Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 67 - 77 2019-12-26

Amaç; Son zamanlarda sayısal olarak küresel ölçekte gittikçe artan afetler yaşlı, yetişkin, genç, çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin insanlar üzerinde birçok etki bırakmaktadır. Bu çalışma Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans son sınıf öğrencilerinde “afet” kavramına yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler; Çalışma Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümü son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışma evreni toplam öğrenci sayısı 19 kişi olup, örneklemde herkes çalışmaya dâhil edilmiş, ancak 1 öğrenci çalışmaya katılmamıştır. Çalışmada projektif yöntem olan resim çizme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma verileri toplanırken resim çizmek için kurşun kalem kullanılmış ve süre kısıtlaması yapılmamıştır. Bulgular; Katılımcılardan 13 kişi bir afet olayı yaşamadığını belirtirken, 5 kişi bir afet olayı yaşadığını belirtmiştir. Afet olayı yaşayanlar ise deprem ve yangın olayı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Resimler incelendiğinde ise afet denilince akla ilk gelen durum, % 33,33 ile deprem, % 11,11 ile yetersiz kalma ve karanlık-mutsuzluk, % 5,55 ile doğru koordinasyon, evsiz kalma-göç, savaş ve terör, kaderci yaklaşım, korku ve endişe, ilk müdahale, önceden önlem alma ve yıkım-ölüm olarak belirtilmiştir. Sonuç; Bu çalışma sonucunda katılımcıların yaşadıkları afet olayları karşısında etkilendikleri görülmüş ve afetlerin olumsuz etkileri üzerine vurgu yapılmıştır.
Afet Kavramı, Afet Yönetimi, Resim Çizme Yöntemiyle İnceleme
 • AFAD. (2014). Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Ankara.
 • Aksoy, B. (2013). Depremi Yaşamış Olan 9. Sınıf Öğrencilerinin “Deprem” Kavramına Yönelik Algılarının Nitel Açıdan İncelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 5(1), 2013.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. K. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Pegem Akademi.
 • Doğulu, C. (2018). Bir Sosyal Psikolog Gözüyle Afetler. PiVOLKA, Nisan 2018, Cilt:8, Sayı:27. http://www.elyadal.org/pivolka/27/PiVOLKA_27_04.pdf, (05.12.2019).
 • Ergünay, O. (2007). Türkiye’nin Afet Profili, TMMOB Afet Sempozyumu, s: 1-14. Mattek Matbaacılık. Ankara. http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3885.pdf. (20.10.2018).
 • Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research, The Qualitative Report, University of Toronto, Volume 8, Number 4, Article 6, https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol8/iss4/6/. (18.10.2018).
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara. Siyasal Kitapevi.
 • Halmatov, S. (2016). Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri (Çocuklar ve Yetişkinler İçin). Ankara. Pegem akademi. Https://www.mku.edu.tr/getblogfile.php?keyid=1678, (08.10.2019).
 • Https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework, (11.12.2019).
 • T.C. Başbakanlık AFAD. (2013). “Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu”. Ankara. S, 2-50. (28.09.2018)
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. (2009). Kentleşme Şurası Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu. S.1324. (30.09.2018).
 • Tercan, B. (2018). Türkiye’de Afet Politikaları ve Kentsel Dönüşüm. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(5), 102-120.
 • Varol, N. ve Kaya, Ç. (2018). Afet Risk Yönetiminde Transdisipliner Yaklaşım. Afet ve Risk Dergisi, 1 (1) , 1-8.
 • Varol, N. ve Kırıkkaya, E.B. (2017). Afetler Karşısında Toplum Dirençliliği. Journal of Resilience. 1(1), 2017, (1-9).
 • Venger, A. (2007), Psikolojik Resim Testleri: Resimli Rehber. Moskova, Vlados Yayınevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Seçkin Kitapevi.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-2471-5329
Author: Gülseren GÜNAYDIN
Institution: Trabzon Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1570-5404
Author: Nur Deniz EYÜPOĞLU KARAOĞLU
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7753-8541
Author: Mustafa GÜNAYDIN
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2019

Bibtex @research article { hod666011, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {67 - 77}, doi = {}, title = {AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Günaydın, Gülseren and Eyüpoğlu Karaoğlu, Nur Deniz and Günaydın, Mustafa} }
APA Günaydın, G , Eyüpoğlu Karaoğlu, N , Günaydın, M . (2019). AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ . Hastane Öncesi Dergisi , 4 (2) , 67-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/50996/666011
MLA Günaydın, G , Eyüpoğlu Karaoğlu, N , Günaydın, M . "AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ" . Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 67-77 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/50996/666011>
Chicago Günaydın, G , Eyüpoğlu Karaoğlu, N , Günaydın, M . "AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 4 (2019 ): 67-77
RIS TY - JOUR T1 - AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ AU - Gülseren Günaydın , Nur Deniz Eyüpoğlu Karaoğlu , Mustafa Günaydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 77 VL - 4 IS - 2 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ %A Gülseren Günaydın , Nur Deniz Eyüpoğlu Karaoğlu , Mustafa Günaydın %T AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ %D 2019 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Günaydın, Gülseren , Eyüpoğlu Karaoğlu, Nur Deniz , Günaydın, Mustafa . "AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ". Hastane Öncesi Dergisi 4 / 2 (December 2019): 67-77 .
AMA Günaydın G , Eyüpoğlu Karaoğlu N , Günaydın M . AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ. HOD. 2019; 4(2): 67-77.
Vancouver Günaydın G , Eyüpoğlu Karaoğlu N , Günaydın M . AFET KAVRAMI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİN RESİM ÇİZME YOLUYLA İNCELENMESİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2019; 4(2): 67-77.