Case Report
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 65 - 73, 25.03.2019
https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544146

Abstract

Obezite karmaşık, multifaktöriyel ve büyük ölçüde önlenebilir bir hastalıktır. Günümüzde dünyadaki tüm ülkelerde alarm düzeyine erişmiştir. Bu nedenle günümüzde obezite ile mücadelede birçok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan birisi bariatrik cerrahidir. Bariatrik cerrahi sonrası yeme, yaşam tarzı ve beden imajında önemli değişimlerden dolayı bireyler ciddi uyum sorunu yaşayabilmektedir. Hemşirelikte yaygın olarak kullanılan Roy’un Uyum Modeli (RUM); içerdiği dört uyum alanında bireylerin uyum gereksinimlerini belirlemeye ve insanın uyum sistemi ve çevresinde meydana gelen değişimlere odaklanmaktadır. Bu olgu çalışması 2017 yılında bir üniversite hastanesinde bariatrik cerrahi geçiren iki olgu, RUM’a göre bir kez ameliyat öncesi, dört kez ameliyat sonrası görüşme yöntemi ile değerlendirildi. Bu çalışmada birinci olgunun, RUM’a göre uyum sağladığı, ikinci olgunun uyum sağlayamadığı, fizyolojik ve psikolojik komplikasyonlar yaşadığı belirlendi. Çalışmada, RUM hastaların sistematik değerlendirilmesini, izlenmesini kolaylaştırdı ve sorunların saptanmasını sağladı. Bu nedenle hemşirelerin bariatrik cerrahi sonrası bireylerin yaşayabileceği uyum problemlerini ameliyat öncesi dönemden itibaren RUM’a göre değerlendirmesi ve saptanan sorunların çözümü için gerekli girişimlerin planlaması ve uygulaması ile uyumu kolaylaştırabileceği sonucuna varıldı

