Hastane Öncesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2548-1215 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği |


Önemli Not: Ocak 2022'ye kadar dergiye derleme çalışma kabul edilmeyecektir. Araştırma makaleleri için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

Hastane Öncesi Dergisi, Paramedik Eğitimde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği'nin resmi bilimsel yayınıdır. Çift - kör hakemli dergi elektronik ortamda yılda 2 (iki) sayı periyodik olarak yayınlanır. Dergi hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile bağlantılı konularda (Afet ve Acil Durum Yönetimi, Acil Tıp Sistemi, Yangın ve Güvenlik Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği vs.) çalışmaları kabul etmektedir. 

Dergi yayın hayatına, 2020 yılı itibariyle uluslararası dergi statüsü ile devam edecektir.

        Dergi

EuroPub (https://europub.co.uk/journals/26959) 

CiteFactor (https://www.citefactor.org/journal/index/25467#.XqXtjWgzbIV)

Scientific Indexing Services (SIS) (http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=7199)

Sobiad Atıf Dizini (https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2810)

Idealonline Veritabanı (http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=666)

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi (https://arastirmax.com/en/publication/hastane-oncesi-dergisi)

tarafından taranmaktadır.


Hastane Öncesi Dergisi

e-ISSN 2548-1215 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği |
Kapak Resmi


Önemli Not: Ocak 2022'ye kadar dergiye derleme çalışma kabul edilmeyecektir. Araştırma makaleleri için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

Hastane Öncesi Dergisi, Paramedik Eğitimde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği'nin resmi bilimsel yayınıdır. Çift - kör hakemli dergi elektronik ortamda yılda 2 (iki) sayı periyodik olarak yayınlanır. Dergi hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile bağlantılı konularda (Afet ve Acil Durum Yönetimi, Acil Tıp Sistemi, Yangın ve Güvenlik Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği vs.) çalışmaları kabul etmektedir. 

Dergi yayın hayatına, 2020 yılı itibariyle uluslararası dergi statüsü ile devam edecektir.

        Dergi

EuroPub (https://europub.co.uk/journals/26959) 

CiteFactor (https://www.citefactor.org/journal/index/25467#.XqXtjWgzbIV)

Scientific Indexing Services (SIS) (http://sindexs.org/JournalList.aspx?ID=7199)

Sobiad Atıf Dizini (https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=dergi-sayfasi&ID=2810)

Idealonline Veritabanı (http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=666)

Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi (https://arastirmax.com/en/publication/hastane-oncesi-dergisi)

tarafından taranmaktadır.