Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019)

Year 2021, Volume 13, Issue 2, 186 - 209, 31.12.2021
https://doi.org/10.53881/hiad.996350

Abstract

İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı sürekli mekân değişikliği yapmıştır. Göç etmek fiiline karşılık gelen bu hareketliliğin nedenleri her dönem değişmektedir. Örneğin bundan beş yüzyıl önceki insanların göç nedeni bugünkü göç nedenlerinden çok farklıdır. Değişen yaşam koşulları ve küreselleşme ile göç hareketleri daha hızlı ve daha geniş kapsamlı olmaktadır. Bugün insanların yaşadığı mekânlardan göç etme sebeplerinden en önemlisi düzgün hayat şartları, geniş sosyal olanaklar ve özgürlüktür. İşte bu sebepler, son yıllarda iktisatçılar tarafında çekici bir konu haline gelen “mutluluk” kavramına denk gelmektedir. Artık ülkeler refah seviyelerini sadece iktisadi dayanaklara değil aynı zamanda ülke insanlarını mutlu kılan etkenlere göre de ayarlamaktadır. Sosyal politikaları genişletmek ve daha yararlı hale getirmek için mutluluk endeksi verilerinden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada hem sürekli ve artan bir şekilde göç alan ve aynı zamanda mutluluk seviyeleri her zaman üst düzeyde olan G7 ülkeleri araştırılmıştır. “İnsanlar göç kararı alırken gideceği ülkenin mutluluk endeksi verilerinden ne derece etkilenmektedir?” sorusunun yanıtı araştırılmıştır. Yapılan ampirik analizlere göre insanlar, bir yerden bir yere göç ederken (savaş, doğal afet, terör gibi zorunlu etkenler hariç) gideceği ülkenin hayat şartlarına, iş olanaklarına, eğitim, sağlık gibi sosyal haklarına, özgür yaşam biçimine ve ülke yönetiminin yerli olmayan halka sunduğu olanaklara göre karar vermektedir.

References

 • Abrigo, M. R., & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs. Sage Journals, 16(3): 778-804.
 • Andrews, D., & Lu, B. (2001). Consistent Model and Moment Selection Procudures for GMM Estimation with Application to Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 101(1): 123-164.
 • Aristoteles. (2015). Eudemos’a Etik (Çev: Saffet Babür). Ankara: Bilge Su Yayıncılık.
 • Bartram, D. (2011). Economic Migration and Happiness: Comparing Immigrants’ and Natives’ Happiness Gains From Income. Social İndicators Research, 103 (1), 57-56.
 • Batagı, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. 3. Edition, John Wiley and Sons Ltd.
 • Blackburne, E. F., & Mark W. Frank, 2. v.-2. (2007). Estimation of nonstationary heterogeneous panels. Stata Journal, 7(2):197-208.
 • Chow, H. P. (2005). Life Satisfaction among University Students in a Canadian Prairie City: A Multivariate Analysis. Social Indicators Research, 70: 139-150.
 • Çirkin, Z., & Göksel, T. (2016). Mutluluk ve Gelir. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (2): 375-400.
 • Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. J Econ Psychol , 29 (1): 94-122.
 • Easterlin, R. A. (2001). Income and happiness: towards a unified theory. Economic Journal, 111: 465-485.
 • Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum, 5(9):9-21.
 • Frey, B. S. (2011). Tullock challenges: happiness, revolutions and democracy. Public Choice, 148(3/4): 269-281.
 • Giray, S., Yorulmaz, ö., & Özlem Ergüt, V. I. (2016). Ülkelerin Gini Katsayısı, Göç, Suç ve Mutluluk Değişkenleri Açısından Bulanık ve Dayanıklı Kümeleme Metodu ile Sınıflandırılması. Journal of Awareness (JoA), 1(2).
 • Hadri, K. (2002). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. The Econometrics Jorunal,, 3(2): 148-161.
 • Helena, M., Pino, G., & Tena, J. D. (2018). Voting with your feet: migration flows and happiness. SERIEs, 9: 163-187.
 • Helliwell, J. F., R. L., Sach, J., & Neve., J.-E. D. (2020). 2020 World Happiness Report . New York: Sustainable Development Solutions Network.
 • Kahneman, D., & 20:3–24, A. B. (2006). Developments in the measurement of subjective well-being. Journal of Economic Perspectives, 20(1): 3-24.
 • Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymtotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics,, 108(1):1-24.
 • Mentzakis, E., & Moro, M. (2009). The poor, the rich and the happy: exploring the link between income and subjective wellbeing. Journal of Socio-Economics, 38 (1): 147-158.
 • Pedersen, P. J., & Schmidt, T. D. (2011). Happiness in europe: cross country differences in the determinants of satisfaction with main activity. The Journal of Socio-Economics, 40 (5): 480-489.
 • Polgreen, L. A., & Simpson, N. B. (2011). Happiness and International Migration. Journal of Happiness Studies, 12 (5): 819-840.
 • Report, W. H. (2017). https://worldhappiness.report/ed/2017/ adresinden alındı
 • Report, W. M. (2020). https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf adresinden alındı
 • Rodríguez, L. C. (2001). Bienestar e Ingreso: Un Estudio sobre el Concepto de Felicidad. Puebla, Mexico: Universidad de las Ame´ricas.
 • Rojas, M. (2007). Heterogeneity in the relationship between income and happiness: A conceptual-referent-theory explanation. Journal of Economic Psychology, 28 (1): 1-14.
 • Scitovksy, T. (1976). The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction. London: Oxford Press.
 • Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Economic Growth and Subjective Weil-Being: Reassessing the Easterlin Paradox. Cambridge: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH-No. 14282.
 • Şeker, M. (2010). Mutluluk Ekonomisi. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0 (39): 115-140.
 • Tiebout, C. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal Political Economy, 64 (5): 416-424.
 • Veenhoven, R., & Dumlubağ, D. (2015). İktisat ve Mutluluk: Bugün Daha Mutlu muyuz? E. Ruben, Ö. Gökdemir, D. Dumludağ, & L. Neyse içinde, İktisadi Davranışsal Yaklaşımlar (s. 223-251). İmge Yayınevi.
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri. Turkish Studies, 9 (2): 1685-1704.

