Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 23 - 36 2017-05-15

6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bülent DEMİR [1]


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile belirtilen istisnalar hariç kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler de dahil tüm istihdam edilenler kapsam içerisine alınmış yeni yükümlülükler getirilmiştir. Kamuda İSG Uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu da içeren 6. ve 7.ci maddelerinin yürürlük tarihi, 6495 sayılı kanunla önce 01.07.2016, daha sonra da 6745 sayılı kanun ile 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir. Ancak kanunun diğer maddeleri 30.12.2012 tarihi itibarıyla kamu kesimi için de yürürlüğe girmiştir. Kamuya ait iş yerlerinde ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde yürürlükte olan maddeler ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve kanunun 01.07.2017 tarihine ertelendiği şeklinde bir algı oluştuğu görülmektedir. Kamu çalışanları risk altında olup, kamu yöneticilerinin de işveren sıfatı ile idari, hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmada, kanunun 6. maddesinin yürürlük tarihlerinin ilk hali ile 2016 yılı ve 2017 yılına ertelemesi durumu irdelenmiş, kıyaslanmış, ortaya çıkan sonuçlar ve yükümlülükler kamu açısından değerlendirilmiştir. Kamuda kanunun uygulanmasında genel olarak yanlış ve farklı uygulamalar yapıldığı ve belirsizlik olduğu görülmüştür. Çalışmada bu belirsizlikler ve yanlış uygulamalar ortaya konmuştur.

İSG Uzmanı, İSG Hizmeti, Kamuda İSG, Risk Yönetimi
 • 5510 Sayı ve 31.05.2016 Tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.doc, 20.03.2016.
 • Ceylan H. (2011) Analysis of Occupational Accidents According to The Sectors in Turkey, Gazi University Journal of Science. 3(2):18-24.
 • Ceylan, H. (2012). Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Electronic Journal of Vocational Colleges. (December 2012):94-104.
 • Demir B. ve Demir N. (2016). Kamu Sektöründe 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasasının Uygulanması ve Mevcut Yükümlülükler. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 29(2016):167-194.
 • TC Devlet Personel Başkanlığı. Kamu Personelinin İstihdam Şekillerine Göre Dağılım http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri, 22.03.2017.
 • Ekmekçi, Ö. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşveren ve Çalışanların Hukuki Sorumlulukları ve Süreç Yönetimi. TBB Yerel Yönetimlerde İSG Sempozyumu. İstanbul.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (2017). SGK Yıllık İstatistikleri. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 22.03.2017.
 • İri, A. (2007). OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Bir İnşaat Firmasında Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü . İstanbul.
 • Korkmaz, A., Avsallı, H. (2012). Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi. Ağustos 2012(26):153-167.
 • Memurlar.net (2016). Kamunun, İSG uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu ertelendi. http://www.memurlar.net/haber/606552/kamunun-isg-uzmani-ve-isyeri-hekimi-istihdam-etmezorunlulugu-ertelendi.html, 07.09.2016.
 • Mollamahmutoğlu, H. (2008). İş Hukuku. (Gözden geçirilmiş yenilenmiş 3. Baskı). Turhan Kitapevi, Ankara.
 • Özkılıç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK. Ankara.
 • Süzek, S. (2011). İş Hukuku. (3. Baskı). Beta. İstanbul.
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2016). Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı kanunun kamuda uygulanması. Ankara. TMMOB, Makine Mühendisleri Odası (2014). İş Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu. MMO/617, Ankara. Turan B. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliği. Safety Mag. 1(3):27-28.
 • Yardım, N., Çipil Z., Vardar C., Mollahaliloğlu S., (2007). Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 264 Türkiye İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları. Dicle Tıp Dergisi. 34(4):264-271.
 • Yılmaz, M. (2013). ÇSGB, Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Uygulanması. Çalışma Dünyası Dergisi. 1(2):39-51.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Derleme
Authors

Author: Bülent DEMİR

Dates

Publication Date : May 15, 2017

Bibtex @review { hod313934, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {23 - 36}, doi = {}, title = {6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Bülent} }
APA Demi̇r, B . (2017). 6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Hastane Öncesi Dergisi , 2 (1) , 23-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/29287/313934
MLA Demi̇r, B . "6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 23-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/29287/313934>
Chicago Demi̇r, B . "6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 23-36
RIS TY - JOUR T1 - 6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Bülent Demi̇r Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 36 VL - 2 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi 6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Bülent Demi̇r %T 6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Demi̇r, Bülent . "6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 2 / 1 (May 2017): 23-36 .
AMA Demi̇r B . 6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. HOD. 2017; 2(1): 23-36.
Vancouver Demi̇r B . 6331 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİ YÜRÜRLÜLÜK ERTELENMESİNİN KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2017; 2(1): 23-36.