Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 43 - 54 2016-04-01

İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ

Melahat KIZIL [1]


ÖZET

Amaç 

Acil sağlık çalışanları meslekleri gereği stresli bir ortamda çalışmaktadırlar, çok hızlı hareket edip hızlı kararlar almak zorundadırlar. Bu stresli çalışma koşullarının bedensel rahatsızlıklar yanında anksiyete ve depresyona neden olduğu konusunda yayınlar bulunmaktadır. Bu çalışma İzmir 112’de görev yapan hastane öncesi sağlık personelinin sağlık problemlerini araştırmayı amaçlamaktadır.  

Yöntem  

Araştırmaya İzmir 112 ambulanslarında çalışan ve katılmaya gönüllü paramedik ve acil tip teknisyenleri alınmıştır. Kesitsel nitelikteki araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Katılanlara Beck Anksiyete Ölçeği ve demografik değişkenleri ve çalışanların maruz kaldığı mesleki durumlarla ilgili soruları içeren bir anket uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiş, tanımlayıcı istatistikler, niteliksel veriler ki-kare testi ile karşılaştırılmış, değişkenler arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular  

Çalışmaya İzmir 112 ambulanslarında çalışan 81 kişi katılmıştır. Katılanların %39,5’inin fiziksel rahatsızlığı vardır. Bu rahatsızlıklar; bel fıtığı,  boyun fıtığı, kronik kol ağrısı,  kronik baş ağrısıdır ve %88.2’si bu rahatsızlıklarını  yaptığı meslek ile ilişkilendirmiştir. Beck Anksiyete Ölçeği değerlendirildiğinde katılımcıların %90.1’inin hafif, %8.6’sının orta ve %1.2’sinin ağır düzeyde anksiyete yaşadığı belirlenmiştir.

Sonuç

Stresli mesleklerinin doğal bir sonucu olarak ambulans çalışanlarında fiziksel ve ruhsal yönden pek çok değişiklik ortaya çıkmaktadır. Çıkan sonuçlara göre ambulans çalışanlarının spor yapmaya, vücut mekaniklerini daha iyi kullanmaya, stresle başetme yöntemlerini öğrenmeye gereksinimleri vardır. Bu tür çalışmalar onlara yol gösterici olacaktır. 

