Year 2021, Volume 8 , Issue 2, Pages 239 - 244 2021-07-14

Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
Travel Health Services in Turkey and Travel Health Practices in COVID-19 Pandemic

Ayşe DOST [1] , Şura KAYA [2] , Ayşenur SUSOY [3] , Filiz TOSÇU [4]


Ulaşım araçlarının gelişmesi ile şehirler ve ülkelerarası seyahatteki artışı görmek mümkündür. Seyahat edilecek bölgenin beslenme koşulları, gıda ve su hijyeni ve sık rastlanılan hastalıklar bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum seyahat sağlığı kavramını ortaya çıkarmıştır. Son yıllarda seyahatlerdeki artışla ülkeler arasında çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılımı söz konusu olmaktadır. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de başlayarak kısa sürede küresel salgın haline gelen COVID-19 bu duruma örnektir. Halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması seyahat sağlığı hizmetleri için büyük önem taşımaktadır. Bu uygulamalar tüm dünyada seyahat sağlığı hizmetlerinde büyük roller alan ve yeni bir hemşirelik alanı olarak kabul edilen seyahat sağlığı hemşireliği sayesinde sunulmaktadır. Ülkemizde bulunan seyahat sağlığı merkezlerinde hemşireler tarafından bağışıklama hizmetleri ve seyahatle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bu derlemede, dünyada yaygınlaşan seyahat sağlığı hemşireliği kavramı açıklanarak ülkemizde COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan seyahat sağlığı hizmetleri ve hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
With the development of transportation, it is possible to see the increase in travel between cities and countries. Nutritional conditions, food or water hygiene, and common diseases of the region to be traveled can adversely affect the individuals' health. This situation has revealed the concept of travel health. With the increase of travel in recent years, the spread of various infectious diseases has emerged between countries. COVID-19, which started in China on December 31, 2019, and became a global epidemic in a short time, is an example of this situation. The implementation of preventive health services to protect public health is of great importance for travel health services. These practices are offered thanks to travel health nursing, which plays a significant role in travel health services worldwide. It is aimed to prevent the spread of infectious diseases by providing immunization and travel-related consultancy services by nurses in travel health centers in Turkey. This review aims to explain the concept of travel health nursing, which has become widespread in the world, and to provide information about travel health services and nursing practices during the COVID-19 pandemic in Turkey.
 • 1. Egici MT, Aydoğan FK, Ayazoğlu C, Öztürk GZ. Seyahat sağlığı hizmetlerine güncel yaklaşım. Euras J Fam Med. 2019;8(3):91-8.
 • 2. World Health Organization. International Travel and Health [Internet]. 2010 [Erişim Tarihi 17 Nisan 2020]. Erişim adresi: https://www.who.int/ith/precautions/travel_related/en/
 • 3. Kozarsky PE, Henry R. Introduction to Travel Health & the CDC Yellow Book [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 12 Mayıs 2020]. Erişim adresi: https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2020/updates
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu. Gidilen ülkelere göre yurt dışına giden vatandaşlar 2003-2019 [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 16 Nisan 2020]. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istaba_id=1611
 • 5. Kiraz DE, Deniz PÖ. Sağlıklı turizm hareketi. J Biotechnol and Strategic Health Res. 2018;2(1):1-8.
 • 6. Aksüt A, Öngel K, Soysal N, Balcı UG. Kişilerin “seyahat tıbbı” konusundaki bilgi, tutum ve düşünceleri. Bozok Tıp Derg. 2018;8(4):87-94.
 • 7. Aw B, Boraston S, Botten D, Cherniwchan D, Fazal H, Kelton T. et al. Travel medicine What’s involved? When to refer? Can Fam Physician. 2014;60(12):1091–103.
 • 8. Royal College of Nursing. Travel health [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 11 Haziran 2020]. Erişim adresi: https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/public-health/travel-health
 • 9. Rosselot G. Travel health nursing: expanding horizons for occupational health nurses. AAOHN J. 2004;52(1):28‐43.
 • 10. American Nursing Association. American Nurses Association Recognizes Travel Health Nursing as New Specialty Nursing Practice [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 10 Haziran 2020]. Erişim adresi: https://www.nursingworld.org/news/news-releases/2020/american-nurses-association-recognizes-travel-health-nursing-as-a-new-specialty-nursing-practice/
 • 11. American Travel Health Nurses Association. Travel health nursing: scope and standards of practice [Internet]. 2019 [Erişim Tarihi 10 Haziran 2020]. Erişim adresi: https://www.athna.org/documents/Travel%20Health%202019_S&S_comments.pdf
 • 12. Simons H, Wong CS, Stillwell, A. Travel health 1: travel risk assessment and risk management. Nursing Times. 2012;108:14-6.
 • 13. Nahcivan N. Türkiye’de sağlık bakım sistemi. Nahcivan N, editör. Hemşirelik Bakımı VI [Internet]. 2017 [Erişim Tarihi 9 Haziran 2020]. Erişim adresi: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/hemsirelik_ao/hemsirelikbakimi6.pdf
 • 14. Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı [Internet]. 2014 [Erişim Tarihi 27 Şubat 2021]. Erişim adresi: http://www.hemed.org.tr/images/dosya-yukle/HUCEP-2014-PDF.pdf.
 • 15. Çevirme A, Kaynak Ö, Uğurlu N. Türkiye’de medikal turizm hemşireliği ve eğitsel yapısı: Swot Analizi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi. 2014; 13(4): 44-58.
 • 16. Kadioglu H, Albayrak S, Ergun A, et al. Achieving consensus on the undergraduate curriculum of public health nursing in Turkey. Public Health Nurs. 2019;36:238–44. https://doi.org/10.1111/phn.12576
 • 17. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü. Seyahat Sağlığı Hizmetleri [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 15 Mayıs 2020]. Erişim adresi: https://www.seyahatsagligi.gov.tr/
 • 18. Şentürk S, Bıçak D, Akça D. Diyabet ve seyahat. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2018;27(4):426-39.
 • 19. Okay G, Özcan T, Güler SB, Ayazoğlu C. Seyahatte sağlık riskleri ve önlemler. Okay G, editör. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Seyahat sağlığı el kitabı. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2016.
 • 20. Gülen TA. Seyahat Öncesi Tıbbi Değerlendirme. Türkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics. 2017;10(3):274-82.
 • 21. T.C. Sağlık Bakanlığı. Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 31 Mayıs 2020]. Erişim adresi: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/algoritmalar/Ek-1.pdf
 • 22. Iken O, Abakporo U, Ayobami O, Attoye T. COVID-19: Travel health and the Implications for sub-Saharan Africa. Travel Med Infect Dis. 2020;35:101645.
 • 23. İşsever H, İşsever T, Öztan G. COVID-19 Epidemiyolojisi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi. 2020;3(1):1-13.
 • 24. Wells CR, Sah P, Moghadas SM, Pandey A, Shoukat A, Wang Y. et al. Impact of ınternational travel and border control measures on the global spread of the novel 2019 coronavirus outbreak. PNAS. 2020;117(13):7504-9.
 • 25. Centers for Disease Control and Prevention. Global COVID-19 Pandemic Notice Warning [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 30 Mayıs 2020]. Erişim adresi: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
 • 26. Goverment of Canada. Coronavirus Disease (COVID-19): Travel Restrictions, Exemptions and Advice [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 30 Mayıs 2020]. Erişim adresi: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
 • 27. Tigerstrom B, Wilson K. COVID-19 travel restrictions and the International Health Regulations (2005). BMJ Global Health. 2020;5:e002629.
 • 28. Centers for Disease Control and Prevention. How CDC Determines the Level for COVID-19 Travel Health Notices [Internet]. 2020 [Erişim Tarihi 21 Şubat 2020]. Erişim adresi: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/how-level-is-determined.html
 • 29. Choi KR, Skrine Jeffers K, Logsdon MC. Nursing and the novel coronavirus: risks and responsibilities in a global outbreak. J Adv Nurs. 2020;76(7):1486-1487.
 • 30. World Health Organization (WHO). State of the World’s Nursing Report. Geneva: WHO; 2020. 144. ISBN: 978-92-4-000327-9.
 • 31. Edmonds JK, Kneipp SM, and Campbell L. A call to action for public health nurses during the COVID‐19 pandemic. Public Health Nurs. 2020;37(3):323-4.
 • 32. Macario E, Benton LD, Yuen J, Torres M, Reynolds VM, Holsclaw P. et al. Preparing PHNs for pandemic ınfluenza through distance learning. Public Health Nurs. 2007;24(1):66-72.
 • 33. Royal College of Nursing. Competencies: travel health nursing: career and competence development [Internet]. 2018 [Erişim Tarihi 10 Haziran 2020]. Erişim adresi: https://www.rcn.org.uk/professional-development/publications/pdf-006506
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4651-7254
Author: Ayşe DOST (Primary Author)
Institution: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8195-8549
Author: Şura KAYA
Institution: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9518-1163
Author: Ayşenur SUSOY
Institution: Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1282-9954
Author: Filiz TOSÇU
Institution: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 14, 2021

