Year 2019, Volume , Issue 11, Pages 186 - 240 2019-10-31

ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER

Arif Edip AKSOY [1]


Şiir ve güfte mecmuaları Klasik Türk edebiyatının temel kaynaklarındandır. Sağlığında divan tertip edemeyen şairlerin şiirlerine şiir mecmualarında rastlandığı gibi divan sahibi şairlerin şiirleri de bu mecmualar içerisinde yer almaktadır. Şiir mecmuaları daha önce tesadüf edilmeyen şiirler ve şairleri de barındırmaları yönüyle oldukça ilgi çekici kaynaklardır.

 Bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi’nde Numara 004998’de kayıtlı bulunan Esâsî Dîvânı’nın sonunda 81b-95b varakları arasında yer alan 29 şiirin transkripsiyonlu metni hazırlanmış ve şiirlerin Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne göre tasnifi yapılmıştır. Yer yer şiir mecmuası yer yer güfte mecmuası özellikleri gösteren Esâsî Mecmû‘ası’nda Yûnus, Eşrefoğlu Rûmî gibi bilindik şairlerin şiirlerinin yanı sıra Halîme gibi kaynaklarda ismine rastlanmayan bir şâirenin şiiri ve kaynaklarda şiirlerine tesadüf edilmediği belirtilen Kemter’in şiirleri de kaydedilmiştir. 

Mecmû‘a, Esâsî Mecmû‘ası
  • Aksoy, Arif Edip. (2018), Tufeylü Menâkıbi’l-Kibâri'l-Mevlevî Fî-Menkabeti Hazreti’ş-Şeyhi’s-Sâkıbi’l-Ma‘nevî (İnceleme, Tenkitli Metin), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sivas.
  • Genç, İlhan (haz.). (2000), Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin, AKM Yay., Ankara.
  • Kurnaz, Cemal, Tatçı Mustafa (haz.). (2001), Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, Bizim Büro Yay., Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0002-0939-4785
Author: Arif Edip AKSOY (Primary Author)
Institution: Yozgat Bozok Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2019

Bibtex @research article { hikmet628689, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {186 - 240}, doi = {10.28981/hikmet.628689}, title = {ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER}, key = {cite}, author = {AKSOY, Arif Edip} }
APA AKSOY, A . (2019). ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) , (11) , 186-240 . DOI: 10.28981/hikmet.628689
MLA AKSOY, A . "ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 186-240 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hikmet/issue/49876/628689>
Chicago AKSOY, A . "ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 186-240
RIS TY - JOUR T1 - ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER AU - Arif Edip AKSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28981/hikmet.628689 DO - 10.28981/hikmet.628689 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 240 VL - IS - 11 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.628689 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.628689 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER %A Arif Edip AKSOY %T ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER %D 2019 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 11 %R doi: 10.28981/hikmet.628689 %U 10.28981/hikmet.628689
ISNAD AKSOY, Arif Edip . "ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / 11 (October 2019): 186-240 . https://doi.org/10.28981/hikmet.628689
AMA AKSOY A . ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (11): 186-240.
Vancouver AKSOY A . ESÂSÎ MECMÛ‘ASI’NIN KAYNAKLIK ETTİĞİ BAZI BİLİNMEYEN ŞÂİR VE ŞİİRLER. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (11): 240-186.