paramedik, acil tıp teknisyeni, 112, sırt ağrısı, anksiyete
 • Aasa, U., Barnekow-Bergvist, M., Angquist, A. K., & Brulin, C. (2005). Relationship between workrelated factors and disorders in the neck-shoulder and low-back region among female and male ambulance personnel. Journal of Occupational Health, 47, 481–489. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1539/joh.47.481
 • Baiduri W., Stephen L., Mark S., Jason D., Amanda E., Andrea ’t M., Soo C., Neil P. (2012). Prevalence and work-related risk factors for reduced activities and absenteeism due to low back symptoms Applied Ergonomics. 43:727-737 www.elsevier.com/locate/apergo
 • Baltaş, A. , Baltaş, Z. (1997). Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Bennet, P., Williams, Y., Page, N., Hood, K., & Woollard, M. (2004). Levels of mental health problems among UK emergency ambulance workers. Emergency Medical Journal, 21, 235–236. Retrieved from http://doi:10.1136/emj.2003.005645
 • Betlehem, J., Horvath, A., Jeges, S., Gondocs, Z., Nemeth, T., Kukla, A. and Olah, A. (2014). How Healthy Are Ambulance Personnel in Central Europe? Evaluation & the Health Professions. Vol. 37(3): 394-406
 • Boreham, C.A., Gamble, R.P., Wallace, W.F., Cran, G.W., Stevens, A.B. (1994). The health status of an ambulance service. Occup Med (Lond)., 44: 137-140.
 • Dropkin J, Moline J, Power PM, Kim H. (2015) A qualitative study of health problems, risk factors, and prevention among Emergency Medical Service workers.Work. 7;52(4):935-51. doi: 10.3233/WOR152139. PMID: 26409382
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının verileri www.trafik.gov.tr/sayfalar/istatistikler.aspx Erişim tarihi 18.01.2016.
 • Erdem,C. (2004). Çalışma Yaşamında Stres ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi www.insanbilimleri.com Erişim tarihi 18.01.2016.
 • Essex, B., & Scott, L. B. (2008). Chronic stress and associated coping strategies among volunteer EMS personnel. Prehospital Emergency Care, 1, 69–75. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/10903120701707955
 • Gallagher,S. and McGilloway,S. (2009). Experience of critical incident stress among ambulance service staff and relationship to psychological symptoms. Int J Emerg Ment Health. 11(4): ss 235-248.
 • McFarlane, A.C. and Bryant, R.A. (2007). Post-traumatic stress disorder in occupational settings: anticipating and managing the risk. Occupational Medicine 57 (6): ss 404-410.
 • Maguire, B.J., Hunting, K.L., Smith, G.S., Levick, N.R. (2002).Occupational fatalities in emergency medical services:A hidden crisis. Annuals of Emergency Medicine;40: 625-32.
 • Nurit Nirel,MA;1 Rachel Goldwag,MA; Zvi Feigenberg,MD; David Abadi,BA; Pinchas Halpern. Stress, (2008). Work Overload, Burnout, and Satisfaction among Paramedics in Israel. Prehospital and Disaster Medicine, 23;(6): 537-546. http://pdm.medicine.wisc.edu
 • Rahimi, A., Vazini, H., Alhani, F., Anoosheh, M. (2015). Relationship Between Low Back Pain With Quality of Life, Depression, Anxiety and Stress Among Emergency Medical Technicians. Trauma Mon. May;20(2):e18686. doi: 10.5812/traumamon.18686. Epub 2015 May 25 PMID: 26290857
 • Schlotz, W., Yim IS, Zoccola, P.M., Jansen, L., Schulz, P. (2011). The perceived stress reactivity scale: Measurement invariance, stability, and validity in three countries. Psychol Assess. (pp. 80–94). doi: 10.1037/a0021148.
 • Sterud, T., Hem, E., Ekeberg, O., & Lau, B. (2008). Occupational stressors and its organizational and individual correlates: A nationwide study of Norwegian ambulance personnel. BMC Emergency Medicine, 1, 16. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1186/1471-227X-8-1
 • Svensson,A. and Fridlund,B. 2008). Experiences of and action towards worries among ambulance nurses in their professional life: A critical incident study. International Emergency Nursing. (16(1): 35-42
 • Ulusoy M , Sahin, N, Erkmen H. (1998).Turkish version of the Beck Anxiety Inventory; Psychometric Properties. Journal of Cognitive Psychotherapy;12:163-172.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Melahat KIZIL
Institution: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 1, 2016

Bibtex @research article { hod272450, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {43 - 54}, doi = {}, title = {İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ}, key = {cite}, author = {Kızıl, Melahat} }
APA Kızıl, M . (2016). İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ . Hastane Öncesi Dergisi , 1 (1) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/16041/272450
MLA Kızıl, M . "İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ" . Hastane Öncesi Dergisi 1 (2016 ): 43-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/16041/272450>
Chicago Kızıl, M . "İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ". Hastane Öncesi Dergisi 1 (2016 ): 43-54
RIS TY - JOUR T1 - İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ AU - Melahat Kızıl Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 54 VL - 1 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ %A Melahat Kızıl %T İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ %D 2016 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kızıl, Melahat . "İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ". Hastane Öncesi Dergisi 1 / 1 (April 2016): 43-54 .
AMA Kızıl M . İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ. HOD. 2016; 1(1): 43-54.
Vancouver Kızıl M . İZMİR 112 AMBULANSLARINDA ÇALIŞAN PARAMEDİK VE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE İŞ STRESÖRLERİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2016; 1(1): 43-54.