BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 0 - 0, 01.07.2017

Abstract

İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 0 - 0, 01.07.2017

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu (ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu) öğretmenlerinin örgütsel sinizme ilişkin görüşlerini incelemektir. Öğretmenlerin sinizme ilişkin görüşleri cinsiyet, yaş, medeni durum, branş, eğitim seviyesi, mesleki kıdem ve çalıştığı kademeler dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın örneklemi, Mersin Toroslar ilçesindeki kamu ilköğretim okullarında, 2015-16 öğretim yılında çalışmakta olan 209 öğretmenden oluşmuştur. Sağır ve Oğuz (2012) tarafından geliştirilen Örgütsel Sinizm Ölçeği ile örneklemden veriler toplanmış olup, veriler ANOVA ve t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları; ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel sinizm ölçeğinden elde ettikleri ortalama puanın “kararsızım” (2,83) düzeyinde olduğunu; cinsiyet, yaş, medeni durum, branş ve mesleki kıdeme göre örgütsel sinizm puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin çalıştığı kademeler açısından ele alındığında ise; ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm ile ilgili görüşleri ile ilkokul ve imam hatip ortaokulu öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm ölçeğinden elde ettiği puanlar biraz daha yüksektir. Orta düzeyde de olsa sinizmin okul çıktıları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği sonucuna varılmış, örgütsel sinizmin yöneticilerin de dahil olduğu başka örneklemlerde, farklı örgüt boyutlarıyla ilişkilendirilerek incelenmesi önerilmiştir. 

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Hüseyin ERGEN

Şahin İNCE This is me

Publication Date July 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA ERGEN, H., & İNCE, Ş. (2017). İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği. Hacettepe Journal of Educational Research, 3(1).
AMA ERGEN H, İNCE Ş. İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği. Hacettepe Journal of Educational Research. October 2017;3(1).
Chicago ERGEN, Hüseyin, and Şahin İNCE. “İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği”. Hacettepe Journal of Educational Research 3, no. 1 (October 2017).
EndNote ERGEN H, İNCE Ş (October 1, 2017) İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği. Hacettepe Journal of Educational Research 3 1
IEEE H. ERGEN and Ş. İNCE, “İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 3, no. 1, 2017.
ISNAD ERGEN, Hüseyin - İNCE, Şahin. “İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği”. Hacettepe Journal of Educational Research 3/1 (October 2017).
JAMA ERGEN H, İNCE Ş. İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği. Hacettepe Journal of Educational Research. 2017;3.
MLA ERGEN, Hüseyin and Şahin İNCE. “İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 3, no. 1, 2017.
Vancouver ERGEN H, İNCE Ş. İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri: Mersin Örneği. Hacettepe Journal of Educational Research. 2017;3(1).