References

 • 1. Hruby A, Hu FH, The epidemiology of obesity: A big picture. Pharmacoeconomics 2015; 33(7): 673–689.
 • 2. McGraw CA, Wool DB. Bariatric surgery: three surgical techniques, patient care, risks, and outcomes.AORN J 2015;102(2):141-52.
 • 3. Kalan I, Yeşil Y. Obezite ile ilişkili kronik hastalıklar. Diyabet ve obezite 2010 (mised);24-25:78-81.
 • 4. WHO Global Health Risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks, 2009. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf (Erişim 02.08. 2018)
 • 5. Cummings DE, Cohen RV.Beyond BMI: the need for new guidelines governing the use of bariatric and metabolic surgery.Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2(2):175-81.
 • 6. Tessier DJ, Eagon JC. Surgical management of morbid obesity. Curr Probl Surg 2008;45(2):68-137.
 • 7. Fried M, Yumuk V, Oppert J-M, Scopinaro N, Torres AJ, Weiner R, et all. Interdisciplinary European Guidelines on metabolic and bariatric surgery. Obes Facts 2013;6:449-468.
 • 8. Roy C. The Roy Adaptation Model. New Jersey Upper Saddle River. Pearson Prentice Hall Health 2009; 35-50.
 • 9. Piazza D, Foote A, Holcombe J, Harris MG, Wright P. The use of Roy's adaptation model applied to a patient with breast cancer. European Journal of Cancer Care1992; 1:17-22.
 • 10. Dunn HC, Dunn DG. The Roy adaptation model and its application to clinical nursing practice. Journal of Ophthalmic Nursing & Technology 1997;16:74-78.
 • 11. Dixon EL. Community health nursing practice and the Roy adaptation model. Public Health Nursing 1999;16: 290-300.
 • 12. Ursavaş FE, Karayurt Ö, İşeri Ö. Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu cerrahi yapılan bir hastaya Roy uyum modeline temellendirilmiş hemşirelik yaklaşımı. J Breast Health 2014;10:134-140.
 • 13. Fawcet J. Using the Roy Adaptation Model to Guide Research and/or Practice: Construction of Conceptual-Theoretical-Empirical Systems of Knowledge. Aquichán 2009; 9(3):297-306.
 • 14. Sarwer DB, Crerand CE. Body image and cosmetic medical treatments. Body image 2004; 1(1): 99-111.
 • 15. Sarısoy G, Atmaca A, Ecemiş G, Gümüş K, Pazvantoğlu O. Obezite hastalarında dürtüsellik ve dürtüselliğin beden algısı ve benlik saygısı ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg 2013; 14: 53-61.
 • 16. Tam AA, Çakır B. Birinci basamakta obeziteye yaklaşım. Ankara Medical Journal 2012; 12(1):37-41.
 • 17. Westman EC, Mcmahon RL, Grant JP. Binge eating, quality of life and physical activity improve after roux-en-y gastric bypass for morbid obesity. Obesity Surgery 2004; 14(3): 341.
 • 18. Sarwer DB, Spitzer JC, Wadden TA, James E. Mitchell MD, Kathryn Lancaster BA, et all. Changes in sexual functioning and sex hormone levels in women following bariatric surgery. JAMA surgery 2014; 149(1): 26-33.
 • 19. Sarwer DB, Wadden TA, Moore RH, Eisenberg MH, Raper SE, Williams NN. Changes in quality of life and body image after gastric bypass surgery. Surgery For Obesity and Related Diseases 2010; 6(6):608-614.
 • 20. Barth MM, Jenson CE. Post operative nursing care of gastric bypass patients. AmericanJournal of Critical Care 2006; 15(4):378-387.
 • 21. Chaves YS, Destefanı AC. Pathophysiology, diagnosis and treatment of dumping syndrome and its relation to bariatric surgery. ABCD Arq Bras Cir Dig 2016;29(Supl.1):116-119.
 • 22. Gallagher S. Taking the weight off with bariatric surgery. Nursing March 2004; 34(3):58-64.
 • 23. Çatal E. Dicle A. Teori-araştırma-bileşeni: Roy'un uyum modeli örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014; 1(7):33-45.

Year 2019, Volume 6, Issue 1, 65 - 73, 25.03.2019
https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544146

