Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 67 - 77 2020-04-03

COMMUNICATION IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY HEALTH SERVICES
HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM

Sinem UTANIR ALTAY [1] , Ali EKŞİ [2]


Effective communication skills can facilitate relationships in all kinds of human relationships and all kinds of professions. Communication, which forms the basis of interpersonal interaction, has an important place in every individual's life. Professionals' success depends on their communication skills. The real function of communication in health services is to make people get closer to each other by sharing emotions, thoughts and information as well as making meanings common. It is anticipated that pre-hospital emergency health services will be able to provide successful services in accordance with today's emergency medicine only with individuals who are trained in emergency medicine, have communication skills, and have a permanent staff. In this study, in which we focused on the role of communication in pre-hospital emergency health services, it aims to give information about how effective communication proceeds, and in particular, how to establish pre-hospital emergency healthcare staff with normative communication with patients and their relatives. In this context, this study is important in terms of revealing the possible aspects of communication between the patient and the emergency health personnel and suggesting possible solutions
Etkili iletişim becerileri, her türlü insan ilişkisinde ve her türlü meslek alanında ilişkileri kolaylaştırıcı olabilmektedir. Kişilerarası etkileşimin temelini oluşturan iletişimin her bireyin yaşamında önemli bir yeri vardır. Meslek sahiplerinin başarıları da onların iletişim becerilerine bağlıdır. Sağlık hizmetlerinde iletişimin gerçek işlevi, anlamları ortak kılmanın yanı sıra duygu, düşünce ve bilgileri paylaşarak insanların birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamaktır. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin günümüz acil tıbbına uygun olarak başarılı hizmet verebilmesi de ancak acil tıp konusunda eğitimli, iletişim becerisine sahip, kalıcı bir kadroya sahip bireyler ile mümkün olacağı öngörülmektedir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerindeki iletişimin rolüne odaklandığımız bu çalışmada, etkili iletişimin ne şekilde ilerlediği, daha da özelinde hastane öncesi acil sağlık personelinin, hasta ve hasta yakınları ile nasıl normatif iletişime geçmesi gerektiği ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma hasta ile acil sağlık personeli arasında gerçekleşen iletişimin aksayabilecek yanlarını ortaya koyması ve olası çözümler önermesi açısından önem taşımaktadır.
 • Altınöz, M. (2000). Yazışma Teknikleri Nobel. Ankara.
 • Balta- Peltekoğlu, F. (2016). Halkla İlişkiler Nedir? Beta Yayınları. Ankara.
 • Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (1999). Bedenin dili. Remzi Kitapevi. İstanbul.
 • Berelson, B., ve Steiner, GA. (1964). Human Behavior: An inventory of scientific findings. Harcourt Brace Jovanovich: New York. USA.
 • Ekşi, A.(2015). Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Kitapna. İzmir.
 • Graves, I., Potter, K., Hodgetts, T., Woollerd, M. (2006) Emergency Care, Elsevier. İtaly.
 • Gürüz, D. ve Temel Eğinli, A. (2008). İletişim Becerileri, Anlamak- Anlatmak-Anlaşmak, Nobel Yayınları. İstanbul.
 • Krizan, BAC., Merrier, P., Logan, Joyce PK., Williams, S. (2010). Business communation, South-Western Cengage Learning. USA. Mutlu, E. (2008). İletişim Sözlüğü. Ayraç Yayınları. Ankara.
 • Moby’s Paramedic Textbook (2012). EMS Communication, http://ems.jbpub.com/sanders/paramedic/docs/PPT_Lectures/Chapter_05.pdf, (Erişim Tarihi; 20.02.2019). Navaro, L. (2001). Ana baba okulu. Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • Oskay, Ü. (2007). İletişimin ABC’si, Der Yayınları. Ankara.
 • Sanders, MJ. (2007). Mosby’s Paramedic Textbook. Elsevier. USA.
 • Sertaş-Ertike, A. (2012). Fahrenheit 9/11 Belgeselinin İletişimsel Eylem Kuramı ve 5 Basamakli Etik Çözümleme Modeline Göre Analizi, İletişim Çalışmaları Dergisi, (2): 1-22.
 • Tayfun, R. (2007). Etkili iletişim ve beden dili. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Theodorson, S. and Theodorson, A. (1969). A Modern Dictionary of Sociology. Cassell Education Limited: New York. USA.
 • Tutar, H. (2002). Mesleki Yazışma Teknikleri. Nobel. Ankara.
 • Uğur, E. (2012). Temel İletişim Teknikleri ve İletişimde Etkinliği Arttırmak, İstanbul Üniversitesi Yayınları. İstanbul
 • Wood, JT. (2009). Interpersonal communication: Everyday encounters. Boston: Wadsworth. USA.
 • Yaman, E. (2011). İnsan ve İletişim, Akçağ Yayınları. Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Derleme
Authors

Orcid: 0000-0003-2793-5036
Author: Sinem UTANIR ALTAY (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1559-6057
Author: Ali EKŞİ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 3, 2020

Bibtex @review { hod714113, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {67 - 77}, doi = {}, title = {HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM}, key = {cite}, author = {Utanır Altay, Sinem and Ekşi̇, Ali} }
APA Utanır Altay, S , Ekşi̇, A . (2020). HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM . Hastane Öncesi Dergisi , 5 (1) , 67-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714113
MLA Utanır Altay, S , Ekşi̇, A . "HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM" . Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 67-77 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714113>
Chicago Utanır Altay, S , Ekşi̇, A . "HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM". Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 67-77
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM AU - Sinem Utanır Altay , Ali Ekşi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 77 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM %A Sinem Utanır Altay , Ali Ekşi̇ %T HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM %D 2020 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Utanır Altay, Sinem , Ekşi̇, Ali . "HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM". Hastane Öncesi Dergisi 5 / 1 (April 2020): 67-77 .
AMA Utanır Altay S , Ekşi̇ A . HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM. HOD. 2020; 5(1): 67-77.
Vancouver Utanır Altay S , Ekşi̇ A . HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM. Hastane Öncesi Dergisi. 2020; 5(1): 67-77.