BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 28.12.2016

Abstract

Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler

Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 28.12.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci yıl (hazırlık ve birinci sınıf) öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum, psikolojik dayanıklılık ve psikolojik belirti düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışma grubunu, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil eğitimi alan 196 hazırlık sınıfı öğrencisi ve Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde birinci sınıfta okuyan 282 öğrenci olmak üzere toplam 478 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin üniversite yaşamına uyum düzeylerini belirlemek amacıyla Üniversite Yaşamı Ölçeği (ÜYÖ); öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek amacıyla Yılmazlık Ölçeği (YÖ), öğrencilerin psikolojik semptomlarını belirlemek amacıyla Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve demografik bilgileri tespit etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversite “yabancı dil hazırlık sınıfı” ve “hazırlık okumayan birinci sınıf” öğrencilerin üniversite yaşamına uyum, psikolojik dayanıklılık ve psikolojik belirti düzeylerinin anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür. Bunun yanında, psikolojik semptomları düşük ve psikolojik dayanıklılığı yüksek olan birinci yıl (“yabancı dil hazırlık” ve “birinci sınıf”) öğrencilerinin üniversite yaşamına uyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gerek üniversite yönetimi gerekse üniversite öğrencilerine sunulan öğrenci kişilik hizmetleri açısından doğurguları tartışılmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

İlker Kaba

İbrahim Keklik

Publication Date December 28, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Kaba, İ., & Keklik, İ. (2016). Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler. Hacettepe Journal of Educational Research, 2(2).
AMA Kaba İ, Keklik İ. Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler. Hacettepe Journal of Educational Research. December 2016;2(2).
Chicago Kaba, İlker, and İbrahim Keklik. “Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık Ve Psikolojik Belirtiler”. Hacettepe Journal of Educational Research 2, no. 2 (December 2016).
EndNote Kaba İ, Keklik İ (December 1, 2016) Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler. Hacettepe Journal of Educational Research 2 2
IEEE İ. Kaba and İ. Keklik, “Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
ISNAD Kaba, İlker - Keklik, İbrahim. “Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık Ve Psikolojik Belirtiler”. Hacettepe Journal of Educational Research 2/2 (December 2016).
JAMA Kaba İ, Keklik İ. Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2.
MLA Kaba, İlker and İbrahim Keklik. “Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık Ve Psikolojik Belirtiler”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
Vancouver Kaba İ, Keklik İ. Öğrencilerin Üniversiteye Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2(2).