MIGRATION FLOW AND HAPPINESS INDEX: MIGRATION ANALYSIS ON G7 COUNTRIES (2006-2019)

Year 2021, Volume 13, Issue 2, 186 - 209, 31.12.2021
https://doi.org/10.53881/hiad.996350

Abstract

Throughout history, human beings have constantly changed places for various reasons. The reasons for this movement, which corresponds to the act of immigration, change every period. For example, the migration cause of people five centuries ago was very different from today's migration reasons. Changing living conditions and globalization and migration movements are faster and wider. Today, the most important reason for migrating from the places people live is the proper conditions of life, extensive social opportunities and freedom. That is why these terms are equivalent to the concept of "happiness", which has become an attractive topic on the part of economists in recent years. The countries adjust their welfare levels not only on economic bases but also on the factors that make the country happy. Happiness index data is used to expand social policy and make it more useful. In this study, the G7 countries, both continuously and increasingly migrating and at the same time happiness levels, have been searched. We searched for the answer of the question: "How much are people affected by the happiness index given the country they will go to in case of immigration?". Empirical results show that while people migrate from one place to another (except for compulsive factors such as war, natural disaster and terrorism), the decision to go to the living conditions of the country, job opportunities, social rights such as education and health, free life style, serve.

References

 • Abrigo, M. R., & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs. Sage Journals, 16(3): 778-804.
 • Andrews, D., & Lu, B. (2001). Consistent Model and Moment Selection Procudures for GMM Estimation with Application to Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 101(1): 123-164.
 • Aristoteles. (2015). Eudemos’a Etik (Çev: Saffet Babür). Ankara: Bilge Su Yayıncılık.
 • Bartram, D. (2011). Economic Migration and Happiness: Comparing Immigrants’ and Natives’ Happiness Gains From Income. Social İndicators Research, 103 (1), 57-56.
 • Batagı, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. 3. Edition, John Wiley and Sons Ltd.
 • Blackburne, E. F., & Mark W. Frank, 2. v.-2. (2007). Estimation of nonstationary heterogeneous panels. Stata Journal, 7(2):197-208.
 • Chow, H. P. (2005). Life Satisfaction among University Students in a Canadian Prairie City: A Multivariate Analysis. Social Indicators Research, 70: 139-150.
 • Çirkin, Z., & Göksel, T. (2016). Mutluluk ve Gelir. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71 (2): 375-400.
 • Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. J Econ Psychol , 29 (1): 94-122.
 • Easterlin, R. A. (2001). Income and happiness: towards a unified theory. Economic Journal, 111: 465-485.
 • Ekici, S., & Tuncel, G. (2015). Göç ve İnsan. Birey ve Toplum, 5(9):9-21.
 • Frey, B. S. (2011). Tullock challenges: happiness, revolutions and democracy. Public Choice, 148(3/4): 269-281.
 • Giray, S., Yorulmaz, ö., & Özlem Ergüt, V. I. (2016). Ülkelerin Gini Katsayısı, Göç, Suç ve Mutluluk Değişkenleri Açısından Bulanık ve Dayanıklı Kümeleme Metodu ile Sınıflandırılması. Journal of Awareness (JoA), 1(2).
 • Hadri, K. (2002). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. The Econometrics Jorunal,, 3(2): 148-161.
 • Helena, M., Pino, G., & Tena, J. D. (2018). Voting with your feet: migration flows and happiness. SERIEs, 9: 163-187.
 • Helliwell, J. F., R. L., Sach, J., & Neve., J.-E. D. (2020). 2020 World Happiness Report . New York: Sustainable Development Solutions Network.
 • Kahneman, D., & 20:3–24, A. B. (2006). Developments in the measurement of subjective well-being. Journal of Economic Perspectives, 20(1): 3-24.
 • Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymtotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics,, 108(1):1-24.
 • Mentzakis, E., & Moro, M. (2009). The poor, the rich and the happy: exploring the link between income and subjective wellbeing. Journal of Socio-Economics, 38 (1): 147-158.
 • Pedersen, P. J., & Schmidt, T. D. (2011). Happiness in europe: cross country differences in the determinants of satisfaction with main activity. The Journal of Socio-Economics, 40 (5): 480-489.
