Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 55 - 60 2016-04-01

ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI

Emrah Türk [1]


Transkütan pacemaker, kullanımı kolay ve etkinliği yüksek bir uygulama olmasına rağmen hastane öncesi alanda sık kullanılmamaktadır. Özellikle miyokard enfarktüsüne eşlik eden atriyoventriküler bloklarda ve hemodinamiyi akut olarak bozan birçok sebeple kullanımı gerekmektedir. Sunulan bu vaka ilk etapta nörolojik olay gibi gözüken durumun altta yatan sebebinin farklı olabileceğini ve alanda transkütan pacemaker uygulamasının gerekebileceğini göstermektedir. Paramedikler ani bilinç kaybı, senkop öyküsü, tanı almamış nöbet veya hemodinaminin bozulması gibi durumlarda kardiyak problem düşünüp hastayı monitörize etmelidir. 67 yaşındaki erkek, hastaya ulaştığımızda jeneralize tonik klonik kasılmaları mevcuttu. Vital bulguları değerlendirildiğinde hemodinamik instabilite varlığı ve elektrokardiyografisinde atriyoventriküler tam blok tespit edildi, transkütan pacemaker uygulandıktan sonra hastaneye nakli sağlandı. 

Paramedik, Pacemaker, AV Tam Blok
  • Alyan, Ö. Özdemir, Ö., Soylu, M., Demir, AD., Topaloğlu, S., Kaçmaz, vd. (2003). Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastaların Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri ile Pacemaker İhtiyaçlarına Göre Sınıflandırılmaları, Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2003;3: 203-210.
  • Berilğen, R., Yeşil, İ., Ertaş, F., Kocabaş, U., Düzel, B., Eren, NK., Acet, H. (2013). Geçici kalp pili implante edilen hastaların klinik özellikleri, altta yatan hastalıkları ve hastane içi mortalite oranları. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 4 (2): 180-183
  • Ekşi, A., Çertuğ,A., Zogni, M. (2011). Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG Ve Aritmi Yönetimi, Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.
  • Hedges, JR., Feero S., Shultz B., Easter R., Syverud SA., Dalsey WC. (1991). Prehospital Transkütaneous Cardiac Pacing for Symptomatic Bradiycardia , Pacing and Clinical Electrophysiology. 14(10):1473-1478
  • Kardiyak Pacing ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Kılavuzu. (2008), Türk Kardiyoloji Derneği. 1:52-58.
  • Link MS, Atkins DL, Passman RS et al. (2010). Part 6:electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing, 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 122:706-719
  • Monsieurs JK.G. et al. (2015). Resuscitation 95 (2015). Peri-arrest arrhythmias; European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, 1–80
  • Tandoğan, İ. (2010). Bradiaritmiler ve Pacemaker Tedavisi, Turkısh Journal Of Gerıatrıcs Supplement. 2:71-78.
  • Sherbino, J., Verbeek PR., MacDonald RD., Sawadsky BV., McDonald AC., Morrison LJ. (2006). Prehospital transcutaneous cardiac pacing for symptomatic bradycardia or bradyasystolic cardiac arrest: A systematic review. Resuscitation, 70:193-200.
Journal Section Olgu Sunumu
Authors

Author: Emrah Türk

Dates

Publication Date : April 1, 2016

Bibtex @case report { hod272474, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {55 - 60}, doi = {}, title = {ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Türk, Emrah} }
APA Türk, E . (2016). ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI . Hastane Öncesi Dergisi , 1 (1) , 55-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/16041/272474
MLA Türk, E . "ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI" . Hastane Öncesi Dergisi 1 (2016 ): 55-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/16041/272474>
Chicago Türk, E . "ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI". Hastane Öncesi Dergisi 1 (2016 ): 55-60
RIS TY - JOUR T1 - ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI AU - Emrah Türk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 60 VL - 1 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI %A Emrah Türk %T ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI %D 2016 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Türk, Emrah . "ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI". Hastane Öncesi Dergisi 1 / 1 (April 2016): 55-60 .
AMA Türk E . ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI. HOD. 2016; 1(1): 55-60.
Vancouver Türk E . ATRİYOVENTRİKÜLER TAM BLOKLU HASTAYA ALANDA TRANSKÜTAN PACEMAKER UYGULANMASI. Hastane Öncesi Dergisi. 2016; 1(1): 55-60.