Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 9 2017-05-15

ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ

Aysun GÖLLÜCE [1] , Hakan AVAN [2] , Fatma KARSU [3]


Amaç; Bu araştırma, paramedik eğitimi alan 2. sınıf öğrencilerinin çıktıkları yaz stajları ve dönem içi uygulamalarda gözlemledikleri meslektaşlarına ve mesleğe bakış açılarının belirlenmesi amaçıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler; Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılına devam eden Hasan Kalyoncu ve Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama formu, araştırması tarafından geliştirilen sosyo-demografik (5 soru) ve öğrencilerin sahada çalışan paramedik/ATT’lere ve mesleğe bakış açılarını incelemek için (6 sınıflandırılmış ve açık uçlu soru) toplam 11 sorudan oluşturulmuştur.  Bulgular; Öğrencilerin %45.0’ının çalışan paramedik/ATT’lerin kendilerine rol model olmada iyi, %51.7’sinin uygulamalı eğitim yapmalarına yardımcı olmada iyi, %61.7’sinin çalışanların olay yeri ve ekip yönetim kabiliyetinin iyi olduklarını düşündükleri; %38.3’ünün meslektaşlarından beklentilerinin mesleki bilgi ve becerilerini kullanabilme, hızlı düşünebilme; %28.3’ünün bir paramedik/ATT’lerin sahip olması gereken en önemli özelliklerin serin kanlılık, dikkatli ve hızlı olmak %30.0’ının meslekle ilgili genel görüşleri mesleğin kutsal ve sabır gerektiren bir meslek, %30.0’ının ise güzel, heyecanlı ve maddi açıdan iyi bir meslek olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.  Sonuç; Öğrencilerin çalışan paramedik/ATT’lerin ekip üyeleriyle, hastalarla ve öğrencilerle iletişimleri, mesleki teorik bilgilerini, acil bakım ve tedavi müdahalelerini genel anlamda iyi olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin büyük bir kısmı yaz stajlarına ve dönem içi uygulamalarına çıktıklarında kendilerini hem teorik hem de pratik bilgi açısından tam olarak yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. 

Paramedik Mesleği, ATT, Meslek Eğitimi, Staj Uygulamaları
  • Çelikli, S.(2016). Kuruluştan Bugüne Paramedik Eğitiminde Standardizasyon Çabaları ve Kırılma Noktaları. Hastane Öncesi Dergisi.1(2):39-54.
  • Gözüm, S. Ünsal, A. Kaya, A. Kaya, A. Ünlü, F. (2000). Hemşirelik Öğrencileri Gözü ile Klinik Hemşireliği. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 3(1):29-35.
  • Kostak, MA. Aras, T. Akarsu Ö. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelerin Eğitimlerine Verdiği Katkıya İlişkin Görüşleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi. 2:39-46.
  • Tuygar, ŞF. (2016). Paramedik Programı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6(2): 92-100.
  • Ünlüoğlu, İ., Ekşi, A., Anık, N.(2002). Yeni Bir Sağlık Meslek Grubu; Paramedikler. STED. 11(4):308.
  • YÖK (2002). Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarih: 22.05.2002, Sayı:24762) http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17787, 22.03.2017.
  • Yıldırım, D. Sarı, E. Gündüz, S. Yolcu, S. (2014). Paramedik Eğitiminin Dünü ve Bugünü. Smyrna Tıp Dergisi. 3(1):51-53.
  • Ekşi A. (2015). Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2. Baskı, Kitapana Yayınları, İzmir.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Aysun GÖLLÜCE

Author: Hakan AVAN

Author: Fatma KARSU

Dates

Publication Date : May 15, 2017

Bibtex @research article { hod313931, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ}, key = {cite}, author = {Göllüce, Aysun and Avan, Hakan and Karsu, Fatma} }
APA Göllüce, A , Avan, H , Karsu, F . (2017). ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ . Hastane Öncesi Dergisi , 2 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/29287/313931
MLA Göllüce, A , Avan, H , Karsu, F . "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ" . Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/29287/313931>
Chicago Göllüce, A , Avan, H , Karsu, F . "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ". Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ AU - Aysun Göllüce , Hakan Avan , Fatma Karsu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 2 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ %A Aysun Göllüce , Hakan Avan , Fatma Karsu %T ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ %D 2017 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Göllüce, Aysun , Avan, Hakan , Karsu, Fatma . "ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ". Hastane Öncesi Dergisi 2 / 1 (May 2017): 1-9 .
AMA Göllüce A , Avan H , Karsu F . ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ. HOD. 2017; 2(1): 1-9.
Vancouver Göllüce A , Avan H , Karsu F . ÖĞRENCİ GÖZÜYLE PARAMEDİK MESLEĞİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2017; 2(1): 1-9.