Year 2021, Volume 8 , Issue 2, Pages 213 - 222 2021-07-14

Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi
The Effect of Internal Migration on the General and Reproductive Health Status of Women Migrating to Aydın Province

Hilmiye AKSU [1] , Hande YAĞCAN [2] , Safiye OZVURMAZ [3] , Mevlüt TÜRE [4]


Amaç: Bu çalışmada Aydın İli’ne göç eden üreme çağındaki kadınların genel sağlık ile üreme sağlığı durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, analitik ve tanımlayıcı tipte olup verileri Aydın İli’nin Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran 331 kadından “Göç Eden Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına İlişkin Anket Formu” ve “Genel Sağlık Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Göçmen kadınların %71.3’ü göç etmekten çok memnun olduklarını ifade etmelerine rağmen, göç %14.5’inin ekonomik durumunu olumsuz etkilemiştir. Kadınların %26.9’unun genel sağlık durumu riskli bulunmuştur. Riskli kadınların, gebelik, abortus, küretaj ve ölü doğum sayı ortalamaları sağlıklı gruptan fazla olup, canlı doğum, yaşayan çocuk sayısı ve ilk gebe kalma yaş ortalamaları daha düşüktür. Riskli kadınların yaş ortalamaları sağlıklı gruba göre daha genç (U:8849.0, p<0.01) ve göç edilen yerde yaşama süreleri ise daha uzun bulunmuştur (U:9093.5, p<0.02). Kadınların isteyerek evlenme durumlarının genel sağlık durumlarını etkilediği saptanmıştır (X2=10.032; p<0.00). Sonuç: Genel sağlık durumu riskli çıkan kadınların obstetrik bulgularının daha kötü durumda olduğu ve bu bulguların göç edilen yerde yaşanılan sürenin artması ile doğru orantılı olarak kötüleştiği görülmüştür. Yaşanılan sağlık sorunları arasında menstrual siklus düzensizliği ve ruhsal bunalım gibi problemler yer almaktadır. Göçmen kadınlara; aile planlaması yöntemleri, gebelik ve genel sağlık taramaları konuları ile ilgili eğitimler verilmesi ve psikolojik destek sağlanması gerekmektedir.
Aim: This study aims to determine the general and reproductive health status of women of reproductive age who migrated to Aydın Province and the factors affecting them. Material and Methods: The data of this analytical and descriptive study were collected using “General Health Questionnaire” and “Immigrant Women's General and Reproductive Health Status Questionnaire” from 331 women who applied to Family Health Centers of Aydın Province. Results: Although 71.3% of the immigrant women stated that they were very satisfied with immigration, the migration negatively affected the economic situation of 14.5% of them. The general health status of 26.9% of the women was found to be risky. The average number of pregnancies, abortions, curettage, and stillbirths of the risky women is higher than the healthy group, and the average age of the first pregnancy, the number of living children, and live births are lower. The mean age of the women at risk was found to be younger (U: 8849.0, p <0.01) and the duration of living in the migrated place was longer than the healthy group (U: 9093.5, p <0.02). The general health status of women was affected by their marriage consent status (X2=10.032; p<0.00). Conclusion: The obstetric findings of risky women were in worse condition, and these findings worsened in direct proportion with the increase in the time spent in the migrated place. Health problems experienced by women include menstrual cycle disorder and mental distress. Immigrant women should be educated about family planning methods, pregnancy, general health scans, and provided psychological support.
 • 1. Çelik F. Türkiye’de iç göçler: 1980-2000. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007;22(1):87-109.
 • 1. Çelik F. Türkiye’de iç göçler: 1980-2000. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007;22(1):87-109.
 • 2. Topçu S, Başer A. Göç ve sağlık. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;10(3):37-41.
 • 2. Topçu S, Başer A. Göç ve sağlık. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;10(3):37-41.
 • 3. Adanu RMK, Johnson TRB. Migration and women’s health. Int J Gynecol Obstet. 2009;106(2):179- 81.
 • 3. Adanu RMK, Johnson TRB. Migration and women’s health. Int J Gynecol Obstet. 2009;106(2):179- 81.
 • 4. Unites Nations General Assembly-UN. Seventy-third session, international migration and development, report of the secretary- general. [Internet]. 2018 [Erişim Tarihi 21 Şubat 2021]. Erişim adresi: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/reports/index.asp
 • 4. Unites Nations General Assembly-UN. Seventy-third session, international migration and development, report of the secretary- general. [Internet]. 2018 [Erişim Tarihi 21 Şubat 2021]. Erişim adresi: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/reports/index.asp
 • 5. TUIK- Turkish Statistical Institute. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları: Göç İstatistikleri [Address based population registration system results]. [Internet]. 2019 [Erişim Tarihi 05 Nisan 2020]. Erişim adresi: https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1067
 • 5. TUIK- Turkish Statistical Institute. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları: Göç İstatistikleri [Address based population registration system results]. [Internet]. 2019 [Erişim Tarihi 05 Nisan 2020]. Erişim adresi: https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1067
 • 6. Sirin A, Kavlak O, Sen E, Yagcan H. The effects of internal migration on women’s health in Turkey. Journal of Human Sciences. 2011;8(1):1019-27.
