BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yönlendirmeli hayal etkinliklerinin üniversite öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik durumsal ilgi ve ders başarıları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırmada ön-test, son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışma gruplarını, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinin çeşitli programlarında öğrenim gören toplam 117 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler deney (n= 65) ve kontrol (n= 52) gruplarına seçkisiz olarak atanmışlardır. İngilizce ders başarısı bir pilot çalışmadan hareketle geliştirilen Başarı Testi aracılığıyla ölçülürken, durumsal ilgi Rotgans ve Schmidt (2011) tarafından geliştirilen ve bu araştırmada Türkçeye uyarlanan Durumsal İlgi Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Veri analizinde madde analizi ve bir dizi kovaryans analizi kullanılmıştır. Bulgular; deney grubundaki öğrencilerin durumsal ilgi ve İngilizce ders başarısı puan ortalamalarının, kontrol grubunda yer alan öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bulgular ayrıca, deney ve kontrol gruplarında gözlenen İngilizce derslerine yönelik başarı ön-test puanları ile son-test puanları arasındaki farklılıkların, durumsal ilgi puanları arasındaki farklılıkların etkisiyle açıklanabildiğini de göstermiştir.  

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Erdoğan Doğru

Altay Eren

Publication Date December 29, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Doğru, E., & Eren, A. (2016). Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research, 2(2).
AMA Doğru E, Eren A. Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. December 2016;2(2).
Chicago Doğru, Erdoğan, and Altay Eren. “Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi Ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research 2, no. 2 (December 2016).
EndNote Doğru E, Eren A (December 1, 2016) Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research 2 2
IEEE E. Doğru and A. Eren, “Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
ISNAD Doğru, Erdoğan - Eren, Altay. “Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi Ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research 2/2 (December 2016).
JAMA Doğru E, Eren A. Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2.
MLA Doğru, Erdoğan and Altay Eren. “Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi Ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
Vancouver Doğru E, Eren A. Hayal Etkinliklerinin İngilizce Derslerindeki Durumsal İlgi ve Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2(2).