Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 11 - 22 2017-05-15

NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ömer YAVUZ [1] , Muhammed Recep YÜCE [2]


Amaç; Bu çalışmanın amacı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin nükleer risk algısı ve sosyal kabul oranlarını araştırmak ve bu iki faktör arasındaki ilişkiyi incelemektir.  Gereç ve Yöntemler; Çalışma kapsamında Türkiye'deki 5 devlet üniversitesinin ilgili bölümünde okuyan 238 öğrenciye online anket uygulanmıştır.  Elde edilen bulgular, SPSS 20.0 nicel veri istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Nükleer risk algısı ve sosyal kabul arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak için Spearman Korelasyon Analizi yapılmıştır. Nükleer risk algısının sosyal kabul düzeyini nasıl yordadığını incelemek için Basit Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Bulgular; Araştırmaya katılanların nükleer santralleri destekleme oranı %34.9'dur. Katılımcıların sadece %10.9’u Türkiye’de nükleer kaza olma riskini yüksek olarak değerlendirmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, nükleer risk algısı ve sosyal kabul arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  Sonuç; Katılımcıların %90’a yakını nükleer enerjiyle ilgili konuların, kendi uzmanlık alanlarını ilgilendirdiğini düşünmektedir. Dolayısıyla katılımcıların bu konu ile ilgili halka oranla daha teknik bir yaklaşım göstermesi beklenmektedir. Çalışma sonuçlarında da katılımcıların risk algılarının arttıkça, sosyal kabul düzeyinin azalmaması, bu teknik yaklaşım ile açıklanabilir. 

Acil Durum, Afet, Nükleer Enerji, Nükleer Enerji Santrali, Risk Algısı, Sosyal Kabul
 • Choi, Y. S., Kim, JS., Lee, BW. (2000). Publics perception and judgment on nuclear power. Annals of Nuclear Energy. (27): 295-309.
 • Corner, A., Venables, D., Spence, A., Pootinga, W., Demski, C., Pidgeon, N. (2011). Nuclear power, climate change and energy security: exploring the British public attitudes. Energy Policy. (39): 48234833. Çakır, T. (2012), İtibar risklerinin yönetiminde risk iletişiminin rolü. Marmara İletişim Dergisi. (19):94111.
 • Ekşi, A. ve Özer, YE. (2015). Çevre ile ilgili kamusal kararlarda sosyal kabulü etkileyen durumların değerlendirilmesi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 11(1):107-116.
 • Ekşi, A. (2013). Nükleer Kaza ve Saldırılarda Bütünleşik Kriz Yönetimi, Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Eurobarometer (2008). Attitudes towards radioactive waste. Opininon and Social Fieldwork.
 • Fişek, GO. (2008). Bilgi, güven, değerlendirme: deprem sonrasında halkın görüşleri. (içinde Afet ve İnsan, der. Fişek, G.O., Kabasakal, H.). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. 60-80.
 • Hasegawa, K. (2012). Facing nuclear risks: lessons from the fukushima nuclear disaster. International Journal of Japanese Sociology. 21: 84-91.
 • Johnson, B., Christensen, L. (2012). Educational Research. 4th edition. Sage.
 • Kalkan, M. E., Deniz, V. (2013). Risk kavramı üzerine. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. (Nisan, Mayıs, Haziran):43-48.
 • Manavgat, SS., Mandıracıoğlu, A. (2012). Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde kişisel dozimetre taşıyan çalışanların mesleksel iyonlaştırıcı radyasyon risk algısı. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. (Ocak, Şubat, Mart):34-43. Özdemir, N., Çobanoğlu, EO. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (34): 218-232.
 • Özdemir, N. (2014). Sosyo-bilimsel esaslar çerçevesinde sosyo-bilimsel konuları tartışmak tutumları nasıl etkiler? Nükleer santraller. Turkish Studies. 9(2):1197-1214.
 • Palabıyık, H., Yavaş, H., Aydın, M. (2010). Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul. USAK Yayınları, Ankara.
 • Srinivasan, T. N. (2013). Rethinaraj, T.S.G., Fukushima and thereafter: reassesment of risk of nuclear power. Energy Policy. (52): 726-736.
 • Yavuz, Ö. (2014). Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yardımlar ve Hizmetler. İdeal Yayıncılık. İstanbul.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Ömer YAVUZ

Author: Muhammed Recep YÜCE

Dates

Publication Date : May 15, 2017

Bibtex @research article { hod313933, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {11 - 22}, doi = {}, title = {NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Yavuz, Ömer and Yüce, Muhammed Recep} }
APA Yavuz, Ö , Yüce, M . (2017). NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Hastane Öncesi Dergisi , 2 (1) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/29287/313933
MLA Yavuz, Ö , Yüce, M . "NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 11-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/29287/313933>
Chicago Yavuz, Ö , Yüce, M . "NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ömer Yavuz , Muhammed Recep Yüce Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 2 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ömer Yavuz , Muhammed Recep Yüce %T NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yavuz, Ömer , Yüce, Muhammed Recep . "NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hastane Öncesi Dergisi 2 / 1 (May 2017): 11-22 .
AMA Yavuz Ö , Yüce M . NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. HOD. 2017; 2(1): 11-22.
Vancouver Yavuz Ö , Yüce M . NÜKLEER RİSK ALGISI VE SOSYAL KABUL ARASINDAKİ İLİŞKİ: ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hastane Öncesi Dergisi. 2017; 2(1): 11-22.