 • 6. Sirin A, Kavlak O, Sen E, Yagcan H. The effects of internal migration on women’s health in Turkey. Journal of Human Sciences. 2011;8(1):1019-27.
 • 7. Aksu H, Sevil Ü. Göç ve kadın sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;2(3),133-38.
 • 7. Aksu H, Sevil Ü. Göç ve kadın sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;2(3),133-38.
 • 8. Tuzcu A, Ilgaz A. Göçün kadın ruh sağlığı üzerine etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2015;7(1):56-67.
 • 8. Tuzcu A, Ilgaz A. Göçün kadın ruh sağlığı üzerine etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2015;7(1):56-67.
 • 9. Sır A, Bayrami Y, Özkan M. Zoraki iç göçün ruh sağlığına etkileri üzerine bir ön çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi. 1998;1(2):83-8.
 • 9. Sır A, Bayrami Y, Özkan M. Zoraki iç göçün ruh sağlığına etkileri üzerine bir ön çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi. 1998;1(2):83-8.
 • 10. Miller E, Decker MR, Silverman JG, Raj A. Migration, sexual axploitation and women’s health: a case report from a community health center. Violence Against Women. 2007;13(5):486-97.
 • 10. Miller E, Decker MR, Silverman JG, Raj A. Migration, sexual axploitation and women’s health: a case report from a community health center. Violence Against Women. 2007;13(5):486-97.
 • 11. Çalım SI, Kavlak O, Sevil Ü. Evrensel bir sorun: göç eden kadınların sağlığı ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dil engeli. Sağlık ve Toplum. 2012;22(2):11-9.
 • 11. Çalım SI, Kavlak O, Sevil Ü. Evrensel bir sorun: göç eden kadınların sağlığı ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dil engeli. Sağlık ve Toplum. 2012;22(2):11-9.
 • 12. Fassaert T, Hesselink AE, Verhoeff AP. Acculturation and use of health care services by Turkish and Moroccan migrants: a cross-sectional population –based study. BMC Public Health. 2009;10(9):332.
 • 12. Fassaert T, Hesselink AE, Verhoeff AP. Acculturation and use of health care services by Turkish and Moroccan migrants: a cross-sectional population –based study. BMC Public Health. 2009;10(9):332.
 • 13. Fuantes-Afflick E, Hessol NA. Immigration status and use of health sevices among Latina women in the San Francisco bay area. J Womens Health (Larchmt). 2009;18(8):1275-80.
 • 13. Fuantes-Afflick E, Hessol NA. Immigration status and use of health sevices among Latina women in the San Francisco bay area. J Womens Health (Larchmt). 2009;18(8):1275-80.
 • 14. Paz-Zulueta M, Llorca J, Santibáñez M. Disparities in access to prenatal care services for African immigrant women in Spain. J Immigr Minor Health. 2015;17(5):1355-63.
 • 14. Paz-Zulueta M, Llorca J, Santibáñez M. Disparities in access to prenatal care services for African immigrant women in Spain. J Immigr Minor Health. 2015;17(5):1355-63.
 • 15. Raymond-Flesch M, Siemons R, Pourat N, Jacobs K, Brindis CD. There is no help out there and if there is, it’s really hard to find: a qualitative study of the health concerns and health care access of Latino “DREAMers”. J Adolesc Health. 2014;55:323-28.
 • 15. Raymond-Flesch M, Siemons R, Pourat N, Jacobs K, Brindis CD. There is no help out there and if there is, it’s really hard to find: a qualitative study of the health concerns and health care access of Latino “DREAMers”. J Adolesc Health. 2014;55:323-28.
 • 16. Bollini P, Pampallona S, Wanner P, Kupelnick B. Pregnancy outcome of migrant women and integration policy: a systematic review of the international literature. Soc Sci Med. 2009;68(3):452-61.
 • 16. Bollini P, Pampallona S, Wanner P, Kupelnick B. Pregnancy outcome of migrant women and integration policy: a systematic review of the international literature. Soc Sci Med. 2009;68(3):452-61.
 • 17. Urguia ML, Glazier RH, Mortensen L, Nybo-Andersen AM, Small R, Davey MA, et al. Severe maternal morbidity associated with maternal birthplace in three high-immigration settings. Eur J Public Health. 2015;25(4):620-25.
