Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 23 - 32 2019-07-24

GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ

Meltem ŞAHİN [1] , Beliz YEKELER KAHRAMAN [2] , Mine BEKAR [3]


Diyabet; insulin salgılanmasında veya kullanımında bozulma ile ortaya çıkan ve hiperglisemi ile karakterize, kronik endokrin bir hastalıktır. Gestasyonel diyabet (GDM) ise ilk kez gebelikte ortaya çıkan glukoz intoleransıdır ve gebelikte görülen en yaygın metabolik hastalıktır. Özellikle obez ve ileri yaş gebeliklerde görülme oranı gittikçe artmaktadır.  Anne ve fetusde mortalite ve morbiditeye neden olan bu hastalıkta prenatal bakım büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda hemşireler, gestasyonel diyebeti olan gebelerin düzenli prenatal bakıma ihtiyaç duyduklarını anlatmalıdır; kan şekeri takibini ev ortamında nasıl yapabileceğini öğretmeli, egzersizin ve düzenli beslenmenin önemini vurgulamalı, riskleri açıklamalı ve hangi durumlarda hastaneye başvurmaları gerektiği konusunda gebeyi aydınlatmalıdırlar. 

Gestasyonel Diyabet, Prenatal Bakım, Hemşirelik
 • Aksu, H., Yurtsev, E. (2009). Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 16(3):50-58.
 • American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2015, 37(1):19.
 • Azak, F. (2014). Gestasyonel Diyabetes Mellitus'lu Kadınlarda Anksiyete ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Bener, A., Hamaq, A., Saleh, NM. (2013). Association Between Vitamin D İnsufficiency And Adverse Pregnancy Outcome: Global Comparisons. International Journal of Womens Health. 5: 523-531.
 • Ben-Haroush, A., Yogev, Y., Hod, M. (2004). Epidemiology Of Gestational Diabetes Mellitus And İts Association With Type 2 Diabetes. Diabetic Medicine. 21(2): 103-103.
 • Coşansu, G. (2015). Diyabet: Küresel Bir Salgın Hastalık. Okmeydanı Tıp Dergisi 31(Ek Sayı), 1-6.
 • Deryahan, A. (2019). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Gestasyonel Diyabet İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dumanlı, G. (2018). Gestasyonel Diyabetes Mellitus Tanısı Alan Gebelerde Glikolize Hemoglobin A1c Düzeyleri İle Bebek Doğum Ağırlığı İlişkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi. T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul.
 • Gürlek, A. (2002). Gebelik ve Diyabetes Mellitus, Gebelik ve Sistemik Hastalıklar, Ed. Yamaç, K., Gürsoy, R., Çakır, N., Medikal & Nobel, Ankara, ss.128-138.
 • Kavraz, G. (2018). Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM)'lu Kadınların Gebeliğe Uyumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • King, KB., Gerich, JE., Guzick, DS., King, KU., McDermott, MP. (2009). Is a history of gestational diabetes related to risk factors for coronary heart disease? Res Nurs Health. 32(3):298-306.
 • Leung, P. (2016). The potential protective action of vitamin D in hepatic insulin resistance and pancreatic islet dysfunction in type 2 diabetes mellitus. Nutrients, 8(3), 147.
 • Metzger, BE., Buchanan, TA., Coustan, DR. (2007). Summary And Recommendations Of The Fifth International Workshop-Conference On Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 30(2):251-260.
 • Oğuz, A. (2016). Gestasyonel Diyabet. KSU Tıp Fakültesi Dergisi. 11(1):26-29.
 • Özyurt, R., Aşıcıoğlu, O., Gültekin, T., Güngördük, K., Boran, B. (2013). İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı. Jopp Dergisi. 5(1):7-12.
 • Sayın, NC., Varol, FG., Duran, R., Acunafi, B., Kurt, I. (2007). Diabetes Mellitus With Normal Or With One Elevated Glucosetolerance Test Value. J Turkish German Gynecol Assocation. 8(1):38-43.
 • Şen, E., Yağcan, H., Dönmez, S., Sevil, Ü., Şirin A. (2008). Gestasyonel Diyabet ve Hemşirelik Bakım Yönetimi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 22 (2):140-146.
 • Şimşek Çetinkaya, Ş. (2018). Gestasyonel Diyabetli Kadınlara Diyabet Yönetimine İlişkin Hemşire Tarafından Verilen Web Tabanlı Danışmanlık Hizmetinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taşpınar, B. (2006). Pregestasyonel ve Gestasyonel Diabetes Mellitusda Takip-Tedavi Protokollerimiz ve Maternal-Perinatal Sonuçları. Uzmanlık Tezi. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Topuz, N. (2018). Riskli Gebelere Verilen Gestasyonel Diyabet Eğitiminin Tanı Alma Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karabük.
 • Turgut, A., Ünsal Boran, S., Dolgun, ZN., Acıoğlu, H., Yaman Görük, N. (2011). Bir Doğumevi Gebe İzlem Polikliniğinde Gestasyonel Diyabetes Mellitus Sıklığı. Dicle Tıp Dergisi. 38(3):325-328.
 • Türkmen, H., Yalnız, H., Karaca Saydam, B. (2005). Gebelikte Diyabetes Mellitus ve Ebelik Bakımı. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, Ocak/Şubat/Mart/Nisan Kış İlkbahar Dönemi, 2: 11-25.
 • Ural, A. (2016). Gestasyonel Diabetes Mellitus Gelişen Kadınlara Uygulanan "Sağlıklı Yaşam Biçimi Eğitim Programı"nın Anne ve Yenidoğan Sağlığına Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Üstün, G. (2013). Gestasyonel Diyabeti Olan/Olmayan Kadınların Emzirme Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wolever, TM. (2006). The Glycaemic Index: A Physiological Classification Of Dietary Carbohydrate. Cabi, 12.
 • Yener Öztürk, F., Altuntaş, Y. (2015). Gestasyonel Diabetes Mellitus. Şişli Eftal Hastanesi Tıp Bülteni. 49(1):1-10.
 • Zhang, Y., Gong, Y., Xue, H., Xiong, J., Cheng, G. (2018). Vitamin D And Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review Based on Data Free of Hawthorne Effect. BJOG: An International Journal Of Obstetrics & Gynaecology. 6(5):218-227.
Primary Language tr
Journal Section Derleme
Authors