 • Polgreen, L. A., & Simpson, N. B. (2011). Happiness and International Migration. Journal of Happiness Studies, 12 (5): 819-840.
 • Report, W. H. (2017). https://worldhappiness.report/ed/2017/ adresinden alındı
 • Report, W. M. (2020). https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf adresinden alındı
 • Rodríguez, L. C. (2001). Bienestar e Ingreso: Un Estudio sobre el Concepto de Felicidad. Puebla, Mexico: Universidad de las Ame´ricas.
 • Rojas, M. (2007). Heterogeneity in the relationship between income and happiness: A conceptual-referent-theory explanation. Journal of Economic Psychology, 28 (1): 1-14.
 • Scitovksy, T. (1976). The Joyless Economy: An Inquiry into Human Satisfaction and Consumer Dissatisfaction. London: Oxford Press.
 • Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Economic Growth and Subjective Weil-Being: Reassessing the Easterlin Paradox. Cambridge: NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH-No. 14282.
 • Şeker, M. (2010). Mutluluk Ekonomisi. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0 (39): 115-140.
 • Tiebout, C. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal Political Economy, 64 (5): 416-424.
 • Veenhoven, R., & Dumlubağ, D. (2015). İktisat ve Mutluluk: Bugün Daha Mutlu muyuz? E. Ruben, Ö. Gökdemir, D. Dumludağ, & L. Neyse içinde, İktisadi Davranışsal Yaklaşımlar (s. 223-251). İmge Yayınevi.
 • Yılmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri. Turkish Studies, 9 (2): 1685-1704.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Bilge ÇİPE (Primary Author)
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7598-0291
Türkiye


Dilek USANMAZ
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0871-3841
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { hiad996350, journal = {Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-0817}, eissn = {2146-0817}, address = {}, publisher = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği}, year = {2021}, volume = {13}, pages = {186 - 209}, doi = {10.53881/hiad.996350}, title = {GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019)}, key = {cite}, author = {Çipe, Bilge and Usanmaz, Dilek} }
APA Çipe, B. & Usanmaz, D. (2021). GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019) . Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi , 13 (2) , 186-209 . DOI: 10.53881/hiad.996350
MLA Çipe, B. , Usanmaz, D. "GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019)" . Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 13 (2021 ): 186-209 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hiad/issue/65402/996350>
Chicago Çipe, B. , Usanmaz, D. "GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019)". Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 13 (2021 ): 186-209
RIS TY - JOUR T1 - GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019) AU - Bilge Çipe , Dilek Usanmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53881/hiad.996350 DO - 10.53881/hiad.996350 T2 - Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 209 VL - 13 IS - 2 SN - 2146-0817-2146-0817 M3 - doi: 10.53881/hiad.996350 UR - https://doi.org/10.53881/hiad.996350 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019) %A Bilge Çipe , Dilek Usanmaz %T GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019) %D 2021 %J Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi %P 2146-0817-2146-0817 %V 13 %N 2 %R doi: 10.53881/hiad.996350 %U 10.53881/hiad.996350
ISNAD Çipe, Bilge , Usanmaz, Dilek . "GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019)". Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 13 / 2 (December 2021): 186-209 . https://doi.org/10.53881/hiad.996350
AMA Çipe B. , Usanmaz D. GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019). Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(2): 186-209.
Vancouver Çipe B. , Usanmaz D. GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019). Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(2): 186-209.
IEEE B. Çipe and D. Usanmaz , "GÖÇ AKIŞI VE MUTLULUK ENDEKSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE GÖÇ ANALİZİ (2006-2019)", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol. 13, no. 2, pp. 186-209, Dec. 2021, doi:10.53881/hiad.996350