Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 55 - 65 2019-12-26

ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ

Aynur EKREN [1] , Göksel DÜRMÜŞ [2] , Leyla DELİBAŞ [3] , İbrahim BİLİR [4] , Semra ÇELİKLİ [5]


Amaç; Bu araştırma, sağlık meslek eğitimi alan öğrencilere mesleki anlamda deneyim kazandıran yaz stajlarının, öğrenciler tarafından değerlendirmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler; Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören sağlık bölümü (anestezi, diyaliz, ilk ve acil yardım) 2. sınıf öğrencilerinden, çalışmaya katılmayı kabul eden 168 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Veriler Eylül 2019’da sosyo-demografik ve yaz stajı memnuniyetini değerlendiren 34 soruluk anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 programı kullanılmıştır. Bulgular; Öğrencilerin, yaş ortalamasının 20.81±2.3 olduğu, %38.7’sinin ilk ve acil yardım, %32.1’inin diyaliz geri kalanların anestezi bölümü öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaz stajından memnuniyeti incelendiğinde; %87.5’i genel anlamda memnun kaldığını, %29.8’i yaz stajı boyunca meslek ile alakasız işler yapmak zorunda kaldığını, %91.7’si kendisine karşı mesleği geliştirme konusunda ilgi gösterildiğini belirtmişlerdir. Bölümlere göre yaz stajının öğrencilere kazandırdıklarına bakıldığında sadece staj süresince yeterli sayıda uygulamalara katılma konusunda bölümler arasındaki farkın anlamlı olduğu; diyaliz bölümündeki öğrencilerin (%74.1), anestezi öğrencilerinden (%63.3), anestezi öğrencilerinin de paramedik öğrencilerinden (%47.7) daha fazla uygulamaya katıldıkları belirlenmiştir (p=0.031). Sonuç; Öğrencilerin genel anlamda yaz stajından memnun oldukları, yaz stajının mesleki gelişimlerinde önemli rol oynadığı, bölümler arasında staj memnuniyeti açısından çok ciddi farklar olmadığı belirlenmiştir.
Mesleki Sağlık Eğitim, Mesleki Uygulamalar, Yaz Stajı, Öğrenci Memnuniyeti
  • Demirağ, H. Ve Hintistan, S. (2019). İlk Ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2(1), 46-55.
  • Göllüce, A., Avan, H. ve Karsu, F. (2017). Öğrenci Gözüyle Paramedik Mesleği. Hastane Öncesi Dergisi, 2(1), 1-9.
  • Karacan SKE. (2004). Meslek Yüksekokullarında (MYO) Yapılan Staj Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma: Kalite ve Verimlilik İçin İş Yerleri – MYO İşbirliğinin Gereği,. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (8), 168-184.
  • Söyük SGİ. (2017). Sağlık Yönetimi Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması, HSP Dergisi,4(2), 111-118. DOI:10.17681/hsp-dergisi.277817. Tektaş NYA. (2016). Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Marmara Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 5 Özel Sayı Makale No: 36 ISSN: 2146‐9199.
  • Tuygar, ŞF. (2016). Paramedik Programı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 92-100.
  • Yenal, S. ve Çelikli, S. (2013). İlk ve Acil Yardım programı son sınıf öğrencilerinin klinik uygulamalarda ve ambulans istasyonlarında karşılaştıkları güçlükler. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1(2), 7-15.
  • Yenal, S. ve Gültekin, T. (2019). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 7(1), 58-66.
  • Yüksel A. (2018). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulamalı Derslere İlişkin Görüşleri. Journal of Health Services and Education, 2(2): 72-77 ISSN: 2636-8285, DOI: 10.26567/JOHSE.2018250153.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-7502-0266
Author: Aynur EKREN
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8378-2703
Author: Göksel DÜRMÜŞ
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9529-5459
Author: Leyla DELİBAŞ
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İbrahim BİLİR
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4763-1059
Author: Semra ÇELİKLİ
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2019

Bibtex @research article { hod665997, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {55 - 65}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ}, key = {cite}, author = {Deli̇baş, Leyla and Bi̇li̇r, İbrahim and Çeli̇kli̇, Semra} }
APA Ekren, A , Dürmüş, G , Deli̇baş, L , Bi̇li̇r, İ , Çeli̇kli̇, S . (2019). ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ . Hastane Öncesi Dergisi , 4 (2) , 55-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/50996/665997
MLA Ekren, A , Dürmüş, G , Deli̇baş, L , Bi̇li̇r, İ , Çeli̇kli̇, S . "ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ" . Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 55-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/50996/665997>
Chicago Ekren, A , Dürmüş, G , Deli̇baş, L , Bi̇li̇r, İ , Çeli̇kli̇, S . "ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ". Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 55-65
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ AU - Aynur Ekren , Göksel Dürmüş , Leyla Deli̇baş , İbrahim Bi̇li̇r , Semra Çeli̇kli̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 65 VL - 4 IS - 2 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ %A Aynur Ekren , Göksel Dürmüş , Leyla Deli̇baş , İbrahim Bi̇li̇r , Semra Çeli̇kli̇ %T ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ %D 2019 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ekren, Aynur , Dürmüş, Göksel , Deli̇baş, Leyla , Bi̇li̇r, İbrahim , Çeli̇kli̇, Semra . "ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ". Hastane Öncesi Dergisi 4 / 2 (December 2019): 55-65 .
AMA Ekren A , Dürmüş G , Deli̇baş L , Bi̇li̇r İ , Çeli̇kli̇ S . ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ. HOD. 2019; 4(2): 55-65.
Vancouver Ekren A , Dürmüş G , Deli̇baş L , Bi̇li̇r İ , Çeli̇kli̇ S . ÖĞRENCİLERİN YAZ STAJINDAN MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANESTEZİ, DİYALİZ VE PARAMEDİK PROGRAMI ÖRNEKLERİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2019; 4(2): 55-65.