Year 2019, Volume , Issue 11, Pages 99 - 123 2019-10-31

POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ

Ekrem GÜZEL [1]


Bu makalenin amacı postmodernistlerin ironiyle ne tür bir ilişki içinde olduklarını tartışmak ve izah etmeye çalışmaktır. Bu bağlamda, postmodern anlatılarda, ironin iktidar karşıtı bir araç olarak kullanıldığı ortaya konulmaya çalışmıştır. Bu iktidar karşıtlığının hem genel anlamda iktidarı hem de yazarın iktidarını içerdiğinin altı çizilmiştir. İronin postmodern bireyler için bir kaçış alanı olduğuna göndermede bulunulmuştur. Özellikle postmodernistlerin ironi ve oyundan ne kadar istifade ettiklerine vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda da Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar ve Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı isimli metinlerinden örnekler verilmiştir. Böylece teorik bilgiler, örneklerle ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Postmodernizm, postmodern özne, ironi, roman, anlatı
  • Atay, Oğuz (2008). Tutunamayanlar, İstanbul, İletişim Yayınları.Balkin, Jack M. (1995) Deconstruction, http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/deconessay.pdf Barthes, Roland (1977). “The Death of the Author” in Image Music Text, translated by Stephan Heath, London, Fontana Press, p. 142-149.Belge, Murat (2009). Edebiyat Üstüne Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları.Cebeci, Oğuz (2008). Komik Edebi Türler, İstanbul, İthaki Yayınları.Colebrook, Claire (2005). Irony, London, Routledge.Culler, Jonathan (2007). On Deconstruction, New York, Cornel University Press.Deleuze G.-Guattarı F. (2015). Kafka: Minör Bir Edebiyat İçin, (Çev.) Işık Ergüden, İstanbul, Dedalus Yayınları.Ecevit, Yıldız (2005). “Ben Buradayım…” Oğuz Atay’ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası, İstanbul, İletişim Yayınları.Emre, İsmet (2004). Postmodernizm ve Edebiyat, Ankara, Anı Yayınları.Gürbilek, Nurdan (2010). Yer Değiştiren Gölge, İstanbul, Metis Yayınları.Güzel, Ekrem (2012). “Umberto Eco’nun Gülün Adı Romanı İle Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı Romanlarına Mukayeseli Bir Bakış Denemesi”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , S. 7, C. 2, s. 583-595. Hassan, İhab (1986). “Pluralism in Postmodern Perspective”, Critical Inquiry, Univesity of Chicago Press,Vol. 12.Hutcheon, Linda (1995). Ironiy’s Edge The theory and politics of irony, New York, Routledge.Hutcheon, Linda (2003). A Poetics of Postmodernism, New York, Routledge.İnam, Ahmet (2011), “Türkiye’deki Bir Nietzsche’den Devşirilebilecekler Üstüne”, Ahlakın Soykütüğü Üzerine, (Çev.) Ahmet İnam, İstanbul, Say Yayınları.Karasu, Bilge (2007). Gece, İstanbul, Metis Yayınları. Kierkegaard, Soren (2009). İroni Kavramı, (Çev.) Sıla Okur, Ankara, İmge Yayınları.Koçak, Orhan (2007). “Oğuz Atay Çözümsüzlüğün Yazarıydı”, Oğuz Atay’a Armağan, (Hazırlayan: Handan İnci), İstanbul, İletişim Yayınları.Loytard, Jean-Françios (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi, Minneapolis, University of Minnesota Press. Maebh, Loung (2010). Derrida and a Theory of Irony: Parabasis and Parataxis, Durham, Durham University, Unpublished Ph.D Thesis.Man, Paul de (1997). Aesthetic Ideology, Minneapolis, University of Minnesota Press.Man, Paul de (2008). Körlük ve İçgörü, (Çev.) F. B. Aydar- C. Soydemir, İstanbul, Metis Yayınları.Megill, Allan (2009). Aşırılığın Peygamberleri, (Çev.) Tuncay Birkan, Ankara, Ayraç Yayınları.Pamuk, Orhan (2005). Benim Adım Kırmızı, İstanbul, İletişim Yayınları.Rosenau, Pauline Marie (2004). Post-modernizm ve Toplum Bilimleri, (Çev.) Tuncay Birkan, İstanbul, Bilim ve Sanat Yayınları.Seyda, Mehmet (2007). “Tutunamayanlar”, Oğuz Atay’a Armağan, (Hazırlayan: Handan İnci), İstanbul, İletişim Yayınları.Touraine, Alain (2014). Modernliğin Eleştirisi, (Çev.) Hülya U. Tanrıöver, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0002-7949-5063
Author: Ekrem GÜZEL (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2019

Bibtex @art and literature { hikmet521742, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {99 - 123}, doi = {10.28981/hikmet.521742}, title = {POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {GÜZEL, Ekrem} }
APA GÜZEL, E . (2019). POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) , (11) , 99-123 . DOI: 10.28981/hikmet.521742
MLA GÜZEL, E . "POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 99-123 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hikmet/issue/49876/521742>
Chicago GÜZEL, E . "POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 99-123
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ AU - Ekrem GÜZEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28981/hikmet.521742 DO - 10.28981/hikmet.521742 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 123 VL - IS - 11 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.521742 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.521742 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ %A Ekrem GÜZEL %T POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ %D 2019 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 11 %R doi: 10.28981/hikmet.521742 %U 10.28981/hikmet.521742
ISNAD GÜZEL, Ekrem . "POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / 11 (October 2019): 99-123 . https://doi.org/10.28981/hikmet.521742
AMA GÜZEL E . POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (11): 99-123.
Vancouver GÜZEL E . POSTMODERNİZM, İRONİ VE BİREY İLİŞKİSİNE TUTUNAMAYANLAR VE BENİM ADIM KIRMIZI ÜZERİNDEN KISA BİR BAKIŞ. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (11): 123-99.