Journal Boards

Editorial Board

Editorial Board
Assoc. Prof. Dr. Sergül DUYGULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ Türkiye
Public Health Nursing, Nursery, Nursing Education, Nursing Fundamentals and Management, Psychiatric Nursing
Social Science
Assoc. Prof. Dr. Fatoş KORKMAZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 0000-0003-4457-8691 Türkiye
Nursery, Nursing Education, Nursing Fundamentals and Management

Yayın Kurulu

Sahibi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Adına
Prof. Dr. Leyla Özdemir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Sergül Duygulu Hacettepe Üniversitesi


Yayın Kurulu
Başkan

Doç. Dr. Sergül Duygulu Hacettepe Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Fatoş Korkmaz Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gülten Işık  Hacettepe Üniversitesi

Sekreterler

Dr. Öğr. Üyesi Seher Başaran Açıl Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Gül Hatice Tarakçıoğlu Çelik Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Merve Mert Karadaş Hacettepe Üniversitesi

Etik Editörü

Prof. Dr. Leyla Dinç Hacettepe Üniversitesi

İngilizce Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel Özçırpan Hacettepe Üniversitesi

İstatistik Editörü

Prof. Dr. İbrahim Koruk Harran Üniversitesi

Baskıya Hazırlama-Mizanpaj

Doç. Dr. Zehra Gök Metin Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Neşe Altınok Ersoy Hacettepe Üniversitesi

Baskıya Hazırlama-Son Okuma

Doç. Dr. Nilgün Kuru Alıcı Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özdemir Köken Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nebahat Bora Güneş Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayça Ay Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Sabri Karahan Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Ayşe Yücesan Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Tuğçe Torun Hacettepe Üniversitesi

Yayın Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hülya Uçar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Prof. Dr. Gülnaz Karatay Munzur Üniversitesi
Prof. Dr. Medine Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Tanyer Konya Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Nurcan Çalışkan Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şule Ergöl Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Songül Kamışlı Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doç. Dr. Selda Arslan Necmettin Erbakan Üniversitesi