Year 2019, Volume , Issue 10, Pages 201 - 210 2019-04-30

CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ

Ali YÖRÜR [1]


Klasik Türk edebiyatında tabiat ve çevre oldukça önemli bir yer tutar. Bahar ise en çok rağbet gören mevsimdir. Baharı konu edinen manzumelere bahâriyye adı verilmektedir. Baharın gelişi, güzelliği ve insanları etkilemesi şairler tarafından zengin hayaller ve benzetmelerle tasvir edilmiştir. Bahâriyye türünde şiir yazan şairlerden biri de 18. yüzyıl şairlerinden olan Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendi’dir. Çalışmamıza konu olan eser, Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendi’nin kaside nazım biçimi ile yazdığı Bahâriyye’sidir. Bahâriyye, 53 beyitten oluşmaktadır ve şairin Divançe’sinin içerisinde bulunmaktadır. Divançe’nin bilinen tek nüshası vardır ve söz konusu nüsha, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz FB 509 numarada kayıtlıdır.

Bu makalede bahâriyye türü ve Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendi hakkında bilgi verildikten sonra onun Râmî Mehmed Paşa’ya sunduğu Bahâriyye’sinin transkripsiyonlu metni verilip incelemesi yapılmıştır. 

Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendi, Bahâriyye, Klasik Türk Edebiyatı
  • Akkuş, Metin. (2006), Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, Edebî Türler ve Tarzlar, Fenomen Yayınları, Ankara.
  • Aydemir, Yaşar. (2001), “Bahâriye”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yayınları, Ankara.
  • Canım, Rıdvan. (2010), Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara.
  • Çapan, Pervin (hzl.). (2005), Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks, AKM Yayınları, Ankara.
  • Erdem, Sadık (hzl.). (1994), Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük), AKM Yayınları, Ankara.
  • Erdem, Sadık (2004). “Fâ’iz”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yayınları 12-13.
  • Fâiz Halîl b. Câbî-zâde Mustafâ. Dîvân, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. No. 06 Mil Yz FB 509.
  • İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara, AKM Yayınları.
  • Kesik, Beyhan. (2014). “Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendi”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS).http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=2780 (Erişim Tarihi: 28.02.2019).Pakalın, M. Zeki. (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARAŞTIRMA MAKALESİ
Authors

Orcid: 0000-0003-1434-2995
Author: Ali YÖRÜR (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { hikmet538643, journal = {Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {201 - 210}, doi = {10.28981/hikmet.538643}, title = {CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ}, key = {cite}, author = {Yörür, Ali} }
APA Yörür, A . (2019). CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ . Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi , (10) , 201-210 . DOI: 10.28981/hikmet.538643
MLA Yörür, A . "CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ" . Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi (2019 ): 201-210 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hikmet/issue/44876/538643>
Chicago Yörür, A . "CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ". Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi (2019 ): 201-210
RIS TY - JOUR T1 - CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ AU - Ali Yörür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28981/hikmet.538643 DO - 10.28981/hikmet.538643 T2 - Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 210 VL - IS - 10 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.538643 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.538643 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ %A Ali Yörür %T CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ %D 2019 %J Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 10 %R doi: 10.28981/hikmet.538643 %U 10.28981/hikmet.538643
ISNAD Yörür, Ali . "CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ". Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi / 10 (April 2019): 201-210 . https://doi.org/10.28981/hikmet.538643
AMA Yörür A . CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi. 2019; (10): 201-210.
Vancouver Yörür A . CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ. Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi. 2019; (10): 201-210.