Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 67 - 77 2017-11-13

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Galip USTA [1] , Uçar KÜÇÜK [2] , Kemal TORPUŞ [3]


Amaç: Bu çalışma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilkyardım bilgi düzeylerini ölçmek ve yapılacak eğitim çalışmalarına karşı tutumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Artvin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından 188, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından 55 öğrenci olmak üzere, toplam 243 öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara hazırlanan 23 soruluk anket formu uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin ilkyardım bilgi puanı (İBP) ortalaması 5,96 olarak bulunmuştur. Kadınların İBP ortalamaları 6,45, erkeklerin 5,91’dir. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerinin İBP ortalamaları (7,37), Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencilerinin İBP ortalamalarından (5,55) anlamlı olarak yüksektir. En çok doğru yanıt verilen sorular ilkyardımın tanımı ve uygulamaya yetkili kişiyi bilme, en az doğru yanıt verilen ise korozif maddelerin içilmesi durumunda yapılacakları bilme konusudur. Araştırmaya katılanlardan 164 (%67,5) öğrenci, ilkyardım eğitimi almak istediklerini belirtmişlerdir.

Sonuç: Öğrencilerin ilkyardım bilgi puanlarının orta düzeyde olduğu ve %55,2’sinin ilkyardım dersi verilmesine ve de yapılacak olan eğitim çalışmalarına karşı istekli oldukları görülmüştür.

Mesleki Eğitim, İlkyardım Bilgi Düzeyi, İlkyardım Eğitimi
 • Akköse Aydın, Ş., Köksal, Ö., Fedakar, R., Emircan, Ş., & Durmuş, O. (2006). 1996-2004 Yılları Arasındaki Erişkin Zehirlenme Olguları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 32(1):25-27.
 • Altıntop, L., Dündar, C., Güven, H., Doğanay, Z., ve Topbaş, M. (2000). Samsun İl Merkezinde Görev Yapan Trafik Polislerinin İlk Yardım Eğitimi Öncesi ve Sonrası Bilgi Düzeyleri. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi. 6(1):53-56.
 • Bakar, C. ve Maral, I.(2010). Mesleki Eğitim Merkezinde Ve Düz Lisede Öğrenim Gören Öğrencilerin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi.Nisan-Mayıs-Haziran 2010:41-47.
 • Bayram, B. (2016). Kanama ve Şok. Editörler Gürkan Özel, Betül Akbuğa Özel, Cihangir Özcan. Paramedik. 1. Baskı. Güneş Tıp Kitap Evleri. Ankara. 2016. s:443.
 • Coşkun, C., Özkan, S., & Maral, I. (2008). Çankırı-Eldivan İlçe Merkezinde 0-14 Yaşlar Arasında Çocuğu Olan Annelerin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri ve İlk Yardım Gerektiren Durumların Sıklığı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2(3):11-18.
 • Çelikli, S., Yıldırım, GÖ. ve Ekşi, A.(2012). Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Emergency Medicine. 12(3):129-133.
 • Ekşi, A. (2015). Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Kitapana Yayınları. İzmir. Kaplan, S. (2016). İlk Yardım. Songür Yayınları. Ankara.
 • Nayir, T., Uskun, E., Türkoğlu, H., Uzun, E., Öztürk, M., Nesimi Kişioğlu, A. (2011). Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları. S.D.Ü. Tıp Dergisi. 18(4):123-127. Polat, SA. ve Turacı, G.(2003). Bir Polis Okulundaki Öğrencilerin İlkyardım Konusundaki Bilgi ve Tutumları. AÜTD. 2003(35):27-32. Serinken, M., Türkçüer, İ., Karcıoğlu, Ö., Akkaya, S., & Uyanık, E. (2011). Kadınların Başına Gelen Ev Kazaları ve İlk Yardım Bilgi Düzeyleri. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 17(5):445-449.
 • Soysal, G.E. (2016). Kanamalar. Arzu İlçe. Temel İlk Yardım ve Acil Bakım. 1. Baskı. Göktuğ Basın Yayın Dağıtım. Ankara. 2016. s:65.
 • Sönmez, Y., Uskun, E. ve Pehlivan, A.(2014). Okul öncesi öğretmenlerinin temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyleri, Isparta örneği. Türk Pediatri Araştırmaları. 2014(49):238-46.
 • Yapıcı, A. K., Kaldırım, Ü., Arzıman, İ., Tuncer, S. K., Karakaş, A., & Altınel, Ö. (2015). Kuduz Şüpheli Köpek Isırıklarına Bağlı Yaralanmalara Yaklaşım: Üç Olgu. Gülhane Tıp Dergisi. 57(2): 184-187.
 • HSC (2012). Health And Safety Classes, Redding CPR And First Aid Web Site. https://reddingcpr.wordpress.com/2012/09/17/first-aid-course-and-its-importance-in-our-daily-life/. Temmuz 13, 2017.
 • IFRC (2011). İnternational Federation of Red Cross and Red Cerecent Socienties Web Site. http://www.ifrc.org/en/news-and-media/features/historical-background---first-aid-for-all/. Temmuz 13, 2017.
 • SB (2015). Sağlık Bakanlığı. İlk Yardım Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih: 29 07 2015 Sayı: 29429). Web Site. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm. Temmuz 13, 2017.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Galip USTA

Author: Uçar KÜÇÜK

Author: Kemal TORPUŞ

Dates

Publication Date : November 13, 2017

Bibtex @research article { hod351620, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {67 - 77}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Usta, Galip and Küçük, Uçar and Torpuş, Kemal} }
APA Usta, G , Küçük, U , Torpuş, K . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ . Hastane Öncesi Dergisi , 2 (2) , 67-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/31941/351620
MLA Usta, G , Küçük, U , Torpuş, K . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ" . Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 67-77 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/31941/351620>
Chicago Usta, G , Küçük, U , Torpuş, K . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 2 (2017 ): 67-77
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ AU - Galip Usta , Uçar Küçük , Kemal Torpuş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 77 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ %A Galip Usta , Uçar Küçük , Kemal Torpuş %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ %D 2017 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Usta, Galip , Küçük, Uçar , Torpuş, Kemal . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 2 / 2 (November 2017): 67-77 .
AMA Usta G , Küçük U , Torpuş K . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. HOD. 2017; 2(2): 67-77.
Vancouver Usta G , Küçük U , Torpuş K . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2017; 2(2): 67-77.