 • 17. Urguia ML, Glazier RH, Mortensen L, Nybo-Andersen AM, Small R, Davey MA, et al. Severe maternal morbidity associated with maternal birthplace in three high-immigration settings. Eur J Public Health. 2015;25(4):620-25.
 • 18. Demir G, Arıöz A. Göç eden kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2014;4(2):1-8.
 • 18. Demir G, Arıöz A. Göç eden kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2014;4(2):1-8.
 • 19. Esteban MM, Puerto MI, Fernandez Cordero X, Jimenez Garcia R, Gil de Miguel A, Hernandez Barrera V. Determinants of poor mental health in people aged 16 to 64 residing in a large city. An. Sist. Sanit. Navar. 2012;35(2):229-40.
 • 19. Esteban MM, Puerto MI, Fernandez Cordero X, Jimenez Garcia R, Gil de Miguel A, Hernandez Barrera V. Determinants of poor mental health in people aged 16 to 64 residing in a large city. An. Sist. Sanit. Navar. 2012;35(2):229-40.
 • 20. Goldberg DP, Williams P. A user’s guide to general health questionnaire. UK: Windsor, Berks, NFER/Nelson; 1998.
 • 20. Goldberg DP, Williams P. A user’s guide to general health questionnaire. UK: Windsor, Berks, NFER/Nelson; 1998.
 • 21. Kılıç C. Genel sağlık anketi: güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996;7:3-9.
 • 21. Kılıç C. Genel sağlık anketi: güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996;7:3-9.
 • 22. Jeong J, Lee Y, Kwon SH, Myong JP. Factors associated with general health screening participation among married immigrant women in Korea. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(20):3971.
 • 22. Jeong J, Lee Y, Kwon SH, Myong JP. Factors associated with general health screening participation among married immigrant women in Korea. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(20):3971.
 • 23. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye nüfus ve sağlik araştirmasi-TNSA [Turkey Demographic and Health Survey- TDHS]. Ankara: Hacettepe University Institute of Population Studies in collaboration with T.R. Ministry of Health and T.R. Prime Ministry Undersecretary of State Planning Organization TÜBİTAK, 2019.
 • 23. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye nüfus ve sağlik araştirmasi-TNSA [Turkey Demographic and Health Survey- TDHS]. Ankara: Hacettepe University Institute of Population Studies in collaboration with T.R. Ministry of Health and T.R. Prime Ministry Undersecretary of State Planning Organization TÜBİTAK, 2019.
 • 24. Hamamy H. Consanguineous marriages: Preconception consultation in primary health care settings. J Community Genet. 2012;3(3):185-92.
 • 24. Hamamy H. Consanguineous marriages: Preconception consultation in primary health care settings. J Community Genet. 2012;3(3):185-92.
 • 25. Beşer E, Ergin F, Sönmez A. Aydın il merkezinde doğum öncesi bakım hizmetleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007;6(2):137-41.
 • 25. Beşer E, Ergin F, Sönmez A. Aydın il merkezinde doğum öncesi bakım hizmetleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007;6(2):137-41.
 • 26. Alan Dikmen H, Cankaya S, Dereli SY. The attitudes of refugee women in Turkey towards family planning. Public Health Nurs. 2018;36(1):45-52.
 • 26. Alan Dikmen H, Cankaya S, Dereli SY. The attitudes of refugee women in Turkey towards family planning. Public Health Nurs. 2018;36(1):45-52.
 • 27. Coller KM, Chao SM, Lu MC, Strobino D. Unintended births among adult immigrant and U.S.-born Mexican women in the Los Angeles mommy and baby (LAMB) survey. Women's Health Issues. 2014;24(4):e365-72.
 • 27. Coller KM, Chao SM, Lu MC, Strobino D. Unintended births among adult immigrant and U.S.-born Mexican women in the Los Angeles mommy and baby (LAMB) survey. Women's Health Issues. 2014;24(4):e365-72.
 • 28. Rios Casas F, Ryan D, Perez G, Maurer S, Tran AN, Rao D, et al. "Se vale llorar y se vale reír": Latina immigrants' coping strategies for maintaining mental health in the face of immigration-related stressors. J Racial Ethn Health Disparities. 2020;7(5):937-48.
 • 28. Rios Casas F, Ryan D, Perez G, Maurer S, Tran AN, Rao D, et al. "Se vale llorar y se vale reír": Latina immigrants' coping strategies for maintaining mental health in the face of immigration-related stressors. J Racial Ethn Health Disparities. 2020;7(5):937-48.
 • 29. Nilaweera I, Doran F, Fisher J. Prevalence, nature and determinants of postpartum mental health problems among women who have migrated from SouthAsianto high-income countries: A systematic review of the evidence. J Affect Disord. 2014;166:213-26.
