Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 1 - 10 2020-04-03

START KNOWLEDGE LEVEL IN MASSIVE EVENTS; AN EXAMPLE FOR IZMIR PROVINCE
KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Sevda DEMİRÖZ YILDIRIM [1]


Objective: In this study, it was aimed to determine the level of knowledge about the START (Simple Triage and Rapid Treatment) protocol of the Izmir 112 Emergency Health Services (EHS) providers who will perform the field triage in mass events. Material and Methods: The sample of the study is the 112 Administrative Unit, İzmir 112 Command and Control Center and 112 EHS Central Station because of the high number of cases. The general survey model, which is one of the survey model types, was used in the research. After the literature review, a questionnaire was developed by the researcher to collect the data. Results: According to our research; It was found that 94.8% of İzmir 112 EHS services employees received training on START protocol. In the level of knowledge about the START protocol, the knowledge level of physicians higher than from other occupational groups, the level of knowledge of master's graduates was higher than that of high school graduates, and the level of knowledge of 112 administrative unit employees was significantly higher than that of 112 EHS station employees. Conclusion: According to the results of the research, in the level of knowledge of the 112 EHS providers in Izmir about the START protocol; significant differences have been identified depending on the education they received, their profession, the unit they work for and the training they received.
Amaç: Bu çalışmada İzmir 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) çalışanlarının, Simple Triage and Rapid Treatment (Basit Triyaj ve Hızlı Tedavi - START) Protokolü konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada örneklem olarak İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İzmir 112 Komuta Kontrol Merkezi ve vaka sayısının yüksek olması nedeniyle 112 ASH merkez istasyonları örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmada tarama modeli türlerinden biri olan genel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla literatür taramasının ardından araştırmacı tarafından anket formu geliştirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya göre İzmir 112 ASH çalışanlarının %94,8’inin START protokolü ile ilgili eğitim aldığı saptanmıştır. START protokolü hakkındaki bilgi düzeylerinde, doktorların bilgi düzeyleri diğer meslek gruplarına göre, yüksek lisans mezunlarının bilgi düzeyleri lise mezunlarına göre, 112 idari birim çalışanlarının bilgi düzeyleri 112 ASH İstasyonu çalışanlarına göre anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırmanın sonucuna göre İzmir 112 ASH personellerinin START protokolü hakkındaki bilgi düzeylerinde, öğrenim durumu, meslek, çalıştığı birim ve triyaj konusunda aldıkları eğitime bağlı anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
 • Akdur, R.(2007). Afetlere Karşı Sağlık Hizmeti Senaryoları Yazma ‘Deprem Örneği’. Afet Tıbbı (213-225). (ed: Mehmet Eryılmaz ve Ufuk Dizer) , Ankara: Ünsal Yayınları.
 • Demiröz, S. (2018). İzmir İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Kitlesel Olaylarda START (Simple Triage And Rapid Treatment) Protokolü Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ekşi, A. (2015). Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Kitapana. İzmir.
 • Ekşi A., Çelikli S., Şen G. (2019). Afet Triajında Etik İkilemlerin Değerlendirilmesi-İzmir İli Örneği, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, (27),30-39.
 • Keskin, Ö., ve Kalemoğlu, K. (2002). Deprem ve Triaj. Ulusal Travma Dergisi, 8:108-111.
 • Kuloğlu, M. (2014). Bir İlin 112 Acil Yardım İstasyonlarında Çalışan Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Düzenlenen Olay Yeri Triajı (START Yöntemi) Hizmet İçi Eğitiminin Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Lynn, M. (2016). Mass Casualty Incidents The Nuts and Bolts of Preparedness and Response for Acute Disasters. New York: Springer Science. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB). (2011). Acil Sağlık Hizmetleri Triaj. Ankara.
 • Mills, A.F. (2016). A simple yet effective decision support policy for mass-casualty triage. European Journal of Operational Research, 253: 734–745.
 • Pouraghaei, M., Tabrizi, J.S., Moharamzadeh, P., Ghafori, R.R., Rahmani, F., ve Mirfakhraei, B.N. (1 Haziran 2017). The Effect of Start Triage Education on Knowledge and Practice of Emergency Medical Technicians in Disasters. Journal of Caring Sciences, 6(2):119-125.
 • Söğüt, Ö., Boleken, M.E., Yavuz, G., Sayhan, M.B., ve Gökdemir, M.T. (19-22 Nisan 2009). Şanlıurfa’da Yapılan Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Kurslarında Kurs Öncesi ve Sonrası Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Antalya: V. Acil Tıp Kongre Kitabı (ss.114).
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (11 Mayıs 2000). Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046, ss. 37-45.
 • http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4798&MevzuatIliski=0& (Erişim tarihi: 01 Haziran 2017).
 • The Johns Hopkins and Red Cross Red Crescent. (2008). Public Health Guide in Emergencies, Geneva, Switzerland.
 • https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Forward.pdf (Erişim tarihi: 08 Mart 2019).
 • Uzun, H. (2012). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Görevli Doktorların Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmış Tıpta Uzmanlık Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD.
 • World Health Organization (WHO). (Nisan 2007). Mass Casualty Systems: Strategies and Guidelines for Building Health Sector Capacity. Cenevre. http://www.who.int/hac/techguidance/tools/mcm_guidelines_en.pdf (Erişim tarihi: 21 Nisan 2019).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-0279-4241
Author: Sevda DEMİRÖZ YILDIRIM
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 3, 2020

Bibtex @research article { hod714045, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Demi̇röz Yıldırım, Sevda} }
APA Demi̇röz Yıldırım, S . (2020). KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ . Hastane Öncesi Dergisi , 5 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714045
MLA Demi̇röz Yıldırım, S . "KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ" . Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714045>
Chicago Demi̇röz Yıldırım, S . "KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Sevda Demi̇röz Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %A Sevda Demi̇röz Yıldırım %T KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Demi̇röz Yıldırım, Sevda . "KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Hastane Öncesi Dergisi 5 / 1 (April 2020): 1-10 .
AMA Demi̇röz Yıldırım S . KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. HOD. 2020; 5(1): 1-10.
Vancouver Demi̇röz Yıldırım S . KİTLESEL OLAYLARDA START BİLGİ DÜZEYİ; İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2020; 5(1): 1-10.