Abstract

References

 • 1. Hruby A, Hu FH, The epidemiology of obesity: A big picture. Pharmacoeconomics 2015; 33(7): 673–689.
 • 2. McGraw CA, Wool DB. Bariatric surgery: three surgical techniques, patient care, risks, and outcomes.AORN J 2015;102(2):141-52.
 • 3. Kalan I, Yeşil Y. Obezite ile ilişkili kronik hastalıklar. Diyabet ve obezite 2010 (mised);24-25:78-81.
 • 4. WHO Global Health Risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks, 2009. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf (Erişim 02.08. 2018)
 • 5. Cummings DE, Cohen RV.Beyond BMI: the need for new guidelines governing the use of bariatric and metabolic surgery.Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2(2):175-81.
 • 6. Tessier DJ, Eagon JC. Surgical management of morbid obesity. Curr Probl Surg 2008;45(2):68-137.
 • 7. Fried M, Yumuk V, Oppert J-M, Scopinaro N, Torres AJ, Weiner R, et all. Interdisciplinary European Guidelines on metabolic and bariatric surgery. Obes Facts 2013;6:449-468.
 • 8. Roy C. The Roy Adaptation Model. New Jersey Upper Saddle River. Pearson Prentice Hall Health 2009; 35-50.
 • 9. Piazza D, Foote A, Holcombe J, Harris MG, Wright P. The use of Roy's adaptation model applied to a patient with breast cancer. European Journal of Cancer Care1992; 1:17-22.
 • 10. Dunn HC, Dunn DG. The Roy adaptation model and its application to clinical nursing practice. Journal of Ophthalmic Nursing & Technology 1997;16:74-78.
 • 11. Dixon EL. Community health nursing practice and the Roy adaptation model. Public Health Nursing 1999;16: 290-300.
 • 12. Ursavaş FE, Karayurt Ö, İşeri Ö. Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu cerrahi yapılan bir hastaya Roy uyum modeline temellendirilmiş hemşirelik yaklaşımı. J Breast Health 2014;10:134-140.
 • 13. Fawcet J. Using the Roy Adaptation Model to Guide Research and/or Practice: Construction of Conceptual-Theoretical-Empirical Systems of Knowledge. Aquichán 2009; 9(3):297-306.
 • 14. Sarwer DB, Crerand CE. Body image and cosmetic medical treatments. Body image 2004; 1(1): 99-111.
 • 15. Sarısoy G, Atmaca A, Ecemiş G, Gümüş K, Pazvantoğlu O. Obezite hastalarında dürtüsellik ve dürtüselliğin beden algısı ve benlik saygısı ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg 2013; 14: 53-61.
 • 16. Tam AA, Çakır B. Birinci basamakta obeziteye yaklaşım. Ankara Medical Journal 2012; 12(1):37-41.
 • 17. Westman EC, Mcmahon RL, Grant JP. Binge eating, quality of life and physical activity improve after roux-en-y gastric bypass for morbid obesity. Obesity Surgery 2004; 14(3): 341.
 • 18. Sarwer DB, Spitzer JC, Wadden TA, James E. Mitchell MD, Kathryn Lancaster BA, et all. Changes in sexual functioning and sex hormone levels in women following bariatric surgery. JAMA surgery 2014; 149(1): 26-33.
 • 19. Sarwer DB, Wadden TA, Moore RH, Eisenberg MH, Raper SE, Williams NN. Changes in quality of life and body image after gastric bypass surgery. Surgery For Obesity and Related Diseases 2010; 6(6):608-614.
 • 20. Barth MM, Jenson CE. Post operative nursing care of gastric bypass patients. AmericanJournal of Critical Care 2006; 15(4):378-387.
 • 21. Chaves YS, Destefanı AC. Pathophysiology, diagnosis and treatment of dumping syndrome and its relation to bariatric surgery. ABCD Arq Bras Cir Dig 2016;29(Supl.1):116-119.
 • 22. Gallagher S. Taking the weight off with bariatric surgery. Nursing March 2004; 34(3):58-64.
 • 23. Çatal E. Dicle A. Teori-araştırma-bileşeni: Roy'un uyum modeli örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014; 1(7):33-45.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Meryem Yılmaz (Primary Author)
0000-0001-7686-3572


Pınar Yılmaz This is me
0000-0002-4696-8776

Publication Date March 25, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @case report { hunhemsire544146, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {65 - 73}, doi = {10.31125/hunhemsire.544146}, title = {Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Meryem and Yılmaz, Pınar} }
APA Yılmaz, M. & Yılmaz, P. (2019). Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 65-73 . DOI: 10.31125/hunhemsire.544146
MLA Yılmaz, M. , Yılmaz, P. "Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 65-73 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/44118/544146>
Chicago Yılmaz, M. , Yılmaz, P. "Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 65-73
RIS TY - JOUR T1 - Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu AU - Meryem Yılmaz , Pınar Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.544146 DO - 10.31125/hunhemsire.544146 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 73 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.544146 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544146 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu %A Meryem Yılmaz , Pınar Yılmaz %T Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu %D 2019 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31125/hunhemsire.544146 %U 10.31125/hunhemsire.544146
ISNAD Yılmaz, Meryem , Yılmaz, Pınar . "Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 6 / 1 (March 2019): 65-73 . https://doi.org/10.31125/hunhemsire.544146
AMA Yılmaz M. , Yılmaz P. Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 65-73.
Vancouver Yılmaz M. , Yılmaz P. Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 65-73.
IEEE M. Yılmaz and P. Yılmaz , "Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 65-73, Mar. 2019, doi:10.31125/hunhemsire.544146