 • 29. Nilaweera I, Doran F, Fisher J. Prevalence, nature and determinants of postpartum mental health problems among women who have migrated from SouthAsianto high-income countries: A systematic review of the evidence. J Affect Disord. 2014;166:213-26.
 • 30. Önal A, Keklik B. Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar: Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2016;7(15):132-48.
 • 30. Önal A, Keklik B. Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar: Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2016;7(15):132-48.
 • 31. Higginbottom GMA, Evans C, Morgan M, Bharj KK, Eldridge J, Hussain B. Experience of and access to maternity care in the UK by immigrant women: a narrative synthesis systematic review. BMJ Open. 2019;9(12):e029478.
 • 31. Higginbottom GMA, Evans C, Morgan M, Bharj KK, Eldridge J, Hussain B. Experience of and access to maternity care in the UK by immigrant women: a narrative synthesis systematic review. BMJ Open. 2019;9(12):e029478.
 • 32. Ortiz J, Diaz M, Araya BM, Quiroz J, Carroza B, Pavez J, et al. Comparison of bio-sociodemographic, obstetric and perinatal characteristics among immigrant and native women in the Metropolitan Region in Chile. Midwifery. 2019;75:72-9.
 • 32. Ortiz J, Diaz M, Araya BM, Quiroz J, Carroza B, Pavez J, et al. Comparison of bio-sociodemographic, obstetric and perinatal characteristics among immigrant and native women in the Metropolitan Region in Chile. Midwifery. 2019;75:72-9.
 • 33. Taşçı-Duran E. Göç eden gebe kadınların planlı davranış kuramına göre doğum öncesi bakım almaya yönelik niyet ve tutumlarını etkileyen etmenler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;3(1):1-15.
 • 33. Taşçı-Duran E. Göç eden gebe kadınların planlı davranış kuramına göre doğum öncesi bakım almaya yönelik niyet ve tutumlarını etkileyen etmenler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;3(1):1-15.
 • 34. Erenel H, Aydogan Mathyk B, Sal V, Ayhan I, Karatas S, Bebek Koc A. Clinical characteristics and pregnancy outcomes of Syrian refugees: a case-control study in a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey. Arch Gynecol Obstet. 2017;295(1):45-50.
 • 34. Erenel H, Aydogan Mathyk B, Sal V, Ayhan I, Karatas S, Bebek Koc A. Clinical characteristics and pregnancy outcomes of Syrian refugees: a case-control study in a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey. Arch Gynecol Obstet. 2017;295(1):45-50.
 • 35. Kurtuldu K, Şahin E. Göçün kadın yaşamı ve sağlığı üzerine etkileri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2018;1(1):37-46.
 • 35. Kurtuldu K, Şahin E. Göçün kadın yaşamı ve sağlığı üzerine etkileri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2018;1(1):37-46.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6975-3172
Author: Hilmiye AKSU
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9658-0449
Author: Hande YAĞCAN (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1842-3058
Author: Safiye OZVURMAZ
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3187-2322
Author: Mevlüt TÜRE
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 14, 2021

Bibtex @research article { hunhemsire968908, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {213 - 222}, doi = {10.31125/hunhemsire.968908}, title = {Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Aksu, Hilmiye and Yağcan, Hande and Ozvurmaz, Safiye and Türe, Mevlüt} }
APA Aksu, H , Yağcan, H , Ozvurmaz, S , Türe, M . (2021). Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 213-222 . DOI: 10.31125/hunhemsire.968908
MLA Aksu, H , Yağcan, H , Ozvurmaz, S , Türe, M . "Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 213-222 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/64103/968908>
Chicago Aksu, H , Yağcan, H , Ozvurmaz, S , Türe, M . "Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 213-222
RIS TY - JOUR T1 - Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi AU - Hilmiye Aksu , Hande Yağcan , Safiye Ozvurmaz , Mevlüt Türe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.968908 DO - 10.31125/hunhemsire.968908 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 222 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.968908 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968908 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi %A Hilmiye Aksu , Hande Yağcan , Safiye Ozvurmaz , Mevlüt Türe %T Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi %D 2021 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 8 %N 2 %R doi: 10.31125/hunhemsire.968908 %U 10.31125/hunhemsire.968908
ISNAD Aksu, Hilmiye , Yağcan, Hande , Ozvurmaz, Safiye , Türe, Mevlüt . "Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 213-222 . https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968908
AMA Aksu H , Yağcan H , Ozvurmaz S , Türe M . Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 213-222.
Vancouver Aksu H , Yağcan H , Ozvurmaz S , Türe M . Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 213-222.
IEEE H. Aksu , H. Yağcan , S. Ozvurmaz and M. Türe , "Aydın İline Olan İç Göçün Kadınların Genel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumlarına Etkisi", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 213-222, Jul. 2021, doi:10.31125/hunhemsire.968908