (En az doktor ünvanı) alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.


Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)' Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD), yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu, dergide yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.

Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.

Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.

Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.

Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.

Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.

Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.

Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.

Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.

Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.

Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.

Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.

Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.

Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.

Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.

Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.

Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.

Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.

Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.

Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları


Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'ne göndermemelidir.

Yazar(lar), Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'ne özgün makale göndermelidir.

Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.

Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.

Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.

Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.

Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.

Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.

Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.

Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda dergiye bildirilmesi gerekir.

ARAŞTIRMA ETİĞİ

Aşağıdaki araştırma etiği hakkındaki mesleki ahlak kuralları, araştırmanın amaçlarına katkıda bulunur, iş birliği için gerekli değerleri destekler, araştırmacıların kamuya olan sorumluluğunu garantiye alır, kamu desteği ile güvenilirlik sağlar ve çeşitli ahlaki ve sosyal değerleri güçlendirir:
1. İlk kural açıklıktır. Diğer bir deyimle araştırmacı kullandığı verileri, malzemeleri, teçhizatları, kaynakları ve bulguları toplumla paylaşmak zorundadır. Eleştirilere ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
2. Dürüstlük ve gerçeklik: Araştırmacı bulgularını uydurmamalı, başka bir yerden çalmamalı ya da yanlış yorumlamamalıdır. Sonuçları, metotları, prosedürleri doğru raporlamalı ve meslektaşlarını, sponsorları ve kamuyu yanıltmamalıdır. Araştırmayı kötüye kullanıyorsa, bu da bilim etiğine aykırı bir davranıştır
3. Araştırmacının ilgilendiği objeye veya konuya bir zarar vermemesi gerekir. Buna bağlı olarak araştırmacı insanların mahremiyetine ve sırlarına saygılı olmalı ve araştırmasında izin verilmediği sürece şahıs isimlerini kullanmamalıdır. Ayrıca araştırmacı kendi kimliğini de saklamamalıdır.
4. Fikri mülkiyet: Patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyetlere saygılı olunması gerekir. İzinsiz veri, yöntem ve sonuçlar kullanılmamalı ve katkıda bulunanlar mutlaka referans gösterilmelidir.
5. Gizlilik: Gizli iletişimler, personel kayıtları, ticari ve askeri sırlar, hasta kayıtları korunmalıdır.
6. Objektif olmak: Taraflı deney tasarımı, veri analizi ve yorumdan kaçınılmalıdır.
7. Bütünlük ve tutarlılık sağlanmalıdır.
8. Dikkatsizlik yüzünden yapılan hata ve atlamalar, çalışmanın baştan sona ciddi olarak incelenmesiyle engellenmelidir.
9. Sosyal sorumluluk: Sosyal hasarlara yol açabilecek araştırmalardan kaçınılmalıdır.
10. Ayrımcılık: Bilimsel yetki ve bütünlük ile ilişkisi olmayan cinsiyet, ırk, köken ve diğer faktörleri kullanarak ayrımcılık yapılmaması gerekir.
11. İlgili kanunların bilinip, bunlara uyulması lazımdır.
12. Hayvanlara özen gösterme: Araştırma sırasında kullanılan hayvanlara gereken ilgi ve saygı gösterilmeli. İyi tasarlanmamış ve gereksiz hayvan deneyleri yapılmamalıdır.
13. İnsanları koruma: İnsani konularda yürütülen araştırmalarda risk ve zarar minimize edilmeli, insan onuru, mahremiyeti ve otonomisi korunmalı. Çocuk, gelişimle veya kavramayla ilgili engelli, huzur evinde yaşayan, evsiz veya kanuni bir statüsü olmayan savunmasız kişileri içeren araştırmalarda özel önlemler alınmalıdır. Araştırmanın yükü de faydaları da adil bir şekilde dağıtılmalıdır.
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler, yönetmeliklerle çerçevesi çizilmiş olan insan ve hayvanlarda yapılacak araştırmaların planlanması ve uygulanması, araştırma etiğinin en önemli başlıklarıdır. Araştırma etiği daha çok tıbbi araştırmalar için kullanılmakta olan bir kavramdır ancak kuşkusuz, sosyal bilimlerde yürütülen araştırmalar da daha farklı bir boyutta araştırma etiğinin ilgi alanına girmektedir.

Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili AÇIKLAMA ve BİLGİLENDİRME Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmiştir.


Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:


1) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar


2) İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,


3) İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,


4) Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,


5) Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,Ayrıca;
Ø Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,


Ø Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,


Ø Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.


Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.


AYRICA:

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.


Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Dergimize yapılan başvuru, değerlendirme, açık erişim ve diğer herhangi bir işleme ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.