Bibtex @review { hunhemsire968948, journal = {Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3590}, eissn = {2149-2956}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {239 - 244}, doi = {10.31125/hunhemsire.968948}, title = {Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Dost, Ayşe and Kaya, Şura and Susoy, Ayşenur and Tosçu, Filiz} }
APA Dost, A , Kaya, Ş , Susoy, A , Tosçu, F . (2021). Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 239-244 . DOI: 10.31125/hunhemsire.968948
MLA Dost, A , Kaya, Ş , Susoy, A , Tosçu, F . "Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları" . Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 239-244 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunhemsire/issue/64103/968948>
Chicago Dost, A , Kaya, Ş , Susoy, A , Tosçu, F . "Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 239-244
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları AU - Ayşe Dost , Şura Kaya , Ayşenur Susoy , Filiz Tosçu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31125/hunhemsire.968948 DO - 10.31125/hunhemsire.968948 T2 - Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 244 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-3590-2149-2956 M3 - doi: 10.31125/hunhemsire.968948 UR - https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968948 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları %A Ayşe Dost , Şura Kaya , Ayşenur Susoy , Filiz Tosçu %T Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları %D 2021 %J Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2148-3590-2149-2956 %V 8 %N 2 %R doi: 10.31125/hunhemsire.968948 %U 10.31125/hunhemsire.968948
ISNAD Dost, Ayşe , Kaya, Şura , Susoy, Ayşenur , Tosçu, Filiz . "Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları". Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 239-244 . https://doi.org/10.31125/hunhemsire.968948
AMA Dost A , Kaya Ş , Susoy A , Tosçu F . Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 239-244.
Vancouver Dost A , Kaya Ş , Susoy A , Tosçu F . Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2021; 8(2): 239-244.
IEEE A. Dost , Ş. Kaya , A. Susoy and F. Tosçu , "Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 239-244, Jul. 2021, doi:10.31125/hunhemsire.968948