Hastane Öncesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-1215 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği |


Hastane Öncesi Dergisi, Paramedik Eğitimde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği'nin resmi bilimsel yayınıdır. Çift - kör hakemli dergi elektronik ortamda yılda 2 (iki) sayı periyodik olarak yayınlanır. Dergi hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile bağlantılı konularda (Afet ve Acil Durum Yönetimi, Acil Tıp Sistemi, Yangın ve Güvenlik Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği vs.) çalışmaları kabul etmektedir. 

Dergi yayın hayatına, 2020 yılı itibariyle uluslararası dergi statüsü ile devam edecektir.

        Dergi

CiteFactor (https://www.citefactor.org/journal/index/25467#.XqXtjWgzbIV)

Scientific Indexing Services (SIS) (http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=7199)

Sobiad Atıf Dizini (https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2810)

Idealonline Veritabanı (http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=666)

Google Scholar 

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi (https://arastirmax.com/en/publication/hastane-oncesi-dergisi)

tarafından taranmaktadır.


Hastane Öncesi Dergisi

e-ISSN 2548-1215 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği |
Kapak Resmi


Hastane Öncesi Dergisi, Paramedik Eğitimde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği'nin resmi bilimsel yayınıdır. Çift - kör hakemli dergi elektronik ortamda yılda 2 (iki) sayı periyodik olarak yayınlanır. Dergi hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile bağlantılı konularda (Afet ve Acil Durum Yönetimi, Acil Tıp Sistemi, Yangın ve Güvenlik Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği vs.) çalışmaları kabul etmektedir. 

Dergi yayın hayatına, 2020 yılı itibariyle uluslararası dergi statüsü ile devam edecektir.

        Dergi

CiteFactor (https://www.citefactor.org/journal/index/25467#.XqXtjWgzbIV)

Scientific Indexing Services (SIS) (http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=7199)

Sobiad Atıf Dizini (https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2810)

Idealonline Veritabanı (http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=666)

Google Scholar 

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi (https://arastirmax.com/en/publication/hastane-oncesi-dergisi)

tarafından taranmaktadır.