Orcid: 0000-0002-7808-5126
Author: Meltem ŞAHİN (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-3063-1658
Author: Beliz YEKELER KAHRAMAN

Orcid: 0000-0002-9934-9127
Author: Mine BEKAR

Dates

Publication Date : July 24, 2019

Bibtex @review { hod596099, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {23 - 32}, doi = {}, title = {GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Meltem and Yekeler Kahraman, Beliz and Bekar, Mine} }
APA Şahi̇n, M , Yekeler Kahraman, B , Bekar, M . (2019). GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ . Hastane Öncesi Dergisi , 4 (1) , 23-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/47295/596099
MLA Şahi̇n, M , Yekeler Kahraman, B , Bekar, M . "GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ" . Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 23-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/47295/596099>
Chicago Şahi̇n, M , Yekeler Kahraman, B , Bekar, M . "GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ". Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 23-32
RIS TY - JOUR T1 - GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ AU - Meltem Şahi̇n , Beliz Yekeler Kahraman , Mine Bekar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 32 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ %A Meltem Şahi̇n , Beliz Yekeler Kahraman , Mine Bekar %T GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ %D 2019 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Şahi̇n, Meltem , Yekeler Kahraman, Beliz , Bekar, Mine . "GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ". Hastane Öncesi Dergisi 4 / 1 (July 2019): 23-32 .
AMA Şahi̇n M , Yekeler Kahraman B , Bekar M . GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ. HOD. 2019; 4(1): 23-32.
Vancouver Şahi̇n M , Yekeler Kahraman B , Bekar M . GESTASYONEL DİYABETTE HEMŞİRENİN PRENATAL BAKIMDAKİ ROLÜ. Hastane Öncesi Dergisi. 2019; 4(1): 23-32.

Authors of the Article
Meltem ŞAHİN [1]
Beliz YEKELER KAHRAMAN [2]
Mine BEKAR [3]