BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 0 - 0, 01.07.2017

Abstract

Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 0 - 0, 01.07.2017

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan müzik eğitimi programının matematik becerileri açısından ilkokula hazır bulunuşluğa etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmada, öntest - sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul ili Maltepe ilçesi Serpil Şahinoğlu Anaokulunda yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, bu okulun anasınıflarında eğitim alan ve yaşları 60-78 ay arasında değişen, 20'si deney ve 20'si kontrol grubunda olmak üzere toplam 40 çocuktan oluşmuştur. Araştırmada, haftada bir gün 25-30 dakika süre ile toplam 15 hafta devam eden uygulamalar yapılmıştır. Uygulama başlamadan önce deney ve kontrol gruplarına Marmara İlkokula Hazır Oluş Ölçeğinin uygulama formunun matematik becerileri alt ölçeği öntest olarak uygulanmıştır. Deney grubunda 15 hafta süresince "Müzik Eğitimi Programı" uygulanmış, kontrol grubuna ise okul öncesi eğitim günlük planlarında yer alan olağan müzik etkinlikleri dışında hiçbir özel etkinlik uygulanmamıştır. Çalışmanın sonunda deney ve kontrol gruplarına aynı ölçeğin ilgili alt ölçeği sontest olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Sonuç olarak; okul öncesi eğitimde uygulanan matematik etkinlikleri planlanırken müzikli oyunlarla ve ritim çalışmaları ile desteklendiği takdirde, çocukların matematik becerilerinin geliştirilmesine olumlu yönde katkı sağlayacağını söylemek mümkündür.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Tamer KIVILCIM

Ercan MERTOĞLU

Publication Date July 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA KIVILCIM, T., & MERTOĞLU, E. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi. Hacettepe Journal of Educational Research, 3(1).
AMA KIVILCIM T, MERTOĞLU E. Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi. Hacettepe Journal of Educational Research. October 2017;3(1).
Chicago KIVILCIM, Tamer, and Ercan MERTOĞLU. “Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi”. Hacettepe Journal of Educational Research 3, no. 1 (October 2017).
EndNote KIVILCIM T, MERTOĞLU E (October 1, 2017) Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi. Hacettepe Journal of Educational Research 3 1
IEEE T. KIVILCIM and E. MERTOĞLU, “Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 3, no. 1, 2017.
ISNAD KIVILCIM, Tamer - MERTOĞLU, Ercan. “Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi”. Hacettepe Journal of Educational Research 3/1 (October 2017).
JAMA KIVILCIM T, MERTOĞLU E. Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2017;3.
MLA KIVILCIM, Tamer and Ercan MERTOĞLU. “Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 3, no. 1, 2017.
Vancouver KIVILCIM T, MERTOĞLU E. Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitimi Programının Matematik Becerileri Açısından İlkokula Hazır Bulunuşluğa Etkisi. Hacettepe Journal of Educational Research. 2017;3(1).